İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih Kimdir?
  • Tanrı’nın amacının gerçekleşmesinde İsa nasıl özel bir rol oynuyor?

  • İsa yeryüzüne gelmeden önce neredeydi?

  • Nasıl biriydi?

1, 2. (a) Ünlü birinin ismini bilmemiz neden onu gerçekten tanıdığımız anlamına gelmez? (b) İsa hakkında hangi çelişkili görüşler var?

DÜNYADA birçok ünlü insan var. Bazıları kendi çevrelerinde, şehirlerinde ya da ülkelerinde, bazılarıysa dünya çapında tanınıyor. Ancak ünlü birinin sadece ismini bilmemiz onu gerçekten tanıdığımız anlamına gelmez. Onun geçmişiyle ilgili ayrıntıları ve aslında nasıl biri olduğunu bilmeyebiliriz.

2 İsa peygamber yaklaşık 2.000 yıl önce yeryüzünde yaşamış biri olsa da, dünyanın her yerinde insanlar onun hakkında bir şeyler duymuştur. Yine de İsa’nın aslında kim olduğu konusunda birçok kişinin zihni karışık. Bazıları onun yalnızca iyi bir insan olduğunu, bazıları da sadece peygamberlerden biri olduğunu söylüyor. Başkalarıysa İsa’nın Tanrı olduğuna ve ona tapınılması gerektiğine inanıyor. Acaba bu doğru mu?

3. Yehova Tanrı ve İsa Mesih’i tanımak bizim için neden önemlidir?

3 İsa’yla ilgili gerçekleri bilmek bizim için çok önemlidir. Çünkü Kutsal Kitapta “Sonsuz yaşama kavuşmak için, tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımaları gerekir” diye okuyoruz (Yuhanna 17:3). Evet, Yehova Tanrı ve İsa Mesih’i gerçek anlamda tanımak, cennet yeryüzünde sonsuza dek yaşama ümidinin anahtarıdır (Yuhanna 14:6). Ayrıca İsa, yaşam tarzı ve insan ilişkileri açısından da en iyi örnektir (Yuhanna 13:34, 35). Bu kitabın birinci bölümünde Tanrı hakkındaki hakikati ele aldık. Şimdi de Kutsal Kitabın İsa Mesih hakkında aslında ne öğrettiğini görelim.

VAAT EDİLEN MESİH

4. “Mesih” unvanı ne anlama gelir?

4 İsa’nın doğumundan uzun zaman önce, Kutsal Kitapta, Tanrı’nın bir Mesih göndereceği söylendi. “Mesih” sözcüğü Kutsal Kitabın yazıldığı dillerde (İbranice) “Maşiah” ve (Yunanca) “Hıristos” olarak kullanılır. Bu iki unvan da “Meshedilmiş Kişi” anlamına gelir. Kutsal Kitapta meshedilmek Tanrı tarafından özel bir mevkiye getirilmek, atanmak demektir. Bu kitabın sonraki bölümlerinde Mesih’in, Tanrı’nın vaatlerinin gerçekleşmesinde oynadığı özel rol hakkında daha çok şey öğreneceğiz. Ayrıca onun bize şimdiden nasıl nimetler verebileceğini de öğreneceğiz. Peki Mesih kim olacaktı? İsa doğmadan önce şüphesiz birçok kişi bunu merak ediyordu.

5. İsa’nın öğrencileri hangi konuda kesinlikle emindiler?

5 MS 1. yüzyılda, Nasıralı İsa’nın öğrencileri onun önceden bildirilen Mesih olduğundan kesinlikle emindiler (Yuhanna 1:41). Onlardan biri olan Simun Petrus İsa’ya açıkça ‘Sen Mesih’sin’ dedi (Matta 16:16). Acaba İsa’nın öğrencileri onun, Tanrı’nın göndermeyi vaat ettiği Mesih olduğundan nasıl emin olabildi? Biz bundan nasıl emin olabiliriz?

6. İmanlı kişiler Mesih’i nasıl tanıyabildi?

6 İsa’dan önce yaşamış peygamberler Mesih’le ilgili pek çok ayrıntıyı önceden bildirdiler. Bu ayrıntılar insanların onu tanımasına yardım edecekti. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Diyelim ki hiç tanımadığınız birini kalabalık bir otobüs terminalinde, tren istasyonunda ya da havaalanında karşılamanız isteniyor. O kişi hakkında verilecek birkaç ayrıntı size yardımcı olmaz mıydı? Benzer şekilde Yehova Tanrı da Mesih’in neler yapacağını ve neler yaşayacağını Kutsal Kitapta peygamberleri aracılığıyla oldukça ayrıntılı bir şekilde anlattı. Önceden bildirilen bu kadar çok şeyin gerçekleşmesi, imanlı kişilerin Mesih’i net bir şekilde tanımasına yardım edecekti.

7. İsa’nın Mesih olduğunu kanıtlayan işaretlerden ikisini anlatın.

7 Mesih’i tanıtan bu işaretlerden sadece ikisini ele alalım. Bunlardan bir tanesi Mika peygamberin verdiği bir ayrıntıdır. O, Tanrı’nın göndermeyi vaat ettiği kişinin, Yahuda bölgesinde küçük bir şehir olan Beytlehem’de doğacağını 700 yılı aşkın bir süre önceden söyledi (Mika 5:2). İsa gerçekten de o şehirde, Beytlehem’de doğdu! (Matta 2:1, 3-9). İkinci örnek de Daniel 9:25’teki kayıttır; orada Mesih’in ortaya çıkacağı MS 29 yılı yüzlerce yıl önceden bildirilmiştir. * Bu ve diğer peygamberlik sözleri, geleceği vaat edilen Mesih’in, İsa olduğunu kanıtlar.

İsa vaftiz edildiğinde Mesih oldu

8, 9. İsa’nın vaftizi sırasında onun Mesih olduğuna dair hangi kanıt görüldü?

8 İsa’nın Mesih olduğu MS 29 yılının sonlarına doğru iyice netleşti. O yıl İsa, Ürdün Irmağı’nda vaftiz edilmek için Vaftizci Yahya’ya gitti. Yehova Tanrı, Yahya’ya Mesih’i tanıyabilmesi için bir işaret göstereceğini söylemişti. İsa’nın vaftizi sırasında Yahya o işareti gördü. Kutsal Kitap olanları şöyle anlatır: “İsa vaftiz edildikten sonra hemen sudan çıktı. İşte, gökler açılmıştı ve Yahya Tanrı’nın ruhunun bir güvercin gibi onun üzerine indiğini gördü. O sırada göklerden gelen bir ses de şunları söylüyordu: ‘Sevgili oğlum budur, ondan memnunum’” (Matta 3:16, 17). Olanları gördükten ve duyduktan sonra, İsa’nın Tanrı tarafından gönderildiğine dair Yahya’nın hiç şüphesi kalmadı (Yuhanna 1:32-34). Tanrı o gün İsa’ya etkin kuvveti olan kutsal ruhunu verdi. Böylece İsa, önder ve kral olmak üzere atanmış kişi, yani Mesih oldu (İşaya 55:4).

9 Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi ve bizzat Yehova Tanrı’nın tanıklığı, İsa’nın geleceği vaat edilen Mesih olduğunu açıkça gösterir. Bununla beraber Kutsal Kitap İsa Mesih hakkında iki önemli soruya daha cevap verir: O nereden geldi ve nasıl biriydi?

İSA NEREDEN GELDİ?

