Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Jak mít šťastné manželství?

Biblické rady, jak vytvořit šťastné manželství, jsou praktické, protože pocházejí od Původce manželství, Jehovy Boha. Bible nás učí, jak rozvíjet vlastnosti, díky kterým bude manželství šťastné, a varuje nás před postoji, které tento vztah ničí. Učí nás i dobře komunikovat, což ke štěstí v manželství také přispívá. (Přečtěte si Kolosanům 3:8–10, 12–14.)

Manželé a manželky by si měli jeden druhého vážit a podle toho spolu jednat. Když manžel i manželka budou plnit úlohu, kterou jim Bůh dal, jejich manželství může být šťastné. (Přečtěte si Kolosanům 3:18, 19.)

Jak dosáhnout toho, aby manželství vydrželo?

Manželští partneři spolu zůstanou, pokud jeden druhého milují. Bůh nás učí, jak lásku projevovat. Jehova a jeho Syn Ježíš jsou dokonalým příkladem nesobecké lásky. (Přečtěte si 1. Jana 4:7, 8, 19.)

Pokud manželé a manželky pohlížejí na manželství jako na uspořádání od Boha, nerozejdou se. Bůh vytvořil manželství jako trvalý svazek mezi mužem a ženou, aby rodina nežila v nejistotě. Manželství může být trvalé i díky tomu, že Bůh stvořil muže a ženy tak, aby se doplňovali jak po stránce tělesné, tak citové. Vytvořil je také ke svému obrazu, tedy se schopností napodobovat jeho lásku. (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 1:27; 2:18, 24.)