Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Α7-Δ

Κύρια Γεγονότα της Επίγειας Ζωής του Ιησού—Η Μεγάλη Διακονία του Ιησού στη Γαλιλαία (Μέρος 2)

ΧΡΟΝΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

31 ή 32

Περιοχή της Καπερναούμ

Ο Ιησούς λέει παραβολές για τη Βασιλεία

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Θάλασσα της Γαλιλαίας

Από το πλοιάριο, κάνει τη θύελλα να κοπάσει

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Περιοχή των Γαδάρων

Στέλνει δαίμονες σε γουρούνια

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Πιθανότατα Καπερναούμ

Θεραπεύει την αιμορραγία μιας γυναίκας· ανασταίνει την κόρη του Ιαείρου

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Καπερναούμ (;)

Θεραπεύει δύο τυφλούς και έναν βουβό

9:27-34

     

Ναζαρέτ

Τον απορρίπτουν και πάλι στον τόπο του

13:54-58

6:1-5

   

Γαλιλαία

Τρίτη περιοδεία στη Γαλιλαία· επεκτείνει το έργο στέλνοντας αποστόλους

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Τιβεριάδα

Ο Ηρώδης αποκεφαλίζει τον Ιωάννη τον Βαφτιστή· προβληματίζεται λόγω του Ιησού

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, κοντά στο Πάσχα (Ιωα 6:4)

Καπερναούμ (;)· ΒΑ της Θάλασσας της Γαλιλαίας

Οι απόστολοι γυρίζουν από περιοδεία· ο Ιησούς τρέφει 5.000 άντρες

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

ΒΑ της Θάλασσας της Γαλιλαίας· Γεννησαρέτ

Θέλουν τον Ιησού βασιλιά· περπατάει στη θάλασσα· θεραπεύει πολλούς

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Καπερναούμ

Λέει ότι είναι «το ψωμί της ζωής»· πολλοί σκανδαλίζονται και φεύγουν

     

6:22-71

32, μετά το Πάσχα

Πιθανότατα Καπερναούμ

Εκθέτει τις ανθρώπινες παραδόσεις

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Φοινίκη· Δεκάπολη

Θεραπεύει την κόρη μιας Συροφοίνισσας· τρέφει 4.000 άντρες

15:21-38

7:24–8:9

   

Μαγαδάν

Δεν δίνει σημείο εκτός από το σημείο του Ιωνά

15:39–16:4

8:10-12