Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Β14-Β

Χρήματα και Σταθμά

Χρήματα και Σταθμά στις Εβραϊκές Γραφές

Γερά (1⁄20 του σίκλου)

0,57 γρ.

10 γερά = 1 βεκάχ

Βεκάχ

5,7 γρ.

2 βεκάχ = 1 σίκλος

Φιμ

7,8 γρ.

1 φιμ = 2⁄3 του σίκλου

Ζύγι ενός σίκλου

Σίκλος

11,4 γρ.

50 σίκλοι = 1 μνα

Μνα

570 γρ.

60 μνες = 1 τάλαντο

Τάλαντο

34,2 κιλά

Δαρεικός (περσικός, χρυσός)

8,4 γρ.

Έσδρας 8:27

Χρήματα και Σταθμά στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές

Λεπτό (ιουδαϊκό, χάλκινο ή μπρούντζινο)

1⁄2 του κοδράντη

Λουκάς 21:2

Κοδράντης (ρωμαϊκός, χάλκινος ή μπρούντζινος)

2 λεπτά

Ματθαίος 5:26

Ασσάριο (ρωμαϊκό και επαρχιακό, χάλκινο ή μπρούντζινο)

4 κοδράντες

Ματθαίος 10:29

Δηνάριο (ρωμαϊκό, ασημένιο)

64 κοδράντες

3,85 γρ.

Ματθαίος 20:10

= 1 Ημερομίσθιο (12 ώρες)

Δραχμή (ελληνική, ασημένια)

3,4 γρ.

Λουκάς 15:8

= 1 Ημερομίσθιο (12 ώρες)

Δίδραχμο (ελληνικό, ασημένιο)

2 δραχμές

6,8 γρ.

Ματθαίος 17:24

= 2 Ημερομίσθια

Τετράδραχμο της Αντιόχειας

Τετράδραχμο της Τύρου (Ασημένιος σίκλος της Τύρου)

Τετράδραχμο (ελληνικό, ασημένιο· λεγόταν και ασημένιος στατήρας)

4 δραχμές

13,6 γρ.

Ματθαίος 17:27

= 4 Ημερομίσθια

Μνα

100 δραχμές

340 γρ.

Λουκάς 19:13

= περίπου 100 ημερομίσθια

Τάλαντο

60 μνες

20,4 κιλά

Ματθαίος 18:24

Αποκάλυψη 16:21

= περίπου οι μισθοί 20 ετών

Λίτρα (ρωμαϊκή)

327 γρ.

Ιωάννης 12:3

«Μία λίτρα αρωματικό λάδι, γνήσιο νάρδο»