Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Гејб аләми

Heaven

Мүгәддәс Китабда «ҝөј» сөзү һансы мәналарда ишләнир?

Бу сөзүн Мүгәддәс Китабда 3 әсас мәнасы вар.

Кимләр ҝөјдә јашајаҹаг?

Бүтүн јахшы инсанларын ҝөјә галхмасы сәһв фикирдир. Бәс Мүгәддәс Китаб нә өјрәдир?

Аллаһын һарада олдуғуну билмәк мүмкүндүрмү?

Мүгәддәс Јазыларда Аллаһын һарада олдуғу һагда нә дејилир? Иса Мәсиһ Аллаһын дәрҝаһына галхыбмы?

Angels

Мәләкләр кимләрдир вә ја нәләрдир?

Нә гәдәр мәләк вар? Онларын һәр биринин ады вә баҹарығы вар?

Баш мәләк Микајыл кимдир?

О һәмчинин башга бир адла да таныныр. Бәлкә дә бу ад сәнә танышдыр.

Мәләкләр вә ҹинләр

Шејтан вармы?

Шејтан инсанын үрәјиндәки писликдир, јохса реал варлыгдыр?

Аллаһ-Таала Шејтаны бизи сынамаг үчүн јарадыб?

Мүгәддәс Јазыларын вердији ҹаваб мәнтигли вә үрәкачандыр.

Иблис һарада јашајыр?

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Иблис ҝөјдән јерә атылыб. О, инди һарададыр?

Иблис инсанлары идарә едә билир?

Иблис инсанлара неҹә тәсир ҝөстәрир? Онун тәләләринә дүшмәмәк үчүн нә едә биләрсиниз?

Чәкдијимиз бүтүн әзабларын ҝүнаһкары Шејтандырмы?

Аллаһын Кәламы инсанларын чәкдији әзабларын сәбәбини ачыглајыр.

Ҹинләр вармы?

Ҹинләр кимләрдир? Онлар һарадан пејда олублар?