Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ιατρική και Χειρουργική

Ιατρικές μέθοδοι για τη διαχείριση της αιμορραγίας και της αναιμίας χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Παιδιατρική

Ιατρικές μέθοδοι για την περίθαλψη νεογνών και παιδιών χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Ασθένειες και Παθήσεις

Ιατρικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών και παθήσεων χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Βιοηθική και Νομοθεσία

Ηθικοί, νομικοί και κοινωνικοί παράγοντες τους οποίους μπορούν να εξετάζουν οι γιατροί όταν νοσηλεύουν Μάρτυρες του Ιεχωβά.


Προτεινόμενα Άρθρα

Romiplostim for therapy-related thrombocytopenia in pediatric malignancies.

Jacobson AE, Shah N, Setty BA

Πηγή‎: Pediatr Blood Cancer 2017;64(8).

Καταχώριση‎: PubMed 28150377

DOI‎: 10.1002/pbc.26473

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150377

Outcomes using a conservative versus liberal red blood cell transfusion strategy in infants requiring cardiac operation.

Cholette JM, Swartz MF, Rubenstein J, Henrichs KF, Wang H, Powers KS, Daugherty LE, Alfieris GM, Gensini F, Blumberg N

Πηγή‎: Ann Thorac Surg 2017;103(1):206-14.

Καταχώριση‎: PubMed 27496630

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2016.05.049

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27496630

Tranexamic acid in patients undergoing coronary-artery surgery.

Myles PS, Smith JA, Forbes A, Silbert B, Jayarajah M, Painter T, Cooper DJ, Marasco S, McNeil J, Bussières JS, McGuinness S, Byrne K, Chan MT, Landoni G, Wallace S, ATACAS Investigators of the ANZCA Clinical Trials Network

Πηγή‎: N Engl J Med 2017;376(2):136-48.

Καταχώριση‎: PubMed 27774838

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1606424

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27774838

Efficacy of intraoperative cell salvage in decreasing perioperative blood transfusion rates in first-time cardiac surgery patients: a retrospective study.

Côté CL, Yip AM, MacLeod JB, O'Reilly B, Murray J, Ouzounian M, Brown CD, Forgie R, Pelletier MP, Hassan A

Πηγή‎: Can J Surg 2016;59(5):330-6.

Καταχώριση‎: PubMed 27668331

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27668331

"Bloodless" neurosurgery among Jehovah's Witnesses: a comparison with matched concurrent controls.

Hardesty DA, Doerfler S, Sandhu S, Whitmore RG, Ford P, Rushton S, LeRoux PD

Πηγή‎: World Neurosurg 2017;97:132-9.

Καταχώριση‎: PubMed 27641256

DOI‎: 10.1016/j.wneu.2016.09.028

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27641256

Perioperative management of a child with hypoplastic left heart syndrome of the Jehovah's Witness faith presenting for hybrid comprehensive stage II procedure.

Karuppiah S, Mckee C, Hodge A, Galantowicz M, Tobias J, Naguib A

Πηγή‎: J Extra Corpor Technol 2016;48(3):141-7.

Καταχώριση‎: PubMed 27729708

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27729708

Improved outcomes and reduced costs associated with a health-system-wide patient blood management program: a retrospective observational study in four major adult tertiary-care hospitals.

Leahy MF, Hofmann A, Towler S, Trentino KM, Burrows SA, Swain SG, Hamdorf J, Gallagher T, Koay A, Geelhoed GC, Farmer SL

Πηγή‎: Transfusion 2017;57(6):1347-58.

Καταχώριση‎: PubMed 28150313

DOI‎: 10.1111/trf.14006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150313

Case 12-2016 ascending aorta dissection in a Jehovah's Witness patient on warfarin.

Silvetti S, Crivellari M, Castiglioni A, Landoni G, Zangrillo A, Alfieri O, Koster A, Faraoni D, Bolliger D, Tanaka KA

Πηγή‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2016;30(6):1709-15.

Καταχώριση‎: PubMed 27639716

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2016.02.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639716


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.