Přejít k článku

Přejít na obsah

 Přečtěte si s dětmi

Gechazimu chamtivost zničila život

Gechazimu chamtivost zničila život

UŽ SIS někdy hrozně moc přál nějakou věc?  * Pokud ano, jsi jako většina ostatních lidí. Měl by ses však snažit získat tu věc pomocí lži? — Ne, to by nebylo správné. Člověk, který to dělá, je chamtivý. Podívejme se, jak muži jménem Gechazi chamtivost úplně zničila život. Gechazi sloužil Elišovi, který byl prorokem pravého Boha Jehovy.

Eliša a Gechazi žili už dávno, asi tisíc let předtím, než byl na zemi Boží Syn Ježíš. Jehova Elišu používal, aby dělal opravdu úžasné věci — aby prováděl zázraky. V Bibli se například píše, že Naaman, významný muž ze syrské armády, měl ošklivou nemoc, které se říká malomocenství. Nikdo ho nedokázal vyléčit, jenom Eliša.

Když Eliša s Boží pomocí někoho uzdraví, nikdy si za to nebere peníze. Víš proč? — Ví totiž, že tyto zázraky jsou vlastně od Jehovy. Když je Naaman uzdraven, je tak šťastný, že chce dát Elišovi dary ze zlata a stříbra a hezké oblečení. Eliša nic z toho nechce, ale Gechazi by ty věci moc rád měl.

Potom co Naaman odejde, Gechazi Elišovi nic neřekne a rychle za Naamanem běží. Víš co mu říká, když ho dohoní? — „Eliša mě za tebou poslal, abych ti řekl, že k němu přišli na návštěvu dva lidé. Chtěl by pro ně dva kusy oblečení, které jsi nabízel.“

 To je ale lež. Gechazi si to celé vymyslel. Říká to proto, že oblečení, které Naaman nabízel Elišovi, chce pro sebe. Naaman o tom samozřejmě neví, a tak Gechaziho s radostí obdaruje. Dokonce mu toho dává víc, než o co Gechazi prosil. Víš, co bylo dál? 

Když se Gechazi vrátí, Eliša se ho ptá: „Kdes byl?“

„Já? Nikde,“ odpoví Gechazi. Jehova ale Elišovi řekl, co Gechazi udělal. Eliša mu proto povídá: „Teď není doba na to, abychom si brali peníze a oblečení.“

Gechazi si vzal věci, které nebyly pro něj. Bůh na něj proto přenáší Naamanovo malomocenství. Co myslíš, že se z toho můžeme naučit? — Jedna věc je, že bychom si neměli vymýšlet a říkat to, co není pravda.

Proč si Gechazi vymyslel příhodu, která se nikdy nestala? — Bylo to proto, že byl chamtivý. Chtěl něco, co mu nepatřilo, a snažil se to získat pomocí lži. Kvůli tomu pak měl po celý zbytek života hroznou nemoc.

Gechazimu se ale stalo ještě něco mnohem horšího. Víš, co to bylo? — Bůh ho za to, co udělal, přestal mít rád. A tak si dávejme pozor, abychom neudělali nic, kvůli čemu bychom se Bohu přestali líbit. Buďme naopak k druhým laskaví a dělme se s nimi o věci, které máme.

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.