Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πληροφορίες για Κυβερνητικούς Αξιωματούχους

Αυτή η ενότητα περιέχει επίσημες πληροφορίες σχετικά με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά για χρήση από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Νομικά Γραφεία

Πληροφορίες επικοινωνίας με τα νομικά γραφεία των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Ενημερωτικό Υλικό Σχετικά με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά

Αυτό το υλικό έχει ετοιμαστεί για κυβερνητικούς αξιωματούχους, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικούς κύκλους ώστε να τους πληροφορήσει σχετικά με βασικά θέματα που αφορούν τη λατρεία των Μαρτύρων του Ιεχωβά παγκόσμια.

Μάρτυρες του Ιεχωβά Φυλακίζονται για την Πίστη Τους—Στοιχεία Κατά Περιοχή

Μάθετε σε ποιες χώρες φυλακίζονται Μάρτυρες του Ιεχωβά, μερικές φορές υπό σκληρές συνθήκες, επειδή ασκούν τη θρησκεία τους και άλλα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Άρθρα