Přejít k článku

Přejít na obsah

 POZNEJTE BOŽÍ OSOBNOST

„Které přikázání je první ze všech?“

„Které přikázání je první ze všech?“

Co od nás Bůh vyžaduje? Existuje nějaký nekonečný seznam pravidel, která musíme dodržovat? Naštěstí ne. Sám Boží Syn Ježíš Kristus ukázal, že to, co od nás Bůh vyžaduje, se dá vyjádřit jedním slovem. (Přečtěte si Marka 12:28–31.)

Za jakých okolností to Ježíš řekl? Bylo 11. nisanu, tedy několik dní před jeho smrtí, a on vyučoval v chrámu. Jeho nepřátelé se ho snažili chytit za slovo a pokládali mu kontroverzní otázky. Pokaždé je svou odpovědí umlčel. Potom se ho někdo zeptal: „Které přikázání je první ze všech?“ (verš 28)

To nebyla jednoduchá otázka. Někteří Židé se dohadovali, který z více než 600 předpisů, jež tvořily Mojžíšův zákon, je ten nejdůležitější. Další zase pravděpodobně zastávali názor, že všechny zákony jsou stejně důležité a že není správné jeden vyzdvihovat nad ostatní. Jak na tuto otázku odpověděl Ježíš?

Ve své odpovědi nezmínil pouze jedno, ale hned dvě přikázání. Nejdříve řekl: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí a celou svou silou.“ (verš 30; 5. Mojžíšova 6:5) Výrazy „srdce“, „mysl“, „duše“ a „síla“ se mohou významově překrývat. * Ježíš jinými slovy řekl, že láska k Jehovovi musí vycházet z celého člověka a zahrnovat veškeré jeho schopnosti a možnosti. Jedno dílo to komentovalo takto: „Bůh musí být milován zcela a úplně.“ Pokud tedy Boha milujeme, budeme každý den dělat vše, co je v našich silách, abychom se mu líbili. (1. Jana 5:3)

Dále Ježíš řekl: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (verš 31; 3. Mojžíšova 19:18) Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou úzce spjaty. Láska k bližnímu vychází z lásky k Bohu. (1. Jana 4:20, 21) Pokud své bližní milujeme jako sami sebe, budeme se k nim chovat tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. (Matouš 7:12) Dáváme tím najevo, že milujeme Boha, který jak nás, tak naše bližní stvořil ke svému obrazu. (1. Mojžíšova 1:26)

Vše, co Jehova očekává od svých ctitelů, by se dalo vyjádřit jedním slovem: láska.

Jak důležitá jsou tato dvě přikázání? Ježíš prohlásil: „Není žádné přikázání větší než tato.“ (verš 31) Podle paralelní zprávy v jiném evangeliu Ježíš řekl, že na těchto dvou přikázáních závisí všechna ostatní. (Matouš 22:40)

Líbit se Bohu tedy není nijak složité. Vše, co od nás vyžaduje, by se dalo vyjádřit jedním slovem: láska. Láska vždycky byla a vždycky bude podstatou pravého uctívání. Nezahrnuje však pouze slova a city. Je vyjadřována skutky. (1. Jana 3:18) Nestálo by snad za to dozvědět se více o tom, jak si vypěstovat a dávat najevo lásku k Jehovovi, Bohu, který „je láska“? (1. Jana 4:8)

Doporučené čtení Bible na březen:

Marek 9Lukáš 6

^ 4. odst. V Bibli se slovem „duše“ označuje celá bytost, a může proto zahrnovat „srdce“, „mysl“ i „sílu“.