Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Συντομογραφίες

εδ.

εδάφιο(-α)

Επγ.

Επιγραφή

ΚΕΦ.

Κεφάλαιο

υποσ.

υποσημείωση

ΨΑΛΜ.

Ψαλμός

Π.Κ.Χ.

Πριν από την Κοινή μας Χρονολογία

Κ.Χ.

Κοινή μας Χρονολογία

γρ.

γραμμάριο(-α)

εκ.

εκατοστό(-ά)

μ.

μέτρο(-α)

μίλ.

μίλι(α)

χλμ.

χιλιόμετρο(-α)