İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?

Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?
  • Tanrı bizimle gerçekten ilgileniyor mu?

  • Tanrı’nın nitelikleri nelerdir? Bir ismi var mı?

  • Tanrı’ya yaklaşmak mümkün mü?

1, 2. Sizce soru sormak neden çoğu zaman iyidir?

ÇOCUKLARIN nasıl soru sorduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Birçok çocuk konuşmayı öğrenir öğrenmez soru sormaya başlar. Kocaman açtıkları meraklı gözleriyle size bakıp “Gökyüzü niye mavi? Yıldızlar nasıl parlıyor? Kuşlar nasıl uçuyor?” gibi sorular sorarlar. Her soruya bir cevap vermeye çalışabilirsiniz. Fakat bu her zaman kolay değildir. Çünkü verebileceğiniz en iyi cevap bile “Niye?” gibi başka bir soruya yol açabilir.

2 Tabii sadece çocuklar soru sormaz. Hepimiz büyüdükçe sorular sormaya devam ederiz. Yolumuzu bulmak, sakınmamız gereken tehlikeleri öğrenmek veya merakımızı gidermek için soru sorarız. Fakat birçok insan soru sormayı bırakmışa benziyor. Özellikle de hayattaki en önemli soruları sormuyorlar, sorsalar bile cevabını aramıyorlar.

3. Neden birçokları hayattaki en önemli sorulara cevap aramaktan vazgeçiyor?

3 Bu kitabın kapağındaki, önsözündeki veya bu bölümün başındaki soruları düşünün. Bunlar hayattaki en önemli sorulardan bazılarıdır. Ancak birçok insan cevapları aramaktan vazgeçiyor. Neden? Acaba Kutsal Kitapta bu soruların cevapları yok mu? Bazıları Kutsal Kitabı anlamanın zor olduğunu düşünüyor. Başkalarıysa küçük düşmekten korkup soru sormaktan çekiniyor. Bazıları da “En iyisi bu tür soruları din adamlarına bırakalım” diyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

4, 5. Yaşamla ilgili en önemli sorulardan bazıları nelerdir? Neden bu soruların cevaplarını aramalıyız?

4 Şüphesiz yaşamla ilgili önemli sorulara cevap almak isteriz. Herhalde bazen şuna benzer sorular sormuşuzdur: “Yaşamın amacı nedir? Yaşam sadece doğmak, büyümek ve ölmekten mi ibaret? Tanrı insanlarla ilgileniyor mu?” Böyle sorular sormak makuldür ve tatmin edici, güvenilir cevaplar bulana dek soru sormaktan vazgeçmememiz önemlidir. İsa peygamber “Dilemeye devam edin, size verilecektir; aramaya devam edin, bulacaksınız; kapıyı çalmaya devam edin, size açılacaktır” demişti (Matta 7:7).

5 Eğer bu önemli soruların cevaplarını ‘aramaya devam edersek’, yaptığımız araştırmadan büyük yarar göreceğiz (Özdeyişler 2:1-5). Başka insanlar ne söylerse söylesin, bu soruların cevapları var ve onları Kutsal Kitapta bulabiliriz. Bunlar anlaşılması zor cevaplar değildir; üstelik insana ümit ve sevinç verir. Ayrıca şimdiden mutlu bir yaşamımızın olmasına katkıda bulunabilir. Başlangıç olarak, birçok kişinin merak ettiği bir soruyu ele alalım.

TANRI BİZİMLE VE SORUNLARIMIZLA İLGİLENİYOR MU?

6. Neden birçok kişi Tanrı’nın insanların çektiği acılarla ilgilenmediğini düşünüyor?

6 Birçok insan bundan şüphe ediyor. Onlar “Tanrı bizimle ilgilenseydi dünya çok daha farklı bir yer olurdu” diye düşünüyor. Gerçekten de savaş, nefret ve acılarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Ayrıca her birimiz hastalanıyoruz, acı çekiyoruz ve sevdiklerimizi kaybediyoruz. Bu nedenle birçok kişi “Tanrı bizimle ve sorunlarımızla ilgilenseydi bu tür olayları önlerdi” diyor.

