Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Πίνακας των Βιβλίων της Αγίας Γραφής

Βιβλία των Εβραϊκών Γραφών Πριν από την Κοινή (Χριστιανική) Χρονολογία

ΟΝΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ (Π.Κ.Χ.)

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Π.Κ.Χ.)

Γένεση

Μωυσής

Έρημος

1513

«Στην αρχή» ως το 1657

Έξοδος

Μωυσής

Έρημος

1512

1657-1512

Λευιτικό

Μωυσής

Έρημος

1512

1 μήνας (1512)

Αριθμοί

Μωυσής

Έρημος και Πεδιάδες του Μωάβ

1473

1512-1473

Δευτερονόμιο

Μωυσής

Πεδιάδες του Μωάβ

1473

2 μήνες (1473)

Ιησούς του Ναυή

Ιησούς του Ναυή

Χαναάν

περ. 1450

1473–περ. 1450

Κριτές

Σαμουήλ

Ισραήλ

περ. 1100

περ. 1450–περ. 1120

Ρουθ

Σαμουήλ

Ισραήλ

περ. 1090

11 χρόνια Κριτών

1 Σαμουήλ

Σαμουήλ· Γαδ· Νάθαν

Ισραήλ

περ. 1078

περ. 1180-1078

2 Σαμουήλ

Γαδ· Νάθαν

Ισραήλ

περ. 1040

1077–περ. 1040

1 Βασιλέων

Ιερεμίας

Ιούδας

580

περ. 1040-911

2 Βασιλέων

Ιερεμίας

Ιούδας και Αίγυπτος

580

περ. 920-580

1 Χρονικών

Έσδρας

Ιερουσαλήμ (;)

περ. 460

Μετά το 1 Χρονικών 9:44: περ. 1077-1037

2 Χρονικών

Έσδρας

Ιερουσαλήμ (;)

περ. 460

περ. 1037-537

Έσδρας

Έσδρας

Ιερουσαλήμ

περ. 460

537–περ. 467

Νεεμίας

Νεεμίας

Ιερουσαλήμ

μτ. 443

456–μτ. 443

Εσθήρ

Μαροδοχαίος

Σούσα, Ελάμ

περ. 475

493–περ. 475

Ιώβ

Μωυσής

Έρημος

περ. 1473

Πάνω από 140 χρόνια μεταξύ 1657 και 1473

Ψαλμοί

Δαβίδ και άλλοι

 

περ. 460

 

Παροιμίες

Σολομών· Αγούρ· Λεμουήλ

Ιερουσαλήμ

περ. 717

 

Εκκλησιαστής

Σολομών

Ιερουσαλήμ

πρ. 1000

 

Άσμα Ασμάτων

Σολομών

Ιερουσαλήμ

περ. 1020

 

Ησαΐας

Ησαΐας

Ιερουσαλήμ

μτ. 732

περ. 778–μτ. 732

Ιερεμίας

Ιερεμίας

Ιούδας· Αίγυπτος

580

647-580

Θρήνοι

Ιερεμίας

Κοντά στην Ιερουσαλήμ

607

 

Ιεζεκιήλ

Ιεζεκιήλ

Βαβυλώνα

περ. 591

613–περ. 591

Δανιήλ

Δανιήλ

Βαβυλώνα

περ. 536

618–περ. 536

Ωσηέ

Ωσηέ

Σαμάρεια (περιφέρεια)

μτ. 745

πρ. 804–μτ. 745

Ιωήλ

Ιωήλ

Ιούδας

περ. 820 (;)

 

Αμώς

Αμώς

Ιούδας

περ. 804

 

Αβδιού

Αβδιού

 

περ. 607

 

Ιωνάς

Ιωνάς

 

περ. 844

 

Μιχαίας

Μιχαίας

Ιούδας

πρ. 717

περ. 777-717

Ναούμ

Ναούμ

Ιούδας

πρ. 632

 

Αββακούμ

Αββακούμ

Ιούδας

περ. 628 (;)

 

Σοφονίας

Σοφονίας

Ιούδας

πρ. 648

 

Αγγαίος

Αγγαίος

Ιερουσαλήμ

520

112 ημέρες (520)

Ζαχαρίας

Ζαχαρίας

Ιερουσαλήμ

518

520-518

Μαλαχίας

Μαλαχίας

Ιερουσαλήμ

μτ. 443

 

Βιβλία των Ελληνικών Γραφών που Γράφτηκαν Κατά την Κοινή (Χριστιανική) Χρονολογία

ΟΝΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ (Κ.Χ.)

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ματθαίος

Ματθαίος

Ισραήλ

περ. 41

2 Π.Κ.Χ.–33 Κ.Χ.

Μάρκος

Μάρκος

Ρώμη

περ. 60-65

29-33 Κ.Χ.

Λουκάς

Λουκάς

Καισάρεια

περ. 56-58

3 Π.Κ.Χ.–33 Κ.Χ.

Ιωάννης

Απόστολος Ιωάννης

Έφεσος ή εκεί κοντά

περ. 98

Μετά τον πρόλογο, 29-33 Κ.Χ.

Πράξεις

Λουκάς

Ρώμη

περ. 61

33–περ. 61 Κ.Χ.

Ρωμαίους

Παύλος

Κόρινθος

περ. 56

 

1 Κορινθίους

Παύλος

Έφεσος

περ. 55

 

2 Κορινθίους

Παύλος

Μακεδονία

περ. 55

 

Γαλάτες

Παύλος

Κόρινθος ή Αντιόχεια Συρίας

περ. 50-52

 

Εφεσίους

Παύλος

Ρώμη

περ. 60-61

 

Φιλιππησίους

Παύλος

Ρώμη

περ. 60-61

 

Κολοσσαείς

Παύλος

Ρώμη

περ. 60-61

 

1 Θεσσαλονικείς

Παύλος

Κόρινθος

περ. 50

 

2 Θεσσαλονικείς

Παύλος

Κόρινθος

περ. 51

 

1 Τιμόθεο

Παύλος

Μακεδονία

περ. 61-64

 

2 Τιμόθεο

Παύλος

Ρώμη

περ. 65

 

Τίτο

Παύλος

Μακεδονία (;)

περ. 61-64

 

Φιλήμονα

Παύλος

Ρώμη

περ. 60-61

 

Εβραίους

Παύλος

Ρώμη

περ. 61

 

Ιακώβου

Ιάκωβος (αδελφός Ιησού)

Ιερουσαλήμ

πρ. 62

 

1 Πέτρου

Πέτρος

Βαβυλώνα

περ. 62-64

 

2 Πέτρου

Πέτρος

Βαβυλώνα (;)

περ. 64

 

1 Ιωάννη

Απόστολος Ιωάννης

Έφεσος ή εκεί κοντά

περ. 98

 

2 Ιωάννη

Απόστολος Ιωάννης

Έφεσος ή εκεί κοντά

περ. 98

 

3 Ιωάννη

Απόστολος Ιωάννης

Έφεσος ή εκεί κοντά

περ. 98

 

Ιούδα

Ιούδας (αδελφός Ιησού)

Ισραήλ (;)

περ. 65

 

Αποκάλυψη

Απόστολος Ιωάννης

Πάτμος

περ. 96

 

[Τα ονόματα των συγγραφέων μερικών βιβλίων και τα ονόματα μερικών τόπων συγγραφής είναι αβέβαια. Πολλές χρονολογίες είναι απλώς κατά προσέγγιση· το σύμβολο «μτ.» σημαίνει «μετά το», «πρ.» σημαίνει «πριν από το» και «περ.» σημαίνει «περίπου το».]