İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

EK

Başmelek Mikael Kimdir?

Başmelek Mikael Kimdir?

MİKAEL adlı ruhi varlıktan Kutsal Kitapta çok söz edilmez. Ancak onun ismi her seferinde bir faaliyetiyle birlikte anılır. Daniel kitabında Mikael’in kötü meleklerle savaştığını, Yahuda mektubunda Şeytan’la tartıştığını, Vahiy’de de İblis’e ve cinlerine savaş açtığını okuruz. Mikael, Yehova Tanrı’nın yönetimini savunup O’nun düşmanlarıyla savaşmakla, isminin anlamına uygun davranır. İsmi “Tanrı Gibi Kim Var?” anlamına gelir. Peki Mikael kimdir?

Bazı insanlar birden fazla isimle tanınır. Örneğin İbrahim peygamberin torunu Yakup’un diğer adı “İsrail”, elçi Petrus’un diğer bir adı “Simun”du (Başlangıç 49:1, 2; Matta 10:2). Benzer şekilde Kutsal Kitap Mikael’in, İsa Mesih’in yeryüzündeki yaşamından önce ve sonra onun için kullanılan isimlerden biri olduğunu gösterir. Şimdi Kutsal Yazılardan hangi nedenlere dayanarak bu sonuca vardığımızı görelim.

Başmelek. Tanrı’nın Sözü, Mikael’in “başmelek” olduğunu söyler (Yahuda 9). “Başmelek” terimi Kutsal Kitapta asla çoğul kullanılmaz. Bu da böyle bir meleğin bir tane olduğu fikrini verir. Ayrıca başmelek konumu ile İsa arasında bağlantı kurulur. 1. Selanikliler 4:16’da, diriltilmiş İsa Mesih hakkında, ‘Efendimiz, başmelek sesiyle komut vererek gökten inecek’ denir. Yani İsa’nın sesi başmeleğin sesi olarak tarif edilir. Bu ayet başmelek Mikael’in bizzat İsa olduğu fikrini verir.

Melek Ordusunun Başı. Kutsal Kitap şöyle der: “Mikael ve melekleri ejdere [ve meleklerine] karşı savaştı” (Vahiy 12:7). Yani Mikael, sadık meleklerden oluşan ordunun başıdır. Vahiy kitabında da İsa sadık meleklerden oluşan ordunun başı olarak tarif edilir (Vahiy 19:14-16). Elçi Pavlus “Efendimiz İsa” ve onun ‘güçlü meleklerinden’ özel olarak bahseder (2. Selanikliler 1:7). Dolayısıyla Kutsal Kitap hem Mikael ve ‘meleklerinden’ hem de İsa ve ‘meleklerinden’ söz eder (Matta 13:41; 16:27; 24:31; 1. Petrus 3:22). Tanrı’nın Sözünün hiçbir yerinde, gökte biri Mikael’in, diğeri İsa’nın yönetiminde iki sadık melek ordusunun bulunduğuna dair bir bilgi yoktur. Öyleyse Mikael’in, gökteki özel konumunda bulunan İsa Mesih olduğu sonucuna varmak makuldür. *

^ p. 4 Mikael isminin İsa için kullanıldığını gösteren daha fazla bilgi için Insight on the Scriptures kitabının 2. Cilt, 393 ve 394. sayfalarına ve Kutsal Yazılardan Kanıtlar Gösterin kitabının 230. sayfasına bakabilirsiniz. Bu yayınlar Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanmıştır.