Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Әзаб-әзијјәт

Why So Much Suffering?

Аллаһ Өз бәндәләринә әзаб верирми?

Һеч ким, һәтта Аллаһын рәғбәтини газанан инсанлар белә әзаб-әзијјәтләрдән сығорталанмајыб. Нәјә ҝөрә?

Чәкдијимиз бүтүн әзабларын ҝүнаһкары Шејтандырмы?

Аллаһын Кәламы инсанларын чәкдији әзабларын сәбәбини ачыглајыр.

Тәбии фәлакәтләр Аллаһын ҹәзасыдырмы?

Мүгәддәс Јазыларда гәләмә алынан Аллаһын һөкмләринин иҹрасына хас олан үч амилә нәзәр салын.

Нәјә ҝөрә Аллаһ Һолокостун баш вермәсинә јол верди?

Бир чохларыны мәһәббәтли Аллаһын писликләрә нә үчүн јол вердији суалы нараһат едир. Мүгәддәс Китаб бу суала ганеедиҹи ҹаваб верир!

Нәјә ҝөрә бүтүн дүнјада сүлһә наил олмаг бу гәдәр чәтиндир?

Инсанларын бүтүн дүнјада сүлһү бәргәрар етмәк ҹәһдләри боша чыхыб. Бәзи сәбәбләрә нәзәр салын.

Coping With Suffering

Депрессијадајамса, Мүгәддәс Китабын мәнә көмәји дәјә биләрми?

Депрессијадајамса, Мүгәддәс Китабын мәнә көмәји дәјә биләрми?

Хроники хәстәлији олан адама Мүгәддәс Китабын көмәји дәјә биләрми?

Бәли! Хроники хәстәликлә мүбаризәдә сизә көмәк едәҹәк үч аддым барәдә өјрәнин.

An End to Suffering

Јер үзүндә сүлһ неҹә бәргәрар олаҹаг?

Аллаһын Өз Падшаһлығы васитәсилә бүтүн дүнјада сүлһү бәргәрар едәҹәјинә даир вердији вәди неҹә һәјата кечирәҹәји барәдә өјрәнин.

Аллаһын Падшаһлығы нәләри һәјата кечирәҹәк?

Аллаһын һөкумәти бүтүн јер үзүнү идарә етмәјә башлајанда сизи нәләр ҝөзләдији һагда өјрәнин.