İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mutlu Bir Aileye Nasıl Sahip Olabiliriz?

Mutlu Bir Aileye Nasıl Sahip Olabiliriz?
  • İyi bir koca olmak için neler gerekir?

  • Bir kadın iyi bir eş olmayı nasıl başarabilir?

  • İyi bir anne ya da baba olmanın kapsamına neler girer?

  • Çocuklar ailenin mutluluğuna nasıl katkıda bulunabilir?

1. Aile mutluluğunun anahtarı nedir?

YEHOVA TANRI ailenizin mutlu olmasını ister. Sözü olan Kutsal Kitapta, ailedeki her birey için öğütler bulunur; Tanrı’nın ailede herkese nasıl bir rol verdiği anlatılır. Aile bireyleri Tanrı’nın öğüdüyle uyumlu bir şekilde üzerlerine düşeni yaptıklarında sonuçlar çok başarılı olur. İsa “Tanrı’nın sözünü dinleyip tutanlara ne mutlu!” dedi (Luka 11:28).

2. Ailemizin mutluluğu neyi kabul etmemize bağlıdır?

2 Ailemizin mutluluğu büyük ölçüde, aileyi kuran kişinin Yehova olduğunu kabul etmemize bağlıdır; İsa Yehova’dan “Babamız” diye söz etti (Matta 6:9). Yeryüzündeki her aile varlığını gökteki Babamıza borçludur. Gerçekten de O, ailelerin nasıl mutlu olacağını çok iyi bilir (Efesoslular 3:14, 15). Peki Kutsal Kitap aile bireylerinin görevleri hakkında ne öğretir?

AİLENİN KURUCUSU TANRI’DIR

3. (a) Kutsal Kitap ailenin başlangıcını nasıl anlatır? (b) Bunun doğru olduğunu nereden biliyoruz?

3 İlk insanlar olan Âdem ile Havva’yı yaratıp karı koca olarak bir araya getiren Yehova Tanrı’ydı. Onları yeryüzünde güzel bir cennete, Aden bahçesine yerleştirdi ve şöyle dedi: “Çocuklar sahibi olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun” (Başlangıç 1:26-28; 2:18, 21-24). Bu bir masal ya da efsane değildir, bizzat İsa da Başlangıç kitabının ailenin başlangıcı hakkında söylediklerinin gerçek olduğunu gösterdi (Matta 19:4, 5). Birçok sorunla karşılaşsak ve şu anki hayat Tanrı’nın amaçladığı gibi olmasa da, mutlu bir aileye sahip olmak mümkündür. Bunun nasıl olduğunu görelim.

4. (a) Her birey ailenin mutluluğuna nasıl katkıda bulunabilir? (b) İsa’nın yaşamını incelemek ailemizin mutluluğu için neden çok önemlidir?

4 Ailedeki herkes sevgi gösterme konusunda Yehova’yı örnek alarak aile mutluluğuna katkıda bulunabilir (Efesoslular 5:1, 2). Peki göremediğimiz halde Tanrı’yı nasıl örnek alabiliriz? İlk oğlunu gökten yeryüzüne göndermesi, Tanrı’nın nasıl biri olduğunu öğrenmemize imkân verir (Yuhanna 1:14, 18). Bu oğul, İsa Mesih, yeryüzündeyken gökteki Babasını öyle iyi yansıttı ki, İsa’yı görüp dinlemek sanki Yehova ile birlikte olmak ve O’nu dinlemek gibiydi (Yuhanna 14:9). Dolayısıyla İsa’nın nasıl sevgi gösterdiğini öğrenip onu örnek almakla, her birimiz ailemizin mutluluğuna katkıda bulunabiliriz.

KOCALAR İÇİN ÖRNEK

5, 6. (a) İsa’nın cemaate davranış tarzı kocalara nasıl bir örnektir? (b) Günahlarımızın bağışlanabilmesi için ne yapmalıyız?

5 Kutsal Kitap kocaların eşlerine, İsa’nın öğrencilerine davrandığı gibi davranması gerektiğini söyler. Kutsal Kitabın şu talimatı üzerinde düşünelim: “Kocalar, karılarınızı her zaman sevin; Mesih de cemaati böyle sevdi ve kendisini onun uğruna teslim etti. . . . . Böylece, kocalar karılarını her zaman kendi bedenleri gibi sevmelidirler. Karısını seven kendisini sever. Aslında kimse kendi bedeninden nefret etmez, tersine, onu besler ve ona çok değer verir. Mesih de cemaate böyle davranır” (Efesoslular 5:23, 25-29).

6 İsa’nın, öğrencilerinden oluşan cemaatine duyduğu sevgi kocalar için mükemmel bir örnektir. İsa, kusurlu oldukları halde onları ‘sonuna kadar sevdi’ ve onlar için canını verdi (Yuhanna 13:1; 15:13). Benzer şekilde kocalar da, “karılarınızı her zaman sevin ve onlara hiddetlenmeyin” diye uyarılıyor (Koloseliler 3:19). Özellikle de karısı bazen düşünceli davranamadığında bir kocanın böyle bir öğüdü uygulamasına ne yardım eder? Kendi hatalarını ve Tanrı tarafından bağışlanabilmek için ne yapması gerektiğini hatırlamalıdır. Peki yapması gereken nedir? Kendisine karşı günah işleyenleri bağışlamalıdır, buna karısı da dahildir. Tabii karısı da aynı şeyi yapmalıdır (Matta 6:12, 14, 15’i okuyun). Başarılı bir evlilik affetmeyi bilen iki kişinin beraberliğidir, sizce de öyle değil mi?

7. İsa neyi hesaba katardı? Böylece kocalara nasıl bir örnek bırakmış oldu?

7 İsa öğrencilerine her zaman düşünceli davranmıştı. Kocalar buna da dikkat etmelidir. İsa öğrencilerinin sınırlarını ve fiziksel ihtiyaçlarını hesaba katardı. Örneğin yorgun olduklarında onlara “Gelin, ıssız bir yere çekilip kendi başınıza kalın, biraz dinlenin” dedi (Markos 6:30-32). Kadınlar da düşünceli davranılmayı hak eder. Kutsal Kitap kadınların “daha narin bir kap gibi” olduğunu söyler ve kocalara, eşlerine ‘değer vermelerini’ emreder. Neden? Çünkü kocalar da eşleri de “Tanrı’nın lütfettiği aynı yaşam armağanını” alacaktır (1. Petrus 3:7). Kocalar, insanı Tanrı’nın önünde değerli kılan şeyin erkek ya da kadın olmak değil, sadakat olduğunu unutmamalıdır (Mezmur 101:6).

8. (a) “Karısını seven kendisini sever” sözü ne bakımdan doğrudur? (b) Bir karı koca “tek beden” olabilmek için nasıl bir tutuma sahip olmalı?

8 Kutsal Kitap “Karısını seven kendisini sever” der. Çünkü İsa’nın belirttiği gibi bir erkek ve karısı “artık iki değil tek bedendir” (Matta 19:6). Dolayısıyla cinsel ilgilerini sadece birbirleriyle sınırlamalıdırlar (Özdeyişler 5:15-21; İbraniler 13:4). Eğer özverili olur ve birbirlerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenirlerse bunu yapabilirler (1. Korintoslular 7:3-5). Şu hatırlatma dikkate değer: “Kimse kendi bedeninden nefret etmez, tersine, onu besler ve ona çok değer verir.” Kocalar, başları İsa Mesih’e hesap vereceklerini akılda tutup eşlerini kendileri gibi sevmelidir (Efesoslular 5:29; 1. Korintoslular 11:3).

9. Filipililer 1:8’de İsa’nın hangi niteliğinden söz ediliyor? Neden kocalar eşlerine davranışlarında bu niteliği göstermelidir?

9 Elçi Pavlus ‘Mesih İsa’nın şefkatinden’ söz etti (Filipililer 1:8). İsa’nın şefkati canlandırıcıydı ve bu niteliği öğrencisi olan kadınlara çekici geliyordu (Yuhanna 20:1, 11-13, 16). Kadınlar kocalarından böyle bir şefkat görmeyi arzu ederler.

KADINLAR İÇİN ÖRNEK

10. İsa evli kadınlara nasıl örnek olmuştur?

10 Aile bir kurumdur ve pürüzsüz işleyebilmesi için bir başı olmalıdır. İsa’nın bile boyun eğdiği biri vardı. Nasıl “kadının başı erkek” ise “Mesih’in başı da Tanrı’dır” (1. Korintoslular 11:3). Hepimizin boyun eğmesi gereken biri olduğundan, İsa’nın Tanrı’nın reisliğine boyun eğmesi iyi bir örnektir.

11. Bir kadın kocasına karşı nasıl bir tutuma sahip olmalı? Davranışlarının eşi üzerinde nasıl bir etkisi olabilir?

11 Erkekler kusurludur, hata yaparlar ve çoğu kez ailelerine ideal şekilde reislik edemezler. Bu durumda bir kadın ne yapmalı? Kocasının yaptığı şeyleri küçümsememeli, ayrıca reisliği ele geçirmeye çalışmamalı. Bir kadın, sakin ve yumuşak başlı bir tutumun Tanrı’nın gözünde çok değerli olduğunu unutmamalı (1. Petrus 3:4). Böyle bir tutum sergilerse, kocasına en zor koşullarda bile Tanrı’nın istediği gibi kolayca boyun eğebilir. Ayrıca Kutsal Kitap “Kadın . . . . kocasına derin saygı duysun” der (Efesoslular 5:33). Ya kocası, Mesih’i başı olarak görmüyorsa? Kutsal Kitap kadınları şöyle uyarıyor: “Kocalarınıza istekle boyun eğin ki, Söze itaatsiz olanlar, sizin davranışlarınızla söz söylenmeden kazanılabilsin. Çünkü onlar derin saygınızı ve iffetli yaşayışınızı göreceklerdir” (1. Petrus 3:1, 2).

12. Kadının görüşlerini saygılı bir şekilde ifade etmesi neden yanlış değildir?

12 Kocası İsa’nın takipçisi olsun ya da olmasın, kadın onunkinden farklı bir görüşü olduğunda bunu nazikçe ifade ederse saygısızlık etmiş olmaz. Görüşü doğru olabilir ve kocası onu dinlerse tüm aile bundan yarar görebilir. İbrahim peygamber, karısı Sara bir aile sorununa çözüm yolu önerdiğinde onunla aynı görüşte değildi. Fakat Tanrı İbrahim’e “Onun sözünü dinle” demişti (Başlangıç 21:9-12’yi okuyun). Bir koca herhangi bir konuda son sözü söylediğinde, bu karar Tanrı’nın kanunuyla çelişmiyorsa, karısı o kararı destekleyerek boyun eğdiğini göstermelidir (Elçiler 5:29; Efesoslular 5:24).

İbrahim’in karısı Sara kadınlara nasıl iyi bir örnek oldu?

13. (a) Titus 2:4, 5’te evli kadınlar neye teşvik edilir? (b) Kutsal Kitap ayrılma ve boşanma hakkında ne der?

13 Kadınlar rollerini yerine getirirken aileleriyle ilgilenmek için çok şey yapabilirler. Örneğin Kutsal Kitap evli kadınların “kocalarını seven, çocuklarını seven, sağduyulu, iffetli, iyi ev kadını, kocalarına istekle boyun eğen, iyi kişiler” olması gerektiğini söyler (Titus 2:4, 5). Böyle davranan bir eş ve anne, ailesinin sevgisini ve saygısını kazanır (Özdeyişler 31:10, 28’i okuyun). Ancak evlilik kusurlu kişilerin birlikteliği olduğundan bazı ciddi durumlar ayrılmaya ya da boşanmaya yol açabilir. Kutsal Kitap belirli koşullarda ayrılmaya izin verir. Ancak bu konu hafife alınmamalıdır, çünkü Kutsal Kitap “Kadın kocasından ayrılmasın. . . . . Koca da karısını bırakmasın” diye öğütler (1. Korintoslular 7:10, 11). Ayrıca Kutsal Yazılarda boşanmaya izin verilen tek durum, evli eşlerden birinin cinsel ahlaksızlık yapmasıdır (Matta 19:9).

ANA BABALAR İÇİN KUSURSUZ ÖRNEK

14. (a) İsa çocuklara nasıl davrandı? (b) Çocuklar neye ihtiyaç duyar?

14 İsa çocuklara davranış tarzıyla ana babalara kusursuz bir örnek oldu. Başkaları, küçük çocukların İsa’ya yaklaşmasını engellemeye çalıştığında “Bırakın çocuklar yanıma gelsinler, onlara engel olmayın” dedi. Kutsal Kitap sonra İsa’nın ‘çocukları kucakladığını ve ellerini onların üzerine koyarak hayırdua etmeye başladığını’ söyler (Markos 10:13-16). İsa çocuklara zaman ayırdıysa, sizin de aynısını kendi çocuklarınıza yapmanız gerekmez mi? Onlara az değil, bol bol zaman ayırmalısınız; çocukların ihtiyacı olan budur. Onları eğitmek için de zaman ayırmanız gerekir, çünkü Yehova ana babalara bunu emreder (Tekrar 6:4-9’u okuyun).

15. Ana babalar çocuklarını korumak için ne yapabilir?

15 Her zamankinden kötü bir dünyada yaşadığımızdan, çocukların cinsel tacizci gibi kötü insanlara karşı anne babalarının sağlayacağı korumaya ihtiyaçları vardır. İsa’nın, şefkatle “sevgili çocuklar” diye hitap ettiği öğrencilerini nasıl koruduğunu hatırlayalım. Öldürülmesinden kısa süre önce tutuklandığında kaçabilmeleri için fırsat yaratmıştı (Yuhanna 13:33; 18:7-9). Anne ya da baba olarak, İblis Şeytan’ın çocuklarınıza zarar verme girişimlerine karşı uyanık olmalısınız. Çocuklarınızı önceden uyarmalısınız * (1. Petrus 5:8). Çocukların karşılaştıkları ruhi, fiziksel ve ahlaksal tehdit hiç bugünkü kadar büyük olmamıştı.

Ana babalar İsa’nın çocuklara davranış tarzından ne öğrenebilir?

16. İsa’nın, takipçilerinin kusurlarını ele alış tarzından ana babalar ne öğrenebilir?

16 İsa’nın ölümünden önceki gece, öğrencileri aralarında kimin en büyük olduğunu tartışıyordu. İsa onlara kızmaktansa, sözleri ve örneğiyle onları sevgiyle eğitmeye devam etti (Luka 22:24-27; Yuhanna 13:3-8). Bir anne ya da babaysanız, çocuklarınızın yanlışlarını düzeltirken İsa’nın örneğini nasıl izleyebileceğinizi görebiliyor musunuz? Çocukların terbiyeye ihtiyacı vardır, fakat bu “gerektiği ölçüde” olmalı ve asla öfkeyle yapılmamalıdır. Sözleriniz “kılıç saplar gibi” düşüncesizce olmamalı (Yeremya 30:11; Özdeyişler 12:18). Terbiye, çocuğunuzun sonradan bunun gerçekten yerinde olduğunu görebileceği şekilde verilmeli (Efesoslular 6:4; İbraniler 12:9-11).

ÇOCUKLAR İÇİN ÖRNEK

17. İsa çocuklara nasıl kusursuz bir örnek oldu?

17 Çocuklar İsa’dan ders alabilir mi? Evet! İsa ana babalarına nasıl itaat etmeleri gerektiği konusunda çocuklara bizzat kendisi örnek oldu. “Babamın bana öğrettiği gibi söylüyorum. . . . . Ben hep O’nu hoşnut eden şeyleri yapıyorum” dedi (Yuhanna 8:28, 29). İsa gökteki Babasının sözünü dinliyordu. Kutsal Kitap çocuklara ana babalarının sözünü dinlemelerini söyler (Efesoslular 6:1-3’ü okuyun). İsa kusursuz bir çocuk olmasına rağmen, yeryüzündeyken kusurlu ana babası Yusuf ve Meryem’in sözünü dinledi. Bu muhakkak İsa’nın ailesindeki herkese mutluluk getirdi (Luka 2:4, 5, 51, 52).

18. İsa neden gökteki Babasına her zaman itaat etti? Çocuklar ana babalarının sözünü dinlediğinde kim mutlu olur?

18 Çocuklar hangi yönlerden İsa’ya daha çok benzeyip ana babalarını mutlu edebilirler? Aslında ana babalarının sözünü dinlemek onlara zaman zaman zor gelebilir. Fakat Tanrı bunu ister (Özdeyişler 1:8; 6:20). İsa her zaman, zor koşullarda bile gökteki Babasına itaat etti. Bir defasında Tanrı ondan gerçekten çok zor bir şey istediğinde, İsa “Dilersen bu kâseyi [özel talebi] benden al” demişti. Ama yine de Tanrı’nın istediği şeyi yaptı, çünkü Babasının kendisi için en iyisini bildiğinin farkındaydı (Luka 22:42). Çocuklar da itaatli olmayı öğrenirse ana babalarını ve gökteki Babalarını çok mutlu ederler * (Özdeyişler 23:22-25).

Gençler ayartmalarla karşılaştıklarında neyi düşünmeliler?

19. (a) Şeytan çocukları nasıl ayartmaya çalışıyor? (b) Çocukların kötü davranışları ana babayı nasıl etkiler?

19 İblis İsa’yı ayartmaya çalıştı. Onun bugün çocukları da yanlış şeyler yapmaları için ayartmaya çalıştığından emin olabiliriz (Matta 4:1-10). İblis Şeytan arkadaş baskısını kullanıyor. Bu baskıya direnmek çok zor olabilir. Öyleyse çocukların yanlış kişilerle arkadaşlık etmemesi ne kadar önemli, değil mi? (1. Korintoslular 15:33). Yakup’un kızı Dina Yehova’ya tapınmayan kişilerle arkadaşlık etti ve bu birçok sıkıntıya yol açtı (Başlangıç 34:1, 2). Aile bireylerinden biri cinsel ahlaksızlık yaparsa, bunun tüm aileye ne büyük bir acı vereceğini düşünün! (Özdeyişler 17:21, 25).

AİLE MUTLULUĞUNUN ANAHTARI

20. Mutlu bir aileye sahip olmak için ailedeki her birey ne yapmalıdır?

20 Kutsal Kitabın öğütleri uygulandığında aile sorunları daha kolay çözülür. Aslında bu öğütleri uygulamak aile mutluluğunun anahtarıdır. Öyleyse kocalar, eşinizi sevin ve ona İsa’nın cemaate davrandığı gibi davranın. Kadınlar, kocanızın reisliğine boyun eğin ve Özdeyişler 31:10-31’de tarif edilen faziletli kadının örneğini izleyin. Ana babalar, çocuklarınızı eğitin (Özdeyişler 22:6). Babalar, ‘ev halkınızı iyi yönetin’ (1. Timoteos 3:4, 5; 5:8). Ve çocuklar, ana babanızın sözünü dinleyin (Koloseliler 3:20). Ailede kimse kusursuz değildir, herkes hata yapar. Bu nedenle alçakgönüllü olun ve birbirinizden af dileyin.

21. Hangi harika ümidimiz var? Şimdiden nasıl mutlu bir ailemiz olabilir?

21 Kutsal Kitabın aile yaşamıyla ilgili değerli öğüt ve talimatları hazine gibidir. Üstelik bize Tanrı’nın yeni dünyası ve Yehova’ya tapınan mutlu insanlarla dolu cennet yeryüzü hakkında bilgi verir (Vahiy 21:3, 4). Bu gerçekten harika bir ümittir. Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitaptaki talimatları uygularsak şimdi bile mutlu bir ailemiz olabilir.

^ p. 15 Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Büyük Öğretmenini İyi Dinle kitabının 32. bölümü çocukların nasıl korunabileceği konusunda yardımcı bilgiler sunar.

^ p. 18 Yalnızca, anne ya da babanın çocuktan Tanrı’nın kanununu çiğnemesini istediği durumlarda çocuğun buna itaat etmemesi doğru olur (Elçiler 5:29).