İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

EK

Ölüler Diyarı Nedir?

Ölüler Diyarı Nedir?

YAZILDIĞI orijinal dillerde, İbranice şeol ve bunun Yunanca karşılığı olan hades sözcükleri Kutsal Kitapta 70’ten fazla kez geçer. Her iki sözcük de ölümle ilgilidir. Bazı Kutsal Kitap tercümelerinde bu sözcükler “mezar”, “cehennem”, “çukur” ya da “ölüler diyarı” olarak geçer. Ancak çoğu dilde bu İbranice ve Yunanca sözcüklerin anlamını tam olarak karşılayan bir sözcük yoktur. Bu nedenle Yeni Dünya Çevirisi “Şeol” ve “Hades” sözcüklerini dipnotlarda gösterir. Peki bu sözcükler ne anlama geliyor? Şimdi bunların Kutsal Kitabın farklı kısımlarında nasıl kullanıldıklarına bakalım.

Vaiz 9:10 şöyle der: “Gideceğin ölüler diyarında [İbranice şeol] iş, tasarı, bilgi ve hikmet yoktur.” Bu ayetteki sözler “Şeol”ün, insanların gömüldüğü bir mezar yeri olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Kutsal Kitap belirli bir mezar yeri ya da mezardan söz ederken şeol ve hades’ten farklı İbranice ve Yunanca sözcükler kullanır (Başlangıç 23:7-9; Matta 28:1). Ayrıca Kutsal Kitap, aile mezarlığı ya da toplu mezar gibi birkaç kişinin gömülü olduğu bir mezar için de “Şeol” sözcüğünü kullanmaz (Başlangıç 49:30, 31).

Öyleyse “Şeol” ile ne kastediliyor? Tanrı’nın Sözünde “Şeol” veya “Hades” ile, çok büyük bir toplu mezardan bile daha büyük bir şey kastedilir. Örneğin İşaya 5:14 “ölüler diyarı [İbranice şeol] genişledi, ağzını alabildiğine açtı” der. Şeol deyim yerindeyse sayısız ölüyü yutmuştur, yine de her zaman açtır (Özdeyişler 30:15, 16). Sınırlı sayıda ölünün gömülebileceği herhangi bir mezarlığın tersine, ‘ölüler diyarı [şeol] doymak bilmez’ (Özdeyişler 27:20). Bu demek oluyor ki Şeol hiç dolmaz. Sınırları yoktur. Dolayısıyla, Şeol veya Hades belirli bir bölgede bulunan gerçek bir yer değil, ölüm uykusundaki insanların büyük kısmının bulunduğu mecazi bir mezardır.

Kutsal Kitaptaki dirilme öğretisi, “Şeol” ve “Hades”in anlamını daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Tanrı’nın Sözü “Şeol” ve “Hades”, yani ölüler diyarı ile dirilmenin mümkün olduğu ölüm türü arasında bağlantı kurar * (Eyüp 14:13; Elçiler 2:31; Vahiy 20:13). Ayrıca ölüler diyarında bulunanlar arasında sadece Yehova’ya hizmet etmiş kişilerin değil, O’na hizmet etmemiş birçok kişinin de olduğunu gösterir (Başlangıç 37:35; Mezmur 55:15). Bu nedenle Kutsal Kitap “doğru olanlar da olmayanlar da diriltilecek” diye öğretir (Elçiler 24:15).

^ p. 4 Kutsal Yazılar, diriltilmeyecek ölülerin Şeol veya Hades’te (ölüler diyarında) değil, “Hinnom Vadisi”nde (Gehennada) bulunduğunu söyler (Matta 5:30; 10:28; 23:33). Ölüler diyarı gibi Hinnom Vadisi de gerçek bir yeri kastetmez.