7. (a) Tanrı’nın duyarlı biri olmadığı düşüncesine din adamları nasıl yol açıyor? (b) Yaşadığımız sıkıntılar hakkında Kutsal Kitap ne öğretiyor?

7 Daha da kötüsü, Tanrı’nın duyarlı biri olmadığı düşüncesine bazen din adamları yol açıyor. Nasıl? Bir felaket olduğunda bunun Tanrı’nın isteği olduğunu söylüyorlar. Fakat bunu öğretmekle, aslında yaşanan kötü olaylardan Tanrı’nın sorumlu olduğunu söylemiş oluyorlar. Acaba Tanrı hakkındaki gerçek bu mu? Kutsal Kitap ne öğretiyor? Yakup 1:13 şöyle der: “Bir sınavla karşılaşınca kimse ‘Tanrı beni sınıyor’ demesin. Çünkü Tanrı kimseyi kötü şeylerle sınamaz, Kendisi de böyle şeylerle sınanamaz.” Dolayısıyla, dünyadaki kötülüklerin kaynağı kesinlikle Tanrı değildir (Eyüp 34:10-12’yi okuyun). O’nun kötü şeylerin olmasına izin verdiği doğrudur. Fakat bir şeyin olmasına izin vermek ile ona neden olmak arasında büyük fark vardır.

8, 9. (a) Kötülüğe izin vermek ile neden olmak arasındaki farkı nasıl örnekleyebiliriz? (b) Tanrı’nın insanlığın dik başlı bir yol izlemesine izin vermesini eleştirmek neden doğru olmaz?

8 Zihnimizde şöyle bir durum canlandıralım: Hâlâ anne babasıyla yaşayan yetişkin bir genç düşünelim. Bu gencin babası mantıklı ve sevgi dolu biri. Oğlu isyan edip evden ayrılmaya karar verdiğinde onu durdurmuyor. Oğlu kötü bir yaşam sürüyor ve başını belaya sokuyor. Bu durumda onun sorunlarının nedeninin babası olduğu söylenebilir mi? Hayır (Luka 15:11-13). Benzer şekilde Tanrı da insanlar kötü bir yaşam sürmeyi seçtiklerinde onları durdurmuyor. Fakat onlara engel olmaması, Tanrı’yı ortaya çıkan sorunların nedeni yapmaz. Dolayısıyla insanlığın başına gelen felaketler için Tanrı’yı suçlamak haksızlık olur.

9 Üstelik, Tanrı’nın insanlığın yanlış bir yol izlemesine izin vermek için haklı nedenleri var. Bizden çok daha hikmetli ve güçlü olan Yaratıcımız aslında bu nedenleri bize açıklamak zorunda değildir. Fakat O, sevgisinden dolayı bunu yapıyor. Bu kitabın 11. bölümünde bu nedenler hakkında daha çok şey öğreneceğiz. Ancak, karşılaştığımız sorunlardan Tanrı’nın sorumlu olmadığına emin olalım. Tam tersine, bize çözüm için tek ümidi O verir (İşaya 33:2).

10. Tanrı’nın, kötülüğün yol açtığı tüm zararı gidereceğine neden güvenebiliriz?

10 Ayrıca Tanrı kutsaldır (İşaya 6:3). Kutsallık pak ve temiz olma düşüncesini içerir. Bu nedenle O’nda kötülüğün zerresi bile yoktur. Dolayısıyla O’nun kötülüğü ortadan kaldırmak için harekete geçeceğine tamamen güvenebiliriz. Oysa insanlara böyle bir güven duyamayız. Çünkü insanlar değişebilir, yozlaşabilirler. Ayrıca yetki sahibi en dürüst insan bile çoğu kez kötü insanların verdiği zararı giderecek güce sahip değildir. Fakat Tanrı’nın gücü sınırsızdır. O, kötülüğün insanlık üzerindeki tüm etkilerini giderebilir ve bunu yapacaktır. Üstelik O harekete geçtiğinde, kötülüğü sonsuza dek ortadan kaldıracaktır! (Mezmur 37:9-11’i okuyun).

YAŞADIĞIMIZ ADALETSİZLİKLER HAKKINDA TANRI NE HİSSEDİYOR?

