Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πληροφορίες για Γιατρούς

Η ιατρική βιβλιογραφία περιέχει πολλές εκθέσεις σχετικά με περίπλοκες ιατρικές διαδικασίες και χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς χωρίς μετάγγιση αλλογενούς πλήρους αίματος ή των κύριων συστατικών του. Η μετάγγιση αίματος μπορεί να αποφευχθεί με σωστή χρήση κλινικών μεθόδων που ελαχιστοποιούν την απώλεια αίματος, διατηρούν το αίμα του ασθενή, ενισχύουν την αιμοποίηση και αυξάνουν την ανοχή στην αναιμία. Αυτό το τμήμα περιέχει παραθέσεις από άρθρα έγκυρων ιατρικών περιοδικών, τα οποία παρουσιάζουν στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση τεχνικών διατήρησης του αίματος του ασθενή καθώς και εναλλακτικών μεθόδων αντί της μετάγγισης.

 

Ιατρική και Χειρουργική

Κλινικές μέθοδοι για τη διαχείριση της αιμορραγίας και της αναιμίας χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Παιδιατρική

Κλινικές μέθοδοι για την περίθαλψη νεογνών και παιδιών χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Ασθένειες και Παθήσεις

Κλινικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών και παθήσεων χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Βιοηθική και Νομοθεσία

Ηθικοί, νομικοί και κοινωνικοί παράγοντες τους οποίους μπορούν να εξετάζουν οι γιατροί όταν νοσηλεύουν Μάρτυρες του Ιεχωβά.


Προτεινόμενα Άρθρα

Pancreatic resections in patients who refuse blood transfusions. The application of a perioperative protocol for a true bloodless surgery. (ανοίγει νέο παράθυρο)

De Bellis M, Girelli D, Ruzzenente A, Bagante F, Ziello R, Campagnaro T, Conci S, Nifosì F, Guglielmi A, Iacono C

Πηγή‎: Pancreatology 2020;20(7):1550-7.

Καταχώριση‎: PubMed 32950387

DOI‎: 10.1016/j.pan.2020.08.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32950387 (ανοίγει νέο παράθυρο)

Asanguineous cardiopulmonary bypass in infants: impact on postoperative mortality and morbidity. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Murin P, Boettcher W, Ozaki S, Wloch A, Cho MY, Redlin M, Miera O, Sinzobahamvya N, Photiadis J

Πηγή‎: Thorac Cardiovasc Surg 2020;68(1):59-67.

Καταχώριση‎: PubMed 30602177

DOI‎: 10.1055/s-0038-1676789

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30602177 (ανοίγει νέο παράθυρο)

Venetoclax plus LDAC for newly diagnosed AML ineligible for intensive chemotherapy: a phase 3 randomized placebo-controlled trial. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Wei AH, Montesinos P, Ivanov V, DiNardo CD, Novak J, Laribi K, Kim I, Stevens DA, Fiedler W, Pagoni M, Samoilova O, Hu Y, Anagnostopoulos A, Bergeron J, Hou JZ, Murthy V, Yamauchi T, McDonald A, Chyla B, Gopalakrishnan S, Jiang Q, Mendes W, Hayslip J, Panayiotidis P

Πηγή‎: Blood 2020;135(24):2137-45.

Καταχώριση‎: PubMed 32219442

DOI‎: 10.1182/blood.2020004856

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32219442 (ανοίγει νέο παράθυρο)

Efficacy of quadruple treatment on different types of pre-operative anaemia: secondary analysis of a randomised controlled trial. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Rössler J, Hegemann I, Schoenrath F, Seifert B, Kaserer A, Spahn GH, Falk V, Spahn DR

Πηγή‎: Anaesthesia 2020;75(8):1039-49.

Καταχώριση‎: PubMed 32342498

DOI‎: 10.1111/anae.15062

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32342498 (ανοίγει νέο παράθυρο)

Treatment of acute leukaemia in adult Jehovah's Witnesses. (ανοίγει νέο παράθυρο)

El Chaer F, Ballen KK

Πηγή‎: Br J Haematol 2020;190(5):696-707.

Καταχώριση‎: PubMed 31693175

DOI‎: 10.1111/bjh.16284

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31693175 (ανοίγει νέο παράθυρο)

Effect of high-dose erythropoietin on blood transfusions in extremely low gestational age neonates: post hoc analysis of a randomized clinical trial. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Juul SE, Vu PT, Comstock BA, Wadhawan R, Mayock DE, Courtney SE, Robinson T, Ahmad KA, Bendel-Stenzel E, Baserga M, LaGamma EF, Downey LC, O'Shea M, Rao R, Fahim N, Lampland A, Frantz ID 3rd, Khan J, Weiss M, Gilmore MM, Ohls R, Srinivasan N, Perez JE, McKay V, Heagerty PJ; Preterm Erythropoietin Neuroprotection Trial Consortium

Πηγή‎: JAMA Pediatr 2020;174(10):933-43.

Καταχώριση‎: PubMed 32804205

DOI‎: 10.1001/jamapediatrics.2020.2271

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32804205 (ανοίγει νέο παράθυρο)

How I treat cancer-associated anemia. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Gilreath JA, Rodgers GM

Πηγή‎: Blood 2020;136(7):801-13.

Καταχώριση‎: PubMed 32556170

DOI‎: 10.1182/blood.2019004017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32556170 (ανοίγει νέο παράθυρο)

IVMP+IVIG raises platelet counts faster than IVIG alone: results of a randomized, blinded trial in childhood ITP. (ανοίγει νέο παράθυρο)

Carcao M, Silva M, David M, Klaassen RJ, Steele M, Price V, Wakefield C, Kim L, Stephens D, Blanchette VS

Πηγή‎: Blood Adv 2020;4(7):1492-1500.

Καταχώριση‎: PubMed 32282882

DOI‎: 10.1182/bloodadvances.2019001343

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32282882 (ανοίγει νέο παράθυρο)