10. Kutsal Kitap İsa’nın yeryüzüne gelmeden önceki yaşamı hakkında ne söyler?

10 Kutsal Kitap İsa’nın yeryüzüne gelmeden önce gökte yaşadığını öğretir. Mika peygamber, Mesih’in Beytlehem’de doğacağını bildirirken ‘onun başlangıcının çok eskilere dayandığını’ söyledi (Mika 5:2). İsa kendisi de, insan olarak doğmadan önce gökte yaşadığını birçok kez söyledi (Yuhanna 3:13; 6:38, 62’yi okuyun; 17:4, 5). Gökte bir melekken Yehova’yla arasında çok özel bir ilişki vardı.

11. Kutsal Kitaba göre İsa, Yehova Tanrı için neden çok özel biridir?

11 İsa Yehova için çok özel biridir. Böyle olması çok doğaldır, çünkü o Tanrı’nın yarattığı ilk varlıktır. Kutsal Kitap şöyle der: ‘Bu oğul tüm yaratılanların ilkidir’ * (Koloseliler 1:15). İsa’yı özel kılan başka bir şey daha var. O, Tanrı’nın ‘biricik oğludur’ (Yuhanna 3:16). Yani İsa, Tanrı’nın doğrudan yarattığı tek kişidir. Ayrıca o, Tanrı’nın tüm diğer şeyleri yaratırken kullandığı tek kişidir (Koloseliler 1:16). İsa “Söz” olarak da adlandırılır (Yuhanna 1:14). Bu bize İsa’nın, Babası adına konuştuğunu gösterir; şüphesiz o, Tanrı’nın hem ruh hem de insan olan diğer oğullarına mesaj ve talimatlar iletmişti.

12. İsa’nın Tanrı’ya eşit olmadığını nereden biliyoruz?

12 Peki bazılarının inandığı gibi İsa Tanrı’ya eşit midir? Kutsal Kitap böyle öğretmiyor. Bir önceki paragrafta gördüğümüz gibi bu oğul yaratıldı. Öyleyse bir başlangıcı var. Oysa Yehova Tanrı’nın başlangıcı da sonu da yoktur (Mezmur 90:2). İsa, Babasına eşit olmayı aklından bile geçirmemiştir. Kutsal Kitap açıkça Babanın Oğuldan daha büyük olduğunu öğretir (Yuhanna 14:28’i okuyun; 1. Korintoslular 11:3). Sadece Yehova, “Mutlak Güce Sahip Tanrı”dır (Başlangıç 17:1). Dolayısıyla kimse O’na eşit olamaz. *

13. Kutsal Kitap Tanrı’nın ilk oğlundan neden “görünmez Tanrı’nın yansıması” olarak söz eder?

13 Yehova ve oğlu İsa, milyarlarca yıl boyunca –göğün ve yerin yaratılmasından çok uzun zaman önce– yakın bir ilişki içindeydiler. Kuşkusuz birbirlerine olan sevgileri çok güçlüydü (Yuhanna 3:35; 14:31). Bu sevgili oğul tıpkı Babası gibiydi. Bu nedenle Kutsal Kitap bu oğlun “görünmez Tanrı’nın yansıması” olduğunu söyler (Koloseliler 1:15). Nasıl bir erkek çocuk çeşitli yönlerden babasına benzerse, bu gökteki oğul da Babasının niteliklerini ve kişiliğini yansıtıyordu.

14. İsa nasıl insan olarak doğdu?

14 İsa, insan olarak yaşamak üzere gökten ayrılıp yere inmek için gönüllü oldu. Tabii “Ruhi bir varlığın insan olarak doğması nasıl mümkün oldu?” diye sorabilirsiniz. Yehova bunu gerçekleştirmek için bir mucize yaptı. İsa’nın hayatını Meryem isimli bakire bir Yahudi kızın rahmine nakletti. Dolayısıyla bu hamilelikte, baba olarak bir insanın rolü yoktu. Böylece Meryem kusursuz bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve ismini İsa koydu (Luka 1:30-35).

İSA NASIL BİRİYDİ?

15. İsa aracılığıyla Yehova Tanrı’yı daha iyi tanıdığımızı neden söyleyebiliriz?

