İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

ON ALTINCI BÖLÜM

Hakiki Tapınmadan Yana Tavır Alın

Hakiki Tapınmadan Yana Tavır Alın
  • İbadet ederken dinsel resim ve heykeller kullanmak ve ölülerden yardım istemek hakkında Kutsal Kitap ne öğretiyor?

  • Dini bayramlar hakkında İsa’nın takipçilerinin görüşü nedir?

  • Başkalarının duygularını incitmeden inançlarınızı onlara nasıl açıklayabilirsiniz?

1, 2. Sahte dinden ayrıldıktan sonra hangi soru üzerinde düşünmelisiniz? Sizce bu neden önemli?

DİYELİM Kİ, oturduğunuz semte çevreyi kirleten zehirli bir atık boşaltılmış. Hayati tehlike var. Ne yaparsınız? