Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποιο Είναι το Άγγελμα της Αγίας Γραφής;

«Θα βάλω έχθρα ανάμεσα σε εσένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στον απόγονό σου και στον απόγονό της. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα τον πλήξεις στη φτέρνα».

Γένεση 3:15

«Μέσω του απογόνου σου όλα τα έθνη της γης θα αποκτήσουν ευλογία για τον εαυτό τους επειδή εσύ άκουσες τη φωνή μου».

Γένεση 22:18

«Ας έρθει η Βασιλεία σου. Ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη».

Ματθαίος 6:10

«Ο Θεός που δίνει ειρήνη θα συντρίψει τον Σατανά κάτω από τα πόδια σας σύντομα».

Ρωμαίους 16:20

«Όταν θα έχουν υποταχθεί σε αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Γιος θα υποταχθεί σε Εκείνον που υπέταξε τα πάντα σε αυτόν, ώστε να είναι ο Θεός τα πάντα για όλους».

1 Κορινθίους 15:28

«Οι υποσχέσεις δόθηκαν στον Αβραάμ και στον απόγονό του . . . , ο οποίος είναι ο Χριστός. Επιπλέον, αν ανήκετε στον Χριστό, είστε πραγματικά απόγονοι του Αβραάμ».

Γαλάτες 3:16, 29

«Η βασιλεία του κόσμου έγινε Βασιλεία του Κυρίου μας και του Χριστού του, και αυτός θα βασιλέψει στους αιώνες των αιώνων».

Αποκάλυψη 11:15

«Ρίχτηκε κάτω λοιπόν ο μεγάλος δράκοντας, το αρχικό φίδι, εκείνος που αποκαλείται Διάβολος και Σατανάς, ο οποίος παροδηγεί ολόκληρη την κατοικημένη γη· ρίχτηκε στη γη, και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του».

Αποκάλυψη 12:9

«Αυτός έπιασε τον δράκοντα, το αρχικό φίδι, ο οποίος είναι ο Διάβολος και ο Σατανάς, και τον έδεσε για 1.000 χρόνια».

Αποκάλυψη 20:2