Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η ιατρική βιβλιογραφία περιέχει πολλές εκθέσεις σχετικά με περίπλοκες ιατρικές διαδικασίες και χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς χωρίς μετάγγιση αλλογενούς πλήρους αίματος ή των κύριων συστατικών του. Η μετάγγιση αίματος μπορεί να αποφευχθεί με σωστή χρήση κλινικών μεθόδων που ελαχιστοποιούν την απώλεια αίματος, διατηρούν το αίμα του ασθενή, ενισχύουν την αιμοποίηση και αυξάνουν την ανοχή στην αναιμία. Αυτό το τμήμα περιέχει παραθέσεις από άρθρα έγκυρων ιατρικών περιοδικών, τα οποία παρουσιάζουν στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση τεχνικών διατήρησης του αίματος του ασθενή καθώς και εναλλακτικών μεθόδων αντί της μετάγγισης.

 

Ιατρική και Χειρουργική

Ιατρικές μέθοδοι για τη διαχείριση της αιμορραγίας και της αναιμίας χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Παιδιατρική

Ιατρικές μέθοδοι για την περίθαλψη νεογνών και παιδιών χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Ασθένειες και Παθήσεις

Ιατρικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών και παθήσεων χωρίς τη μετάγγιση αλλογενούς αίματος.

Βιοηθική και Νομοθεσία

Ηθικοί, νομικοί και κοινωνικοί παράγοντες τους οποίους μπορούν να εξετάζουν οι γιατροί όταν νοσηλεύουν Μάρτυρες του Ιεχωβά.


Προτεινόμενα Άρθρα

Fibrinogen supplementation after cardiac surgery: insights from the zero-plasma trial (ZEPLAST).

Ranucci M, Baryshnikova E

Πηγή‎: Br J Anaesth 2016;116(5):618-23.

Καταχώριση‎: PubMed 26893405

DOI‎: 10.1093/bja/aev539

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26893405

Early erythropoietin administration does not increase the risk of retinopathy in preterm infants.

Chou HH, Chung MY, Zhou XG, Lin HC

Πηγή‎: Pediatr Neonatol 2016 Jun. [Epub ahead of print.]

Καταχώριση‎: PubMed 27346390

DOI‎: 10.1016/j.pedneo.2016.03.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346390

Minimizing blood transfusions in the surgical correction of craniosynostosis: a 10-year single-center experience.

Bonfield CM, Sharma J, Cochrane DD, Singhal A, Steinbok P

Πηγή‎: Childs Nerv Syst 2016;32(1):143-51.

Καταχώριση‎: PubMed 26351073

DOI‎: 10.1007/s00381-015-2900-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26351073

Cardiovascular surgery in Jehovah's Witness patients: the role of preoperative optimization.

Tanaka A, Ota T, Uriel N, Asfaw Z, Onsager D, Lonchyna VA, Jeevanandam V

Πηγή‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2015;150(4):976-83.e1-3.

Καταχώριση‎: PubMed 26211405

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2015.06.059

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26211405

Minimally-myelosuppressive asparaginase-containing induction regimen for treatment of a Jehovah's Witness with mutant IDH1/NPM1/NRAS acute myeloid leukemia.

Emadi A, Bade NA, Stevenson B, Singh Z

Πηγή‎: Pharmaceuticals (Basel) 2016;9(1):E12.

Καταχώριση‎: PubMed 27064021

DOI‎: 10.3390/ph9010012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27064021

Autologous stem-cell transplantation without hematopoietic support for the treatment of hematologic malignancies in Jehovah's Witnesses.

Ford PA, Grant SJ, Mick R, Keck G

Πηγή‎: J Clin Oncol 2015;33(15):1674-9.

Καταχώριση‎: PubMed 25870085

DOI‎: 10.1200/JCO.2014.57.9912

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25870085

Tranexamic acid for preventing postpartum blood loss after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Simonazzi G, Bisulli M, Saccone G, Moro E, Marshall A, Berghella V

Πηγή‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2016;95(1):28-37.

Καταχώριση‎: PubMed 26698831

DOI‎: 10.1111/aogs.12798

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26698831

Does autologous blood transfusion during liver transplantation for hepatocellular carcinoma increase risk of recurrence?

Araujo RL, Pantanali CA, Haddad L, Rocha Filho JA, D'Albuquerque LA, Andraus W

Πηγή‎: World J Gastrointest Surg 2016;8(2):161-8.

Καταχώριση‎: PubMed 26981190

DOI‎: 10.4240/wjgs.v8.i2.161

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26981190


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.