Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

I atabo’n

I atabo’n

Atrɛkpa’n, blɛ mɔ a nin Zoova i sufuɛ’m be te san nun’n, aklunjuɛ nga a dili’n ɔ wla te a kpɛn su. Ɔ wla te kpɛn asɔnun aɲia kun, annzɛ e aɲia dandan’m be nun kun m’ɔ wlali ɔ fanngan kpa’n su. Yɛ ɔ wla te kpɛn jasin fɛ’n bolɛ nun ndɛ fɛ kun m’ɔ wlali ɔ fanngan kpa’n i su. Wie liɛ kusu’n, ɔ wla te kpɛn yalɛ fɛfɛ kpa kun mɔ a nin ɔ wiengu Klistfuɛ kun be kokoli’n i su. I sɔ’n kle kɛ ɔ wla nin a fiman Zoova. Zoova kusu i wla w’a fiman wɔ. Junman nga a di mɛnnin i’n, i wla w’a fiman su. Yɛ i wun blibli i kɛ ɔ́ úka ɔ naan a sa ɔ sin i wun.

Zoova kɛn i sufuɛ’m be ndɛ se kɛ: “M bɔbɔ yɛ ń wá nían be lika-a, ń nían be su. Ń tían be nuan kɛ bua su nianfuɛ ɔ tian i nnɛn nga b’a bo b’a sanndi’n be nuan’n sa. [...] Lika kwlaa nga be ɔli lɛ’n, ń kó kúnndɛ be.”Ezekiɛl 34:11, 12.