Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η ιατρική βιβλιογραφία περιέχει πολλές εκθέσεις σχετικά με περίπλοκες ιατρικές διαδικασίες και χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς χωρίς μετάγγιση αλλογενούς πλήρους αίματος ή των κύριων συστατικών του. Η μετάγγιση αίματος μπορεί να αποφευχθεί με σωστή χρήση κλινικών μεθόδων που ελαχιστοποιούν την απώλεια αίματος, διατηρούν το αίμα του ασθενή, ενισχύουν την αιμοποίηση και αυξάνουν την ανοχή στην αναιμία. Αυτό το τμήμα περιέχει παραθέσεις από άρθρα έγκυρων ιατρικών περιοδικών, τα οποία παρουσιάζουν στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση τεχνικών διατήρησης του αίματος του ασθενή καθώς και εναλλακτικών μεθόδων αντί της μετάγγισης.

 

Ιατρική και Χειρουργική

Ιατρικές μέθοδοι για τη διαχείριση της αιμορραγίας και της αναιμίας χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Παιδιατρική

Ιατρικές μέθοδοι για την περίθαλψη νεογνών και παιδιών χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Ασθένειες και Παθήσεις

Ιατρικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών και παθήσεων χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Βιοηθική και Νομοθεσία

Ηθικοί, νομικοί και κοινωνικοί παράγοντες τους οποίους μπορούν να εξετάζουν οι γιατροί όταν νοσηλεύουν Μάρτυρες του Ιεχωβά.


Προτεινόμενα Άρθρα

Intravenous ferric carboxymaltose versus standard care in the management of postoperative anaemia: a prospective, open-label, randomised controlled trial.

Khalafallah AA, Yan C, Al-Badri R, Robinson E, Kirkby BE, Ingram E, Gray Z, Khelgi V, Robertson IK, Kirkby BP

Πηγή‎: Lancet Haematol 2016;3(9):e415-25.

Καταχώριση‎: PubMed 27570088

DOI‎: 10.1016/S2352-3026(16)30078-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27570088

Umbilical cord milking reduces need for red cell transfusions and improves neonatal adaptation in preterm infants: meta-analysis.

Dang D, Zhang C, Shi S, Mu X, Lv X, Wu H

Πηγή‎: J Obstet Gynaecol Res 2015;41(6):890-5.

Καταχώριση‎: PubMed 25656528

DOI‎: 10.1111/jog.12657

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25656528

The important role for intravenous iron in perioperative patient blood management in major abdominal surgery: a randomized controlled trial.

Froessler B, Palm P, Weber I, Hodyl NA, Singh R, Murphy EM

Πηγή‎: Ann Surg 2016;264(1):41-6.

Καταχώριση‎: PubMed 26817624

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817624

Outcomes from cardiac surgery in Jehovah's Witness patients: experience over twenty-one years.

Marinakis S, Van der Linden P, Tortora R, Massaut J, Pierrakos C, Wauthy P

Πηγή‎: J Cardiothorac Surg 2016;11(1):67.

Καταχώριση‎: PubMed 27079663

DOI‎: 10.1186/s13019-016-0455-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27079663

Outcome of Jehovah's Witnesses after adult cardiac surgery: systematic review and meta-analysis of comparative studies.

Vasques F, Kinnunen EM, Pol M, Mariscalco G, Onorati F, Biancari F

Πηγή‎: Transfusion 2016;56(8):2146-53.

Καταχώριση‎: PubMed 27197962

DOI‎: 10.1111/trf.13657

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27197962

Fibrinogen supplementation after cardiac surgery: insights from the zero-plasma trial (ZEPLAST).

Ranucci M, Baryshnikova E

Πηγή‎: Br J Anaesth 2016;116(5):618-23.

Καταχώριση‎: PubMed 26893405

DOI‎: 10.1093/bja/aev539

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26893405

Early erythropoietin administration does not increase the risk of retinopathy in preterm infants.

Chou HH, Chung MY, Zhou XG, Lin HC

Πηγή‎: Pediatr Neonatol 2016 Jun. [Epub ahead of print.]

Καταχώριση‎: PubMed 27346390

DOI‎: 10.1016/j.pedneo.2016.03.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346390

Minimizing blood transfusions in the surgical correction of craniosynostosis: a 10-year single-center experience.

Bonfield CM, Sharma J, Cochrane DD, Singhal A, Steinbok P

Πηγή‎: Childs Nerv Syst 2016;32(1):143-51.

Καταχώριση‎: PubMed 26351073

DOI‎: 10.1007/s00381-015-2900-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26351073


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.