Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Β8

Ο Ναός που Έχτισε ο Σολομών

 1. Χαρακτηριστικά του Ναού

 2. 1 Άγια των Αγίων (1Βα 6:16, 20)

 3. 2 Άγια (2Χρ 5:9)

 4. 3 Ανώγεια (1Χρ 28:11)

 5. 4 Πλευρικά Δωμάτια (1Βα 6:5, 6, 10)

 6. 5 Ιαχίν (1Βα 7:21· 2Χρ 3:17)

 7. 6 Βοόζ (1Βα 7:21· 2Χρ 3:17)

 8. 7 Προπύλαια (1Βα 6:3· 2Χρ 3:4) (Ακαθόριστο ύψος)

 9. 8 Χάλκινο Θυσιαστήριο (2Χρ 4:1)

 10. 9 Χάλκινη Εξέδρα (2Χρ 6:13)

 11. 10 Εσωτερική Αυλή (1Βα 6:36)

 12. 11 Θάλασσα από Χυτό Μέταλλο (1Βα 7:23)

 13. 12 Καρότσια (1Βα 7:27)

 14. 13 Πλευρική Είσοδος (1Βα 6:8)

 15. 14 Τραπεζαρίες (1Χρ 28:12)