Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Β14-Α

Εμπόριο και Συναλλαγές

 • Μέτρα Υγρών

 • Κορ (10 βαθ / 60 ιν)

  220 λίτρα

 • Βαθ (6 ιν)

  22 λίτρα

 • Ιν (12 λογ)

  3,67 λίτρα

 • Λογ (1⁄12 ιν)

  0,31 λίτρα

 • Μέτρα Στερεών

 • Χομόρ (1 κορ / 10 εφά)

  220 λίτρα

 • Εφά (3 σεάχ / 10 γομόρ)

  22 λίτρα

 • Σεάχ (3 1⁄3 γομόρ)

  7,33 λίτρα

 • Γομόρ (1 4⁄5 καβ)

  2,2 λίτρα

 • Καβ

  1,22 λίτρα

 • Χοίνιξ (Απ 6:6, Κείμενο)

  περίπου 1 λίτρο

 • Μέτρα Μήκους

 • Μεγάλο καλάμι (6 μεγάλοι πήχεις)

  3,11 μ.

 • Καλάμι (6 πήχεις)

  2,67 μ.

 • Οργιά

  1,8 μ.

 • Μεγάλος πήχης (7 παλάμες)

  51,8 εκ.

 • Πήχης (2 σπιθαμές / 6 παλάμες)

  44,5 εκ.

 • Μικρός πήχης

  38 εκ.

 • 1 ρωμαϊκό στάδιο

  1⁄8 του ρωμαϊκού μιλίου=185 μ.

 1. 1 Δάχτυλο (1⁄4 της παλάμης)

  1,85 εκ.

 2. 2 Παλάμη (4 δάχτυλα)

  7,4 εκ.

 3. 3 Σπιθαμή (3 παλάμες)

  22,2 εκ.