Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘEČTĚTE SI S DĚTMI

Ježíš Kristus – Jak si ho máme představovat?

Ježíš Kristus – Jak si ho máme představovat?

V prosinci bývají po celém světě vidět obrázky Ježíše jako miminka. Leží v jeslích, což bylo místo, kam se dávalo seno pro krmení zvířat. Měli bychom si ale Ježíše představovat jenom jako miminko?  * Pojďme si popovídat o tom, že má dnes mnohem důležitější úlohu. Ukážeme si to na jedné příhodě. Přečteme si, co jednou v noci zažila skupina pastýřů na polích blízko Betléma.

Pastýřům se najednou objevuje anděl. Říká jim: „Dnes se vám narodil v Davidově městě Zachránce, který je Kristus, Pán.“ Anděl jim také říká, že Ježíše najdou, jak leží v jeslích a je zabalený do kusů látky. Hned potom se objevují další andělé a začínají oslavovat Boha.

Jaký bys měl pocit, kdybys slyšel anděly, jak oslavují Boha? – Pastýři byli šťastní. „Rozhodně pojďme až do Betléma,“ říkají, „a podívejme se na to, co se stalo.“ Nacházejí tam Marii s Josefem a děťátko, které leží v jeslích.

Do Betléma brzy přicházejí další lidé. Když jim pastýři vyprávějí, co se stalo, všichni se velmi diví. Jsi rád, že víš o těch úžasných věcech, které se tehdy staly? – My všichni, kdo milujeme Boha, jsme rádi, že o nich víme. Teď si řekněme, proč vlastně Ježíšovo narození způsobilo tolik radosti. Musíme se ale vrátit trochu zpátky, do doby, než se Marie vdala.

Jednoho dne přichází za Marií anděl, který se jmenuje Gabriel. Slibuje jí, že se jí narodí chlapeček a ten „bude velký a bude nazýván Syn Nejvyššího“. „Bude kralovat,“ pokračuje Gabriel, „a jeho království nebude mít konec.“

Marie chce vědět, jak se to může stát, když nemá žádného muže. Gabriel jí proto vysvětluje: „Zastíní  tě moc Nejvyššího“ a „to, co se narodí, se bude nazývat svaté, Boží Syn.“ Bůh vzal svého Syna z nebe a jeho život dal do Mariina bříška, aby tam z něj vyrostlo miminko. To byl veliký zázrak!

Viděl jsi někdy na obrázku nebo v betlému postavičky, které znázorňovaly tři krále, jak spolu s pastýři přicházejí za Ježíšem? – V období Vánoc se to ukazuje často, ale není to přesné. Tito „tři králové“, kterým se také říká mudrci, byli ve skutečnosti astrologové, takže se zabývali zvyky, které Bůh odsuzuje. Podívejme se, jak to bylo, když za Ježíšem přišli. Bible říká: „Když vešli do domu, viděli malé dítě s Marií, jeho matkou.“ Ježíš už tedy nebyl miminkem ležícím v jeslích, ale dítětem, které žilo s Josefem a Marií v nějakém domě.

Jak vlastně astrologové Ježíše našli? – Vedla je jakási „hvězda“, a nevedla je přímo do Betléma, ale nejdřív do Jeruzaléma ke králi Herodovi. Bible říká, že Herodes chtěl Ježíše najít, aby ho zabil. Teď přemýšlej. Kdo asi zařídil, aby astrology vedlo k Herodovi něco, co vypadalo jako hvězda? – Nebyl to pravý Bůh Jehova, ale jeho nepřítel Satan.

V dnešní době se Satan snaží, aby si lidé Ježíše představovali jenom jako bezmocné miminko. Ale anděl Gabriel Marii řekl: „Bude kralovat . . . a jeho království nebude mít konec.“ Ježíš teď vládne v nebi jako král a brzo zničí všechny Boží nepřátele. Takto bychom si Ježíše měli představovat a o tom, že je králem, bychom také měli mluvit s druhými.

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.