11. (a) Tanrı dünyadaki adaletsizlikler hakkında ne hissediyor? (b) Tanrı sizin çektiğiniz acılar hakkında ne hissediyor?

11 Acaba Tanrı dünyada ve sizin yaşamınızda olup bitenler hakkında ne hissediyor? Her şeyden önce, Kutsal Kitap Tanrı’nın ‘adaleti sevdiğini’ öğretir (Mezmur 37:28). Dolayısıyla doğru ve yanlışla ilgili belirlediği ilkelere çok önem verir. Tanrı adaletsizliğin her türünden nefret eder. Kutsal Kitap, eskiden dünyada kötülük çoğaldığında Tanrı’nın ‘yüreğinin acı dolduğunu’ söyler (Başlangıç 6:5, 6). Tanrı değişmedi (Malaki 3:6). Dünyada yaşananları ve insanların çektiği acıları görmekten hâlâ nefret ediyor. Kutsal Kitap “O sizinle ilgileniyor” der (1. Petrus 5:7’yi okuyun).

Kutsal Kitap Yehova Tanrı’nın evrenin sevgi dolu Yaratıcısı olduğunu öğretir

12, 13. (a) Neden sevgi gibi iyi niteliklerimiz var? Sevgi dünyadaki sorunlar karşısında ne hissetmemizi sağlıyor? (b) Tanrı’nın dünyadaki sorunları çözeceği sonucuna nasıl varabiliriz?

12 Tanrı’nın dünyadaki acıları görmekten nefret ettiğine nasıl emin olabiliriz? Bunun başka kanıtları da var. Kutsal Kitap insanın Tanrı’yı yansıtacak şekilde yaratıldığını öğretir (Başlangıç 1:26). Sahip olduğumuz iyi niteliklerin kaynağı Tanrı’dır. Örneğin masum insanların acı çektiğini görünce üzülmüyor musunuz? Siz herhangi bir haksızlığa karşı duyarlıysanız, Tanrı’nın bu konuda çok daha hassas olduğundan emin olabilirsiniz.

13 İnsanlar olarak en güzel özelliklerimizden biri sevme yeteneğimizdir. Bu şekilde de Tanrı’yı yansıtırız. Kutsal Kitap “Tanrı sevgidir” diye öğretir (1. Yuhanna 4:8). Tanrı sevdiği için biz de seviyoruz. Bugün dünyada pek çok acı ve adaletsizlik yaşanıyor. Eğer gücünüz olsaydı bu durumu değiştirmez miydiniz? İnsanları sevdiğiniz için elbette bunu yapardınız! Biz insanlar bu sorunları çözmek istiyorsak Yaratıcımız bunu çok daha fazla istemez mi? O, acı ve adaletsizlikleri kesinlikle sona erdirecek. Bu kitabın önsözünde değinilen vaatler gerçekdışı hayaller veya boş ümitler değildir. Tanrı’nın vaatlerinin gerçekleşeceği kesindir! Bu vaatlere iman edebilmek için, onları veren Tanrı hakkında daha çok şey bilmemiz gerekir.

TANRI KENDİSİNİ TANIMAMIZI İSTİYOR

Kendinizi tanıtırken isminizi söylemez misiniz? Tanrı da Kutsal Kitapta bize ismini açıklar

14. Tanrı’nın özel ismi nedir? Bu ismi neden kullanmalıyız?

14 Birinin sizi tanımasını isteseydiniz ne yapardınız? Ona isminizi söylemez miydiniz? Peki Tanrı’nın bir ismi var mı? Birçok insan O’nun isminin “Allah”, “Rab” ya da “Tanrı” olduğuna inanıyor. Fakat bunlar Yaratıcımızın özel isimleri değildir, “kral” ve “başbakan” sözcükleri gibi birer unvandır. Kutsal Kitap Tanrı’nın birçok unvanı olduğunu fakat tek bir özel ismi olduğunu öğretir. Bu isim Yehova’dır. Kutsal Kitabın Zebur kısmında şöyle der: “Adı Yehova olan Sen, bütün yeryüzü üzerinde yalnız Sen Yücesin” (Mezmur 83:18). Eğer elinizdeki Kutsal Kitapta bu isim geçmiyorsa, nedenini öğrenmek için bu kitabın Ek bölümüne, “Tanrı’nın İsminin Kullanılması ve Anlamı” başlığına bakabilirsiniz. Aslında Tanrı’nın ismi Kutsal Kitabın eski elyazmalarında binlerce kez geçer. Bundan da anlaşıldığı gibi Yehova Tanrı, ismini bilmemizi ve kullanmamızı istiyor. Bir bakıma, Kendisini bize tanıtmak için Kutsal Kitabı kullanıyor.

