Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ιστορία και Αγία Γραφή

Η Αγία Γραφή είναι μοναδική ως προς τη διαφύλαξη του κειμένου της, τη μετάφρασή της και την κυκλοφορία της. Επίσης, οι νέες ανακαλύψεις επιβεβαιώνουν συνεχώς την ιστορική της ακρίβεια. Ανεξάρτητα από το θρησκευτικό σας υπόβαθρο, θα διαπιστώσετε ότι η Γραφή δεν μοιάζει με κανένα άλλο βιβλίο.

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ανήκε στην Οικογένεια του Καϊάφα

Η ανακάλυψη της οστεοθήκης της Μαριάμ πιστοποιεί ότι η Γραφή μιλάει για υπαρκτά πρόσωπα που ανήκαν σε υπαρκτές οικογένειες.

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ανήκε στην Οικογένεια του Καϊάφα

Η ανακάλυψη της οστεοθήκης της Μαριάμ πιστοποιεί ότι η Γραφή μιλάει για υπαρκτά πρόσωπα που ανήκαν σε υπαρκτές οικογένειες.

Ιστορική Ακρίβεια της Αγίας Γραφής

Εκδόσεις

Η Αγία Γραφή—Ποιο Είναι το Άγγελμά Της;

Ποιο είναι το βασικό άγγελμα της Αγίας Γραφής;