Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πληροφορίες για Γιατρούς

Η ιατρική βιβλιογραφία περιέχει πολλές εκθέσεις σχετικά με περίπλοκες ιατρικές διαδικασίες και χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς χωρίς μετάγγιση αλλογενούς πλήρους αίματος ή των κύριων συστατικών του. Η μετάγγιση αίματος μπορεί να αποφευχθεί με σωστή χρήση κλινικών μεθόδων που ελαχιστοποιούν την απώλεια αίματος, διατηρούν το αίμα του ασθενή, ενισχύουν την αιμοποίηση και αυξάνουν την ανοχή στην αναιμία. Αυτό το τμήμα περιέχει παραθέσεις από άρθρα έγκυρων ιατρικών περιοδικών, τα οποία παρουσιάζουν στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση τεχνικών διατήρησης του αίματος του ασθενή καθώς και εναλλακτικών μεθόδων αντί της μετάγγισης.

 

Ιατρική και Χειρουργική

Κλινικές μέθοδοι για τη διαχείριση της αιμορραγίας και της αναιμίας χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Παιδιατρική

Κλινικές μέθοδοι για την περίθαλψη νεογνών και παιδιών χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Ασθένειες και Παθήσεις

Κλινικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών και παθήσεων χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Βιοηθική και Νομοθεσία

Ηθικοί, νομικοί και κοινωνικοί παράγοντες τους οποίους μπορούν να εξετάζουν οι γιατροί όταν νοσηλεύουν Μάρτυρες του Ιεχωβά.


Προτεινόμενα Άρθρα

Determining optimal treatment to correct preoperative anemia and reduce perioperative allogeneic blood transfusions in cardiac surgery: a retrospective cohort study. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Peel JK, Trudeau J, Tano R, Jadunandan S, Callum J, Moussa F, Lin Y

Πηγή‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2021;35(9):2631-9.

Καταχώριση‎: PubMed 33483268

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2020.12.044

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483268/ (ανοίγει νέο παράθυρο)

Transfusions and neurodevelopmental outcomes in extremely low gestation neonates enrolled in the PENUT Trial: a randomized clinical trial. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Vu PT, Ohls RK, Mayock DE, German KR, Comstock BA, Heagerty PJ, Juul SE; PENUT Consortium

Πηγή‎: Pediatr Res 2021;90(1):109-16.

Καταχώριση‎: PubMed 33432157

DOI‎: 10.1038/s41390-020-01273-w

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33432157/ (ανοίγει νέο παράθυρο)

Perioperative management including dual cell salvage in a Jehovah's Witness patient undergoing major urological surgery. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Smith TG, Anastasescu I, Wight JM, Danaee A, Nair R, O'Brien TS

Πηγή‎: Clin Case Rep 2021;9(11):e05098.

Καταχώριση‎: PubMed 34824851

DOI‎: 10.1002/ccr3.5098

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34824851/ (ανοίγει νέο παράθυρο)

Bloodless management of the anemic patient in the emergency department. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Johnson-Arbor K, Verstraete R

Πηγή‎: Ann Emerg Med 2022;79(1):48-57.

Καταχώριση‎: PubMed 34353645

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2021.06.015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34353645/ (ανοίγει νέο παράθυρο)

Bilateral sequential lung transplantation in Jehovah's Witnesses. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Chan EG, Morrell MR, Chan PG, Sanchez PG

Πηγή‎: Perfusion 2021;36(7):672-6.

Καταχώριση‎: PubMed 32650703

DOI‎: 10.1177/0267659120939364

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32650703/ (ανοίγει νέο παράθυρο)

Associations between preoperative anaemia and hospital costs following major abdominal surgery: cohort study. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Meyerov J, Louis M, Lee DK, Fletcher L, Banyasz D, Miles LF, Ma R, Tosif S, Koshy AN, Story DA, Bellomo R, Weinberg L

Πηγή‎: BJS Open 2021;5(2):zraa070.

Καταχώριση‎: PubMed 33834189

DOI‎: 10.1093/bjsopen/zraa070

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834189/ (ανοίγει νέο παράθυρο)

STS/SCA/AmSECT/SABM update to the clinical practice guidelines on patient blood management. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Tibi P, McClure RS, Huang J, Baker RA, Fitzgerald D, Mazer CD, Stone M, Chu D, Stammers AH, Dickinson T, Shore-Lesserson L, Ferraris V, Firestone S, Kissoon K, Moffatt-Bruce S

Πηγή‎: Ann Thorac Surg 2021;112(3):981-1004.

Καταχώριση‎: PubMed 34217505

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2021.03.033

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217505/ (ανοίγει νέο παράθυρο)

Association of umbilical cord management strategies with outcomes of preterm infants: a systematic review and network meta-analysis. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Jasani B, Torgalkar R, Ye XY, Syed S, Shah PS

Πηγή‎: JAMA Pediatr 2021;175(4):e210102.

Καταχώριση‎: PubMed 33683307

DOI‎: 10.1001/jamapediatrics.2021.0102

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33683307 (ανοίγει νέο παράθυρο)

Perioperative management of patients for whom transfusion is not an option. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Guinn NR, Resar LMS, Frank SM

Πηγή‎: Anesthesiology 2021;134(6):939-48.

Καταχώριση‎: PubMed 33857295

DOI‎: 10.1097/ALN.0000000000003763

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33857295 (ανοίγει νέο παράθυρο)