15. Yehova isminin anlamı nedir?

15 Tanrı’nın Kendisi için seçtiği isim çok anlamlıdır. Yehova ismi, Tanrı’nın, vaat ettiği her şeyi yapabileceği ve her amacını gerçekleştirebileceği anlamına gelir. * Tanrı’nın isminin eşi benzeri yoktur. Sadece O’na aittir. Kendisi de birçok yönden benzersizdir. Nasıl?

16, 17. Şu unvanlardan Yehova Tanrı hakkında neler öğrenebiliriz? (a) “Mutlak Güce Sahip” (b) “Çağların Kralı” (c) “Yaratıcı”

16 Mezmur 83:18’de Yehova Tanrı hakkında “Yalnız Sen Yücesin” dendiğini gördük. Ayrıca Vahiy 15:3’te Yehova Tanrı’dan “Mutlak Güce Sahip” ve “Çağların Kralı” olarak söz edilir. “Mutlak Güce Sahip” unvanı bize O’nun her şeyin üstünde bir güce sahip olduğunu gösterir. “Çağların Kralı” ifadesi de O’nun başlangıcı ve sonu olmadığını hatırlatır. Mezmur 90:2 de O’nun bu özelliğine dikkat çekerek ‘Sen ezelden ebede kadar Tanrısın’ der. Bu düşünce bizde O’na karşı saygı ve hayranlık uyandırmıyor mu?

17 Yehova, tek Yaratıcı olmasıyla da eşsizdir. Vahiy 4:11’de “Yehova Tanrımız, ihtişam, yücelik ve güç Sana yaraşır; çünkü her şeyi Sen yarattın, her şey Senin isteğinle var oldu ve yaratıldı” diye okuruz. Gökteki görünmez ruhi varlıklardan gece gökyüzünü dolduran yıldızlara, ağaçlarda yetişen meyvelerden okyanus ve ırmaklarda yüzen balıklara kadar, aklınıza gelebilecek her şey Yehova Yaratıcı olduğu için vardır!

TANRI’YA YAKLAŞABİLİR MİSİNİZ?

18. Neden bazı kişiler Tanrı’ya asla yaklaşamayacaklarını düşünüyor? Oysa Kutsal Kitap ne öğretiyor?

18 Bazıları Yehova’nın saygı ve hayranlık uyandıran niteliklerini öğrendikçe tedirgin olabilir. Onlar Tanrı’nın insanlardan çok yüce olduğunu, O’na asla yaklaşamayacaklarını, hatta böylesine yüce bir Tanrı için hiçbir şey ifade etmediklerini düşünürler. Acaba bu fikir doğru mu? Kutsal Kitap bunun tam tersini öğretir. Yehova hakkında “Aslında O hiçbirimizden uzak değildir” der (Elçiler 17:27). Hatta Kutsal Kitap bizi şöyle teşvik eder: “Tanrı’ya yaklaşın, size yaklaşacaktır” (Yakup 4:8).

19. (a) Yehova’ya yaklaşmaya nasıl başlayabiliriz? Bundan nasıl yarar görürüz? (b) Tanrı’nın nitelikleri arasında en çok hangileri size çekici geliyor?