15 İsa’nın yeryüzündeyken söylediği sözler ve yaptığı işler onu tanımamıza yardım eder. Üstelik İsa aracılığıyla Yehova Tanrı’yı daha iyi tanırız. Nasıl? Hatırlarsanız onun, Babasını kusursuz bir şekilde yansıttığını öğrendik. İsa’nın, öğrencilerine “Beni görmüş olan Babamı da görmüş olur” demesinin nedeni buydu (Yuhanna 14:9). Kutsal Yazıların dört kitabı –Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri– bize İsa Mesih’in yaşamı, işleri ve nitelikleri hakkında çok şey anlatır.

16. İsa’nın duyurduğu başlıca mesaj neydi? Onun öğretilerinin kaynağı kimdi?

16 İsa, “Öğretmen” olarak tanınıyordu (Yuhanna 1:38; 13:13). Peki o ne öğretiyordu? En başta “krallığın iyi haberini.” Tanrı’nın gökte bulunan krallığı, tüm yeryüzü üzerinde hüküm sürecek ve itaatli insanlara sonsuz nimetler verecek bir yönetimdir (Matta 4:23). İsa’nın duyurduğu mesajın kaynağı kimdi? İsa “Öğrettiklerim benim değil, beni gönderenindir” dedi (Yuhanna 7:16). Evet, Yehova Tanrı insanların Krallığın iyi haberini duymasını istiyordu ve İsa Babasının bu isteğinin farkındaydı. 8. bölümde Tanrı’nın Krallığı ve bu Krallığın neler başaracağı hakkında daha çok şey öğreneceğiz.

17. (a) İsa iyi haberi nerelerde duyurdu? (b) İnsanlara öğretim vermek için neden çok emek verdi?

17 İsa iyi haberi nerelerde duyurdu? İnsanları bulabildiği her yerde; kırsal bölgelerde, şehirlerde, köylerde, meydanlarda, evlerde. İnsanların ayağına gelmesini beklemedi, kendisi onlara gitti (Markos 6:56; Luka 19:5, 6). İsa neden bu kadar emek verdi? İyi haberi duyurmak ve öğretmek için neden bu kadar çok zaman harcadı? Çünkü bunu yapmasını ondan Tanrı istiyordu. İsa her zaman Babasının isteğini yaptı (Yuhanna 8:28, 29). Ancak onun iyi haberi duyurmasının bir nedeni daha vardı. O, kendisini görmeye gelen kalabalıklara acıdı (Matta 9:35, 36’yı okuyun). Onlar, kendilerine Tanrı ve amaçları hakkındaki hakikati öğretmesi gereken din adamları tarafından ihmal edilmişlerdi. İsa halkın Krallıkla ilgili haberi duymaya ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyordu.

18. Sizi İsa’nın en çok hangi nitelikleri etkiliyor?

18 İsa şefkatli, sıcak, hassas ve sevgi dolu biriydi. Bu nedenle insanlar onu nazik buluyor ve rahatça yaklaşabiliyordu. Çocuklar bile onun yanında kendilerini rahat hissediyordu (Markos 10:13-16). İsa taraf tutmazdı. Yolsuzluk ve adaletsizlikten nefret ederdi (Matta 21:12, 13). Kadınların saygı görmediği ve hak sahibi olmadığı bir dönemde onlara saygılı davrandı (Yuhanna 4:9, 27). İsa gerçekten alçakgönüllüydü. Bir keresinde öğrencilerinin ayaklarını yıkadı, ki bu genellikle hizmetçilerin yaptığı bir işti.

İsa her yerde insanlara iyi haberi duyurdu

19. Hangi örnek İsa’nın başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı olduğunu gösterir?

19 İsa başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlıydı. Bu özellikle Tanrı’nın ruhunun gücüyle mucizeler yaparak hastaları iyileştirdiğinde görüldü (Matta 14:14). Örneğin, cüzamlı bir adam İsa’ya gelip, “Sen beni temizleyebilirsin, yeter ki iste” dediğinde, o adamın sıkıntısını ve acısını yüreğinde hissetti. İsa adama acıyarak elini uzatıp dokundu, “İsterim. Temiz ol” dedi. Ve hasta adam iyileşti! (Markos 1:40-42). O adamın kendini nasıl hissetmiş olabileceğini hayal edebiliyor musunuz?

