Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Чәкдијимиз бүтүн әзабларын ҝүнаһкары Шејтандырмы?

Чәкдијимиз бүтүн әзабларын ҝүнаһкары Шејтандырмы?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Јазыларда ҝөстәрилир ки, Шејтан Иблис ҝерчәк варлыгдыр вә о, ҝүҹлү криминал авторитет кими, «сахта әламәтләр» вә «һәр ҹүр јалан»лар васитәсилә өз мәгсәдләринә наил олмаға чалышыр. Аллаһын Кәламында дејилир ки, Шејтан «нур мәләји ҹилдинә ҝирир» (Инҹил, 2 Салоникилиләрә 2:9, 10; 2 Коринфлиләрә 11:14). Иблисин варлығына онун вурдуғу зәрәрләр дәлаләт едир.

Бунунла белә, инсанларын чәкдији бүтүн әзаб-әзијјәтләри Шејтанын ајағына јазмаг дүзҝүн дејил. Нәјә ҝөрә? Чүнки Аллаһ инсанлара хејирлә шәр арасында сечим етмәк габилијјәти вериб (Пејғәмбәрләрин китабы, Јешуа 24:15). Биз сәһв сечим едәндә әкдијимизи бичирик (Инҹил, Галатијалылара 6:7, 8).