Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘEČTĚTE SI S DĚTMI

Co se můžeme naučit z příběhu o zločinci?

Co se můžeme naučit z příběhu o zločinci?

Vidíš na obrázku zločince, se kterým si Ježíš povídá? Tomuto zločinci je líto špatných věcí, které v životě dělal. Prosí Ježíše: „Vzpomeň si na mne, až se dostaneš do svého království.“ Jak vidíš na obrázku, Ježíš mu odpovídá. Víš, co mu říká?  * Slibuje mu: „Vpravdě ti říkám dnes: Budeš se mnou v ráji.“

Jak si takový ráj představuješ? — Abychom dostali správnou odpověď, řekněme si něco o ráji, který Bůh udělal pro prvního muže a ženu, Adama a Evu. Kde ten ráj byl? V nebi, nebo na zemi? 

Pokud si myslíš, že na zemi, je to správně. Když tedy říkáme, že zločinec bude žít v ráji, měli bychom si toho muže představit tady na zemi, kde zase ráj bude. Jak ten ráj bude vypadat? — Hned si to povíme.

Bible říká, že když Bůh Jehova stvořil první lidskou dvojici, Adama a Evu, dal je do ráje přímo tady na zemi. Říkalo se mu „zahrada v Edenu“. Umíš si představit, jak krásná tato „zahrada v Edenu“ musela být? — Určitě byla mnohem krásnější než jakékoli místo, které na zemi můžeme vidět teď.

Co myslíš? Bude Ježíš žít zde na zemi spolu se zločincem, který litoval svých chyb? — Ne. Ježíš bude nad rajskou zemí vládnout jako král v nebi. Se zločincem bude v tom smyslu, že ho vzkřísí k životu a zajistí, aby o něj v ráji bylo dobře postaráno. Proč ale Ježíš nechá žít v ráji člověka, který byl zločincem? — Vysvětleme si to.

 Je pravda, že tento zločinec udělal mnoho špatných věcí. Ty ale udělaly miliony dalších lidí, kteří žili na zemi. Většina z nich tak ale jednala proto, že se nikdy nedozvěděli o Jehovovi a o tom, co si přeje, aby dělali.

Takoví lidé, včetně zločince, se kterým Ježíš mluvil na kůlu, budou vzkříšeni k životu v ráji tady na zemi. Dozví se, co si Bůh přeje, a pak můžou ukázat, že ho milují.

Víš, jak to můžou ukázat? — Tak, že podle toho, co si Bůh přeje, budou jednat. Určitě bude nádherné žít v ráji a mít kolem sebe lidi, kteří milují Jehovu a jeden druhého.

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.