SONUNA KADAR SADIK

20, 21. İsa Tanrı’ya vefayla itaat etme konusunda nasıl bir örnek oldu?

20 İsa Tanrı’ya vefayla itaat etme konusunda en iyi örnektir. O her şart altında, her tür muhalefet ve acıya rağmen gökteki Babasına sadık kaldı. Şeytan’ın ayartma çabalarına kararlı ve başarılı bir şekilde direndi (Matta 4:1-11). Kendi akrabalarından bazıları ona iman etmedi, hatta bir keresinde onun için “aklını kaçırmış” dediler (Markos 3:21). Fakat İsa onların kendisini etkilemesine izin vermedi. Tanrı’nın verdiği işi yapmaya devam etti. Hakaretlere ve işkenceye rağmen özdenetimini kaybetmedi, kendisine zulmedenlere asla zarar vermeye çalışmadı (1. Petrus 2:21-23).

21 İsa, gaddar düşmanlarının elinde acılar içinde ölene dek Tanrı’ya sadık kaldı (Filipililer 2:8’i okuyun). İnsan olarak yaşamının son gününde nelere dayandığını bir düşünün. Tutuklandı, yalancı şahitlerce suçlandı, düzenbaz hâkimler tarafından suçlu bulundu, kalabalıkların alaylarına maruz kaldı ve askerlerden işkence gördü. Direğe çivilendiğinde “İşte tamamlandı” diye haykırarak son nefesini verdi (Yuhanna 19:30). Fakat öldükten sonraki üçüncü gün, gökteki Babası onu ruhi bir varlık olarak diriltti (1. Petrus 3:18). İsa birkaç hafta sonra da göğe döndü. Orada ‘Tanrı’nın sağına oturdu’ ve krallık yetkisini almayı bekledi (İbraniler 10:12, 13).

22. İsa’nın ölene kadar Tanrı’ya sadık kalması neyi başardı?

22 İsa’nın ölene kadar Tanrı’ya sadık kalması neyi başardı? Onun ölümü bize, Yehova’nın başlangıçta amaçladığı gibi, cennet yeryüzünde sonsuza dek yaşama fırsatı verir. İsa’nın ölümünün bunu nasıl mümkün kıldığı gelecek bölümde ele alınacak.

^ p. 7 İsa’nın Mesih olduğunu kanıtlayan Daniel kaydının açıklaması için Ek bölümüne, “Daniel Peygamber Mesih’in Gelişini Önceden Bildirir” başlığına bakabilirsiniz.

^ p. 11 Yaratıcının bir kadınla ilişki kurarak çocuk sahibi olması ya da evlenip baba olması düşünülemez bile. “Oğul”, “kardeş” veya “baba” gibi sözcükler mecazi anlamda kullanılabilir. Örneğin yaşlılar gençlere “evladım”, “oğlum” veya “kızım” diyebilir, fakat bu aralarında kan bağı olduğunu göstermez. Yehova Kutsal Kitapta Baba olarak adlandırılır, çünkü Yaratıcıdır (İşaya 64:8). İsa da Tanrı tarafından yaratıldığından Tanrı’nın oğlu olarak adlandırılır. Diğer ruhi varlıklar, hatta ilk insan Âdem de benzer nedenlerden dolayı Tanrı’nın oğlu olarak adlandırılır (Eyüp 1:6; Luka 3:38).

^ p. 12 İsa’nın Tanrı’ya eşit olmadığını gösteren daha fazla kanıt için Ek bölümüne, “Üçlü Bir Tanrı mı, Tek Tanrı mı?” başlığına bakabilirsiniz.