Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Πώς Μπορείτε να Μάθετε για τον Θεό;

«Αυτό το βιβλίο του Νόμου δεν πρέπει να απομακρυνθεί από το στόμα σου, και πρέπει να το διαβάζεις χαμηλόφωνα ημέρα και νύχτα, για να τηρείς προσεκτικά όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό· διότι τότε θα είναι επιτυχημένη η οδός σου και τότε θα ενεργείς σοφά».

Ιησούς του Ναυή 1:8

«Συνέχισαν να διαβάζουν μεγαλόφωνα από το βιβλίο, από τον Νόμο του αληθινού Θεού, εξηγώντας τον με σαφήνεια και προσδίδοντάς του νόημα, και έτσι βοηθούσαν τον λαό να καταλαβαίνει αυτά που διαβάζονταν».

Νεεμίας 8:8

«Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που δεν βαδίζει σύμφωνα με τη συμβουλή των πονηρών . . . αλλά βρίσκει ευχαρίστηση στον νόμο του Ιεχωβά και διαβάζει τον νόμο Του χαμηλόφωνα ημέρα και νύχτα. . . . Οτιδήποτε κάνει αυτός θα επιτύχει».

Ψαλμός 1:1-3

«Ο Φίλιππος έτρεξε δίπλα στο άρμα και τον άκουσε να διαβάζει μεγαλόφωνα τον Ησαΐα τον προφήτη και ρώτησε: “Καταλαβαίνεις πραγματικά αυτά που διαβάζεις;” Αυτός απάντησε: “Μα πώς θα μπορούσα να τα καταλάβω αν δεν με καθοδηγήσει κάποιος;”»

Πράξεις 8:30, 31

«Οι αόρατες ιδιότητές του, δηλαδή η αιώνια δύναμη και η Θειότητά του, βλέπονται καθαρά από τη δημιουργία του κόσμου και έπειτα, καθώς γίνονται αντιληπτές μέσω των πραγμάτων που έχουν φτιαχτεί, ώστε αυτοί είναι αδικαιολόγητοι».

Ρωμαίους 1:20

«Να στοχάζεσαι αυτά τα πράγματα· να είσαι απορροφημένος σε αυτά, ώστε η πρόοδός σου να είναι φανερή σε όλους».

1 Τιμόθεο 4:15

«Ας σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλον ώστε να παρακι­νούμε σε αγάπη και καλά έργα, μη παύοντας να συναθροιζόμαστε».

Εβραίους 10:24, 25

«Αν . . . κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό, γιατί αυτός δίνει σε όλους γενναιόδωρα και χωρίς να περιφρονεί κανέναν, και θα του δοθεί».

Ιακώβου 1:5