Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Γιατί Υποφέρουν οι Άνθρωποι;

«Δεν κερδίζουν πάντα οι ταχείς τον αγώνα δρόμου ούτε νικούν πάντα οι κραταιοί στη μάχη ούτε έχουν πάντα οι σοφοί την τροφή ούτε διαθέτουν πάντα οι ευφυείς τα πλούτη ούτε είναι πάντα επιτυχημένοι εκείνοι που έχουν γνώση, επειδή σε όλους προκύπτουν απροσδό­κητες καταστάσεις σε ανύποπτο χρόνο».

Εκκλησιαστής 9:11

«Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε η αμαρτία στον κόσμο και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος, και έτσι ο θάνατος απλώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, επειδή όλοι είχαν αμαρτήσει—».

Ρωμαίους 5:12

«Γι’ αυτόν τον σκοπό φανερώθηκε ο Γιος του Θεού, για να διαλύσει τα έργα του Διαβόλου».

1 Ιωάννη 3:8

«Ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται στην εξουσία του πονηρού».

1 Ιωάννη 5:19