Přejít k článku

Přejít na obsah

 Přečtěte si s dětmi

Postavil si hlavu, ale nakonec poslechl

Postavil si hlavu, ale nakonec poslechl

UŽ SIS někdy postavil hlavu a neposlechl?  * Třeba ses díval v televizi na něco, co ti rodiče zakázali. Pak jsi o tom možná přemýšlel a mrzelo tě to. Jedním člověkem, který nejdřív nechtěl poslechnout, byl Naaman. Podívejme se, co mu pomohlo, aby přestal být tvrdohlavý.

Představ si, že žiješ před více než 3 000 lety. Naaman je významným vojenským velitelem v Sýrii. Je zvyklý svým vojákům rozkazovat a oni ho poslouchají. Dostal však hroznou kožní nemoc, které se říká malomocenství. Vypadá kvůli tomu ošklivě a dost možná ho to i hodně bolí.

Naamanova manželka má jako služebnou holčičku z Izraele. Tato holčička své paní jednou vypráví o muži jménem Eliša, který žije v její zemi, a tvrdí, že by Naamana mohl uzdravit. Když se o tom Naaman dozví, ihned se za Elišou vydá. Bere s sebou mnoho darů a cestuje i se svými vojáky do Izraele. Jde tam za králem, aby mu vysvětlil, proč přišel.

Když se o tom Eliša dozví, vzkazuje králi, aby k němu Naamana poslal. Jakmile Naaman dorazí k Elišovu domu, Eliša posílá ven sloužícího a ten Naamanovi vyřizuje, že se má sedmkrát vykoupat v řece Jordán a tak se  uzdraví. Co myslíš, jak na to Naaman zareaguje?

Naaman se rozčílí. Postaví si hlavu a odmítá Božího proroka poslechnout. Svým vojákům říká: „U nás doma máme mnohem lepší řeky ke koupání“ a chystá se na zpáteční cestu. Víš ale, co mu na to odpovídají jeho vojáci? — „Kdyby ti prorok řekl, abys udělal něco těžkého, neudělal bys to snad? Tak proč bys ho neměl poslechnout, když chce po tobě takovou maličkost?“

Naaman dá na své vojáky a poslechne. Sedmkrát vejde do řeky, aby se v ní vykoupal, a když vychází z vody posedmé, nemůže věřit svým očím. Jeho nemoc zmizela! Je znovu zdravý! Okamžitě jede asi 50 kilometrů zpátky k Elišovi, aby mu poděkoval. Chce mu dát různé drahé dary, ale prorok si nic z toho nevezme.

Naaman pak Elišu o něco požádá. Víš o co? — „Dovol mi odvézt si na dvou mulech trochu izraelské půdy.“ Víš, k čemu ji chce? — Naaman říká, že chce Bohu dávat oběti na půdě, která je Božího lidu. Pak slibuje, že už nebude uctívat nikoho jiného než Jehovu. Naaman už není tvrdohlavý, ale je ochotný poslouchat pravého Boha.

Mohl bys Naamana napodobit? — Možná jsi taky někdy paličatý, ale když si necháš pomoct, můžeš se změnit.

Přečtěte si v Bibli

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.