Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһ

Who Is God?

Аллаһ вар?

Мүгәддәс Китабда беш инандырыҹы аргумент вар.

Јеһова кимдир?

Аллаһ јалныз исраиллиләрин Аллаһыдыр?

Аллаһын нечә ады вар?

Мүгәддәс Јазыларда дәфәләрлә Аллаһын ады чәкилир. Нәјә ҝөрә Аллаһы ады илә чағырмаг дүзҝүн оларды?

Иса Мәсиһ өзүнү Аллаһа бәрабәр тутурду?

Иса Мәсиһ һеч вахт өзүнү Аллаһ бәрабәр тутмурду. Инҹилдә буна даир һансы сүбутлар вар?

Аллаһын садәҹә бөјүк гүввә олдуғуну демәк олармы?

Мүгәддәс Јазыларда дејилир ки, һәр шеји Аллаһ Өз гүввәси илә јарадыб. Бәс Аллаһ бизимлә марагланырмы?

Аллаһын һарада олдуғуну билмәк мүмкүндүрмү?

Мүгәддәс Јазыларда Аллаһын һарада олдуғу һагда нә дејилир? Иса Мәсиһ Аллаһын дәрҝаһына галхыбмы?

Аллаһы кимсә ҝөрүб?

Мүгәддәс Китабын бир јериндә «һеч кәс Аллаһы ҝөрмәјиб», диҝәр һиссәсиндә Муса «Исраилин Аллаһыны» ҝөрүб дејилир, китаб өзү-өзүнә зидд ҝедир?

Үч үгнум тәлиминин Мүгәддәс Јазылара һәр һансы аидијјәти вармы?

Бир чох христиан мәзһәбләри Уч үгнум тәлимини өјрәдир. Мүгәддәс Јазыларда бу тәлим вармы?

Аллаһ-Таала фикрини дәјишә биләр?

Аллаһын Мүгәддәс Китабда гејд олунан «Мән дәјишмирәм» вә ја «Мән фикрими дәјишәҹәјәм» сөзләри өзү-өзүнә зидд ҝетмир?

God’s Will

Аллаһын мәним үчүн олан ирадәси нәдән ибарәтдир?

Аллаһын ирадәсини өјрәнмәк үчүн сизә хүсуси ишарә алмаг, јуху ҝөрмәк вә ја ҝөјдән сәс ешитмәк лазымдырмы? Мүгәддәс Китабын ҹавабыны өјрәнин.

Мүгәддәс Китабда ирадә азадлығы һагда нә дејилир?

Чохлары алын јазысына инанырлар. Бизим сечимимизин һәјатда уғур газанмағымыза тәсири вармы?

Аллаһ Өз бәндәләринә әзаб верирми?

Һеч ким, һәтта Аллаһын рәғбәтини газанан инсанлар белә әзаб-әзијјәтләрдән сығорталанмајыб. Нәјә ҝөрә?

Holy Spirit

Мүгәддәс руһ нәдир?

Аллаһын Кәламында мүгәддәс руһун Аллаһын «әлләри» адландырылмасынын сәбәбләри нәдир?