Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Α7-Ζ

Κύρια Γεγονότα της Επίγειας Ζωής του Ιησού —Η Τελική Διακονία του Ιησού στην Ιερουσαλήμ (Μέρος 1)

ΧΡΟΝΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

33, 8 Νισάν

Βηθανία

Ο Ιησούς φτάνει έξι ημέρες πριν από το Πάσχα

     

11:55–12:1

9 Νισάν

Βηθανία

Η Μαρία χύνει λάδι στο κεφάλι και στα πόδια του

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Βηθανία- Βηθφαγή- Ιερουσαλήμ

Μπαίνει στην Ιερουσαλήμ θριαμβευτικά πάνω σε ένα γαϊδούρι

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 Νισάν

Βηθανία-Ιερουσαλήμ

Καταριέται συκιά· καθαρίζει ξανά τον ναό

21:18, 19· 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Ιερουσαλήμ

Πρωθιερείς και γραμματείς σχεδιάζουν να θανατώσουν τον Ιησού

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Μιλάει ο Ιεχωβά· ο Ιησούς προλέγει τον θάνατό του· η δυσπιστία των Ιουδαίων εκπληρώνει προφητεία του Ησαΐα

     

12:20-50

11 Νισάν

Βηθανία-Ιερουσαλήμ

Δίδαγμα από τη συκιά που ξεράθηκε

21:19-22

11:20-25

   

Ιερουσαλήμ, ναός

Αμφισβητείται η εξουσία του· η παραβολή για τους δύο γιους

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Παραβολές: δολοφόνοι καλλιεργητές, γαμήλιο συμπόσιο

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Απαντάει σε ερωτήσεις για τον Θεό και τον Καίσαρα, την ανάσταση, τη μεγαλύτερη εντολή

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Ρωτάει το πλήθος αν ο Χριστός είναι γιος του Δαβίδ

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Αλίμονο σε γραμματείς και Φαρισαίους

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Παρατηρεί τη συνεισφορά της χήρας

 

12:41-44

21:1-4

 

Όρος των Ελαιών

Δίνει το σημείο της μελλοντικής παρουσίας

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Παραβολές: 10 παρθένες, τάλαντα, πρόβατα και κατσίκια

25:1-46

     

12 Νισάν

Ιερουσαλήμ

Ιουδαίοι ηγέτες συνωμοτούν για να τον θανατώσουν

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Ο Ιούδας κάνει ενέργειες για να τον προδώσει

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 Νισάν (Πέμπτη απόγευμα)

Κοντά και μέσα στην Ιερουσαλήμ

Ετοιμάζεται για το τελευταίο Πάσχα

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 Νισάν

Ιερουσαλήμ

Τρώει το Πάσχα με τους αποστόλους

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Πλένει τα πόδια των αποστόλων

     

13:1-20