19 Tanrı’ya nasıl yaklaşabiliriz? Öncelikle şu an yaptığımız gibi, O’nun hakkında bilgi almaya devam ederek bunu yapabiliriz. İsa peygamber “Sonsuz yaşama kavuşmak için, tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımaları gerekir” demişti (Yuhanna 17:3). Evet, Kutsal Kitap Yehova Tanrı ve İsa hakkında bilgi almanın “sonsuz yaşam” ile sonuçlanacağını öğretiyor! Önceki paragraflarda değinildiği gibi “Tanrı sevgidir” (1. Yuhanna 4:16). Yehova’nın başka birçok güzel ve çekici niteliği daha var. Örneğin Kutsal Kitap Yehova’nın “merhametli, lütufkâr, çabuk öfkelenmeyen, vefalı sevgisi ve hakikati engin” bir Tanrı olduğunu söyler (Çıkış 34:6). O ‘iyidir, bağışlamaya hazırdır’ (Mezmur 86:5). Sabırlıdır (2. Petrus 3:9). Vefalıdır (Vahiy 15:4). Kutsal Kitabı okudukça Yehova’nın, sadece bu niteliklerini değil bizi O’na çeken başka niteliklerini de nasıl sergilediğini göreceğiz.

20-22. (a) Tanrı’yı göremesek de O’na yaklaşabilir miyiz? Açıklayın. (b) Bazı kişiler iyi niyetle ne yapmanızı isteyebilir? Fakat hangi konuda kararlı olmalısınız?

20 Aslında Tanrı’yı göremeyiz, çünkü O görünmez, ruhi bir varlıktır (Yuhanna 1:18; 4:24; 1. Timoteos 1:17). Fakat Kutsal Kitaptan bilgi alarak O’nu tanımaya başlayabiliriz. Mezmur yazarının dediği gibi ‘Yehova’nın iyiliğini görebiliriz’ (Mezmur 27:4; Romalılar 1:20). Yehova hakkında bilgi aldıkça O bizim için daha gerçek olacak, O’na sevgi ve yakınlık hissetmek için daha çok nedenimiz olacak.

İyi bir babanın çocuklarına olan sevgisi gökteki Babamızın bize duyduğu üstün sevginin küçük bir örneğidir

21 Kutsal Kitabın neden Yehova’yı Babamız olarak görmemizi söylediğini yavaş yavaş anlayacağız (Matta 6:9). O hem hayatımızın kaynağıdır, hem de bu hayatı mümkün olan en iyi şekilde sürdürmemizi ister (Mezmur 36:9). Yehova, tıpkı çocukları için hep en iyisini isteyen sevgi dolu bir baba gibidir. Ayrıca Kutsal Kitap insanların Yehova’nın dostları olabileceğini de öğretir (Yakup 2:23). Bir düşünün: Evrenin Yaratıcısının dostu olabilirsiniz!

22 Siz Kutsal Kitaptan bilgi aldıkça, çevrenizdeki bazı kişiler belki de iyi niyetle sizden bu incelemeyi bırakmanızı isteyebilir. Onlar inancınızı değiştirmenizden korkabilirler. Fakat hiç kimsenin sizi, sahip olabileceğiniz en iyi dostluktan alıkoymasına izin vermeyin.

23, 24. (a) Neden öğrendikleriniz hakkında soru sormaya devam etmelisiniz? (b) Sonraki bölümde hangi konu ele alınacak?

23 Elbette başlangıçta anlamadığınız şeyler olacak. Fakat çekinip aklınıza takılan şeyleri sormakta tereddüt etmeyin. Yardım istemek alçakgönüllülük gerektirir. İsa küçük bir çocuk gibi alçakgönüllü olmanın övgüye değer bir nitelik olduğunu söylemişti (Matta 18:2-4). Bildiğimiz gibi çocuklar çok soru sorar. Tanrı sizin de sorularınıza cevap bulmanızı istiyor. Kutsal Kitap, geçmişte Tanrı hakkında bilgi almak istemiş kişilerden övgüyle bahseder. Onlar öğrendiklerinin doğruluğundan emin olmak için Kutsal Yazıları dikkatle araştırmışlardı (Elçiler 17:11’i okuyun).

24 Yehova Tanrı hakkında bilgi almanın en iyi yolu Kutsal Kitabı incelemektir. Kutsal Kitap diğer tüm kitaplardan farklıdır. Ne bakımdan? Bu konu sonraki bölümde ele alınacak.

^ p. 15 Ek bölümündeki “Tanrı’nın İsminin Kullanılması ve Anlamı” başlığında Tanrı’nın isminin anlamı ve telaffuzu hakkında daha fazla bilgi bulunuyor.