Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘEČTĚTE SI S DĚTMI

Petr a Ananiáš lhali — Co se z toho můžeme naučit?

Petr a Ananiáš lhali — Co se z toho můžeme naučit?

Lež je, když řekneš něco, o čem víš, že to není pravda. Už jsi někdy zalhal?  * Stává se to i dospělým, kteří mají rádi Jehovu. Možná víš o jednom muži z Bible, který lhal. Byl to Petr, jeden z Ježíšových dvanácti apoštolů. Podívejme se na jeho příběh, abychom zjistili, proč to udělal.

Poté, co je Ježíš zatčen, odvádějí ho do domu velekněze. Je dlouho po půlnoci a Petr se dostává na nádvoří veleknězova domu, aniž by ho někdo poznal. Když je ale blíž u ohně, služka, která ho na nádvoří pustila, ho poznává. Říká mu: „Také ty jsi byl s Ježíšem.“ Petr ze strachu odpovídá, že ne.

Bible říká, že později „si ho [všimla] jiná dívka“. Řekla: „Tento muž byl s Ježíšem.“ Petr znovu zapírá. Po nějaké době se přidávají další a povídají Petrovi: „Také ty jsi jistě jeden z nich.“

Petr má strach. A tak potřetí zalže: „Neznám toho člověka!“ V tu chvíli zakokrhá kohout. Ježíš se podívá na Petra a ten si vzpomene, že jen několik hodin předtím mu Ježíš pověděl: „Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ Petr se zhroutí a začne plakat. Je mu to hrozně líto.

Mohlo by se něco takového stát tobě? — Představ si, že jsi ve škole a spolužáci se začnou bavit o svědcích Jehovových. Někdo řekne: „Oni nestojí při hymně.“ „Ani nechodí k volbám,“ přidá se další. Ještě jiný řekne: „Neslaví Vánoce ani narozeniny.“ A pak se jeden podívá na tebe a zeptá se: „Nejsi ty náhodou taky svědek?“ Jak odpovíš? 

 Abys mohl dát dobrou odpověď, musíš se na takovou situaci předem připravit. Petr připravený nebyl. Když se dostal pod tlak, zalhal. Velmi toho ale litoval, a tak mu Bůh odpustil.

Dalším Ježíšovým učedníkem z prvního století, který lhal, byl Ananiáš. Ani jemu, ani jeho manželce Safiře, která ho ve lhaní podporovala, Bůh ale neodpustil. Proč ne?

Deset dní potom, co Ježíš opustil apoštoly a vrátil se k Bohu do nebe, bylo v Jeruzalémě pokřtěno asi 3 000 lidí. Mnozí z nich přicestovali ze vzdálených zemí, aby oslavili svátek Letnic. Když se teď stali Ježíšovými učedníky, chtějí ve městě zůstat o něco déle, aby se o své nové víře dozvěděli více. A tak někteří z Ježíšových učedníků dávají peníze na to, aby o ně mohlo být postaráno.

Ananiáš se svou manželkou prodávají nějaký majetek, aby za získané peníze mohli pomoct nově pokřtěným. Když Ananiáš přináší peníze apoštolům, tvrdí, že to je celá částka, kterou za prodej dostali. Ale to není pravda. Nějaké peníze si nechali pro sebe. Bůh to Petrovi řekl, a ten proto Ananiášovi povídá: „Neklamal jsi lidi, ale Boha.“ V tu chvíli Ananiáš padá mrtvý k zemi. Asi o tři hodiny později přichází k apoštolům jeho manželka. Netuší, co se stalo s jejím manželem, a také zalže. I ona vzápětí umírá.

Vidíš, jak je důležité, abychom vždycky říkali pravdu? Musíme se to učit všichni. Každý z nás určitě občas udělá chybu, zvlášť pokud je ještě dítě. Nejsi tedy rád, že tě Jehova miluje a odpustí ti, jako odpustil Petrovi? — Nezapomeň ale, že se musíme snažit říkat pravdu. A pokud někdy uděláme tu vážnou chybu, že zalžeme, musíme Boha upřímně prosit o odpuštění. To musel udělat i Petr, aby mu bylo odpuštěno. Pokud budeme rozhodnutí už víckrát nelhat, Bůh odpustí i nám.

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.