Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Α7-Γ

Κύρια Γεγονότα της Επίγειας Ζωής του Ιησού—Η Μεγάλη Διακονία του Ιησού στη Γαλιλαία (Μέρος 1)

ΧΡΟΝΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

30

Γαλιλαία

Για πρώτη φορά ο Ιησούς αναγγέλλει ότι «η Βασιλεία των ουρανών έχει πλησιάσει»

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Κανά· Ναζαρέτ· Καπερναούμ

Γιατρεύει τον γιο ενός αξιωματούχου· διαβάζει από τον ρόλο του Ησαΐα· πηγαίνει στην Καπερναούμ

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Θάλασσα της Γαλιλαίας κοντά στην Καπερναούμ

Καλεί τέσσερις μαθητές: Σίμωνα και Ανδρέα, Ιάκωβο και Ιωάννη

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Καπερναούμ

Θεραπεύει την πεθερά του Σίμωνα και άλλους

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Γαλιλαία

Πρώτη περιοδεία στη Γαλιλαία, με τους τέσσερις

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Θεραπεύει λεπρό· τον ακολουθούν πλήθη

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Καπερναούμ

Θεραπεύει παράλυτο

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Καλεί τον Ματθαίο· τρώει με εισπράκτορες φόρων· ερώτηση για νηστεία

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Ιουδαία

Κηρύττει σε συναγωγές

   

4:44

 

31, Πάσχα

Ιερουσαλήμ

Θεραπεύει κάποιον άρρωστο στη Βηθζαθά· οι Ιουδαίοι επιζητούν να τον σκοτώσουν

     

5:1-47

Επιστρέφοντας από την Ιερουσαλήμ (;)

Οι μαθητές κόβουν στάχυα το Σάββατο· ο Ιησούς είναι «Κύριος του Σαββάτου»

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Γαλιλαία· Θάλασσα της Γαλιλαίας

Θεραπεύει το χέρι κάποιου το Σάββατο· τον ακολουθούν πλήθη· θεραπεύει πολύ περισσότερους

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Όρος κοντά στην Καπερναούμ

Επιλέγει 12 αποστόλους

 

3:13-19

6:12-16

 

Κοντά στην Καπερναούμ

Εκφωνεί την Επί του Όρους Ομιλία

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Καπερναούμ

Θεραπεύει τον υπηρέτη ενός αξιωματικού

8:5-13

 

7:1-10

 

Ναΐν

Ανασταίνει τον γιο μιας χήρας

   

7:11-17

 

Τιβεριάδα· Γαλιλαία (Ναΐν ή εκεί κοντά)

Ο Ιωάννης στέλνει μαθητές στον Ιησού· η αλήθεια αποκαλύπτεται σε νήπια· καλός ζυγός

11:2-30

 

7:18-35

 

Γαλιλαία (Ναΐν ή εκεί κοντά)

Αμαρτωλή γυναίκα χύνει λάδι στα πόδια του· παραβολή για χρεώστες

   

7:36-50

 

Γαλιλαία

Δεύτερη περιοδεία κηρύγματος, με τους 12

   

8:1-3

 

Εκβάλλει δαίμονες· ασυγχώρητη αμαρτία

12:22-37

3:19-30

   

Δεν δίνει σημείο εκτός από το σημείο του Ιωνά

12:38-45

     

Έρχονται η μητέρα και οι αδελφοί του· λέει ότι συγγενείς του είναι οι μαθητές του

12:46-50

3:31-35

8:19-21