Πληροφορίες για Γιατρούς

Παραθέσεις από άρθρα έγκυρων ιατρικών περιοδικών τα οποία παρουσιάζουν στοιχεία που υποστηρίζουν με αποδείξεις κλινικές μεθόδους για την αποφυγή μετάγγισης αλλογενούς αίματος σε διάφορα ιατρικά και χειρουργικά περιστατικά.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας