İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

EK

Daniel Peygamber Mesih’in Gelişini Önceden Bildirir

Daniel Peygamber Mesih’in Gelişini Önceden Bildirir

DANİEL PEYGAMBER, İsa’nın doğumundan 500 yıldan fazla bir zaman önce yaşadı. Yehova ona, İsa’nın Mesih olarak atanacağı zamanın saptanmasını sağlayan bir bilgi verdi. Daniel’e şöyle dedi: “Şunu bil ve anla; Yeruşalim’in onarımı ve yeniden inşası için buyruğun çıkmasından, Önder Mesih’in gelişine dek yedi hafta ve altmış iki hafta geçecek” (Daniel 9:25).

Mesih’in geliş tarihini saptamak için, önce bu ayetlerde sözü edilen dönemin ne zaman başladığını öğrenmeliyiz. O dönem ‘Yeruşalim’in onarımı ve yeniden inşası için buyruğun çıkmasıyla’ başlayacaktı. Bu emir ne zaman çıktı? Kutsal Kitabı kaleme alan kişilerden biri olan Nehemya’ya göre, Yeruşalim surlarının yeniden inşa edilmesi emri ‘Kral Artakserkses’in yirminci yılında’ çıktı (Nehemya 2:1, 5-8). Tarihçiler Artakserkses’in saltanatının MÖ 475’te başladığını söylüyor. Öyleyse yönetiminin 20. yılı MÖ 455’tir. Böylece Daniel’in sözünü ettiği dönemin başlangıç noktasını bulmuş oluyoruz: MÖ 455.

Daniel, “Önder Mesih” gelene kadar geçecek zamanın uzunluğunu da belirtir. “Yedi hafta ve altmış iki hafta”, yani toplam 69 haftadan söz eder. Bu dönem ne kadarlık bir süreyi kapsar? Bazı Kutsal Kitap tercümeleri bu haftaların günlerden değil, yıllardan oluştuğuna dikkat çeker. Yani her hafta yedi yılı simgeler. Eski Yahudi toplumu “yıllık hafta”, yani yedi yıllık zaman kavramına yabancı değildi. Örneğin, onlar her yedinci günü Sebt günü, her yedinci yılı da Sebt yılı sayarlardı (Çıkış 23:10, 11). Dolayısıyla peygamberin sözünü ettiği 69 hafta, 7’şer yıllık 69 zaman birimidir. Bu da toplam 483 yıl eder.

Şimdi tarihi nasıl hesapladığımızı görelim. MÖ 455’ten itibaren 483 yıl sayarsak, MS 29’a geliriz. Bu, İsa’nın vaftiz edilip Mesih olduğu yıldı! * (Luka 3:1, 2, 21, 22). Kutsal Kitapta bildirilen bir olayın bu şekilde gerçekleşmesi ne olağanüstü, değil mi?

^ p. 2 MÖ 455’ten MÖ 1’e kadar geçen süre 454 yıldır. MÖ 1 ile MS 1 arası 1 yıldır (sıfır yılı yoktur). MS 1’den MS 29’a kadar geçen süre de 28 yıldır. Bu üç rakamın (454+1+28) toplamı 483 yıl eder. İsa 70. yıllık haftanın içinde, yani MS 33’te öldürüldü (Daniel 9:24, 26). Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Daniel’in Peygamberliğine Dikkat Edin! kitabının 11. bölümüne ve Insight on the Scriptures kitabının 2. Cilt, 899-901. sayfalarına bakın.