Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Β9

Παγκόσμιες Δυνάμεις που Προειπώθηκαν από τον Δανιήλ

Βαβυλώνα

Δανιήλ 2:32, 36-38· 7:4

607 Π.Κ.Χ. Ο Βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ καταστρέφει την Ιερουσαλήμ

Μηδοπερσία

Δανιήλ 2:32, 39· 7:5

539 Π.Κ.Χ. Κατακτά τη Βαβυλώνα

537 Π.Κ.Χ. Ο Κύρος εκδίδει διάταγμα για την επιστροφή των Ιουδαίων στην Ιερουσαλήμ

Ελλάδα

Δανιήλ 2:32, 39· 7:6

331 Π.Κ.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος κατακτά την Περσία

Ρώμη

Δανιήλ 2:33, 40· 7:7

63 Π.Κ.Χ. Κυριεύει τον Ισραήλ

70 Κ.Χ. Καταστρέφει την Ιερουσαλήμ

Αγγλία-Αμερική

Δανιήλ 2:33, 41-43

1914-1918 Κ.Χ. Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έρχεται σε ύπαρξη η Αγγλοαμερικανική Παγκόσμια Δύναμη