Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Νομική Επικαιρότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Νομικές Εξελίξεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Θα Απελευθερωθεί ο Μπαχράμ Χεμντέμοφ στην Επόμενη Χορήγηση Αμνηστίας;

Οι Μάρτυρες ελπίζουν ότι ο Πρόεδρος του Τουρκμενιστάν Γκουρμπανγκούλι Μπερντιμουχαμέντοφ θα απελευθερώσει τον Μπαχράμ την επόμενη φορά που θα χορηγήσει αμνηστία.