Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘEČTĚTE SI S DĚTMI

Bůh může cítit bolest – Jak mu můžeme dělat radost

Bůh může cítit bolest – Jak mu můžeme dělat radost

Už ti někdo ublížil tak, že ses rozplakal?  * To se asi stalo každému z nás. Někdy ale člověk pláče prostě proto, že je smutný. Třeba o nás někdo řekne něco, co není pravda. To člověka může taky bolet, viď? – I Boha bolí, když se o něm říkají lži. Něco si o tom povíme a ukážeme si, jak můžeme Bohu působit radost, a ne bolest.

Bible říká, že někteří lidé o sobě tvrdili, že Boha milují, a přitom mu „ubližovali“. „Působili [mu] bolest.“ Je jasné, že nikdo nemůže Jehovovi způsobit zranění. Je totiž všemohoucí. Podívejme se tedy, proč ho bolí, když neděláme to, co říká.

První dva lidé, které Jehova vytvořil, mu způsobili mnoho bolesti. Ze začátku žili v ráji, kterému se říkalo „zahrada Eden“. Jak se ti dva lidé jmenovali? – Ano, nejdřív Bůh vytvořil Adama a o něco později Evu. Podívejme se, čím Jehovovi způsobili bolest.

Jehova jim řekl, aby se o zahradu Eden starali. Řekl jim také, že mají mít děti a můžou žít v ráji a nikdy neumřít. Než ale Adam a Eva měli děti, stalo se něco hrozného. Víš, co to bylo? – Jeden anděl Adama a Evu navedl, aby se proti Bohu vzbouřili. Podívejme se, jak k tomu došlo.

Ten anděl způsobil, že to vypadalo, jako by jeden had mluvil. Evě se to, co slyšela, líbilo. Had totiž řekl, že Eva může být „jako Bůh“. Proto udělala, co jí řekl. Víš, co to bylo?

Eva jedla ovoce ze stromu, o kterém Jehova Adamovi řekl, že z něj jíst nesmějí. Než Bůh stvořil  Evu, řekl Adamovi: „Z každého stromu zahrady smíš do sytosti jíst. Ale pokud jde o strom poznání dobrého a špatného, z toho jíst nebudeš, neboť v den, kdy z něho pojíš, určitě zemřeš.“

Eva tento zákaz znala. Ale pořád se na ten strom dívala a viděla, že „je dobrý k jídlu a že je něčím toužebným pro oči . . . Tak si začala brát z jeho ovoce a jedla je.“ Později dala nějaké Adamovi a „on je začal jíst“. Co myslíš, proč to udělal? – Bylo to proto, že Evu miloval víc než Jehovu. Chtěl víc dělat radost jí než Bohu. Ale poslouchat Jehovu je důležitější než poslouchat kohokoli jiného.

Pojďme se ještě vrátit k tomu, jak bylo možné, že had mluvil. Stejně jako člověk může dělat, že mluví loutka, někdo tehdy dělal, že mluví had. Kdo to byl? – Ve skutečnosti mluvil „prahad, který je nazýván Ďábel a Satan“.

Víš, jak můžeš Jehovovi dělat radost? – Tak, že se vždycky budeš snažit ho poslouchat. Satan říká, že dokáže každého člověka navést, aby dělal to, co chce on. Jehova nás proto vybízí: „Buď moudrý, můj synu [nebo dcero], a rozradostni mé srdce, abych mohl dát odpověď tomu, který mě popichuje.“ Satan Jehovu popichuje, neboli se mu posmívá. Říká, že může od Jehovy kohokoli odvrátit. Dělej tedy Jehovovi radost tím, že ho budeš poslouchat a sloužit mu. Budeš se o to opravdu snažit? 

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.