Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Α7-Η

Κύρια Γεγονότα της Επίγειας Ζωής του Ιησού—Η Τελική Διακονία του Ιησού στην Ιερουσαλήμ (Μέρος 2)

ΧΡΟΝΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

14 Νισάν

Ιερουσαλήμ

Ο Ιησούς προσδιορίζει τον Ιούδα ως προδότη και του λέει να φύγει

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Θεσπίζει το Δείπνο του Κυρίου (1Κο 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Προλέγει τις αρνήσεις του Πέτρου και τη διασκόρπιση των αποστόλων

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Υπόσχεται ότι θα στείλει βοηθό· παραβολή για το αληθινό κλήμα· δίνει εντολή για αγάπη· τελευταία προσευχή με τους αποστόλους

     

14:1–17:26

Γεθσημανή

Αγωνία στον κήπο· προδοσία και σύλληψη του Ιησού

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Ιερουσαλήμ

Ανάκριση από τον Άννα· δίκη από τον Καϊάφα και το Σάνχεδριν· ο Πέτρος τον αρνείται

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Ο προδότης Ιούδας αυτοκτονεί (Πρ 1:18, 19)

27:3-10

     

Ενώπιον του Πιλάτου, κατόπιν στον Ηρώδη και μετά πάλι στον Πιλάτο

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Ο Πιλάτος επιδιώκει την απελευθέρωσή του αλλά οι Ιουδαίοι ζητούν τον Βαραββά· καταδικάζεται σε θάνατο στο ξύλο του βασανισμού

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(περ. 3:00 μ.μ., Παρασκευή)

Γολγοθάς

Πεθαίνει στο ξύλο του βασανισμού

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Ιερουσαλήμ

Κατεβάζουν το σώμα από το ξύλο και το βάζουν σε μνήμα

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 Νισάν

Ιερουσαλήμ

Οι ιερείς και οι Φαρισαίοι βάζουν φρουρά στο μνήμα και το σφραγίζουν

27:62-66

     

16 Νισάν

Ιερουσαλήμ και περίχωρα· Εμμαούς

Ο Ιησούς ανασταίνεται· εμφανίζεται πέντε φορές σε μαθητές

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Μετά τη 16η Νισάν

Ιερουσαλήμ· Γαλιλαία

Εμφανίζεται και άλλες φορές σε μαθητές (1Κο 15:5-7· Πρ 1:3-8)· δίνει οδηγίες· εντολή για μαθήτευση

28:16-20

   

20:26–21:25

25 Ιγιάρ

Όρος των Ελαιών, κοντά στη Βηθανία

Ανάληψη του Ιησού, 40ή ημέρα μετά την ανάστασή του (Πρ 1:9-12)

   

24:50-53