Přejít k článku

Přejít na obsah

 Přečtěte si s dětmi

Jotam zůstal Bohu věrný i přesto, že měl doma problémy

Jotam zůstal Bohu věrný i přesto, že měl doma problémy

KDYŽ rodiče přestanou uctívat pravého Boha Jehovu, může to být pro jejich dítě těžké. Popovídejme si o Jotamovi. Dozvíme se, s jakými problémy se potýkal, když vyrůstal.

Jotamův otec Uzzijáš byl judský král. Byl to nejmocnější muž v celé zemi. Už předtím, než se Jotam narodil, byl Uzzijáš mnoho let dobrým králem. Později, když byl Jotam ještě chlapec, však Uzzijáš zpychl a porušil Boží zákon. Bůh ho proto potrestal ošklivou nemocí, které se říká malomocenství. Víš, co pak Jotam udělal?  *

Jotam dále sloužil Jehovovi. Možná mu v tom pomáhala jeho maminka Jeruša. Ale i tak bylo pro Jotama jistě těžké, aby poté, co byl jeho otec Uzzijáš vyveden z Jehovova domu, zůstával Jehovovi věrný.

Co kdyby tvůj tatínek a maminka přestali sloužit Jehovovi? Bylo by to pro tebe těžké, viď? — Nebude nic špatného na tom, když budeš přemýšlet, jak bys v takovém případě jednal. Ujišťuje nás o tom jeden Davidův výrok zapsaný v Bibli.

Davidův otec Jišai byl dobrý člověk. Sloužil Jehovovi a můžeme si být jisti, že David ho miloval. David se však naučil milovat Jehovu víc než Jišaie. Ukažme si, proč to můžeme říct.

 Podívejme se v Bibli na Žalm 27:10. David tam napsal: „Kdyby mě opravdu opustil můj vlastní otec a má vlastní matka, dokonce sám Jehova by se mě ujal.“ Všimni si, že Bible říká, že kdyby Davidův otec Jišai nebo jeho matka přestali sloužit Jehovovi, David by mu sloužil dál.

A jak je to s tebou? Sloužil bys Jehovovi dál, kdyby s tím tvůj tatínek nebo maminka přestali? — Je dobré o této otázce uvažovat, protože souvisí s tím nejdůležitějším příkazem, jaký obsahuje Bible, totiž: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“

Tento příkaz znamená být Jehovovi věrný i v případě, že je to těžké. Kdo podle tebe chce, abychom Jehovovi sloužit přestali? — Je to Jehovův nepřítel, Satan Ďábel. Ježíš o něm řekl, že je „panovník tohoto světa“. V Bibli se o něm také píše, že je „bůh tohoto systému věcí“. Měli bychom se proto Satana bát? 

Ne. Měli bychom mít na mysli, že Jehova je mnohem mocnější než Satan. Jestliže budeme Jehovovi důvěřovat, bude nás chránit. Přečti si ve své Bibli, jak Jehova chránil Davida před hrůzostrašným obrem Goliatem. Pokud Jehovovi zůstaneš věrný, bude chránit i tebe.

^ 4. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.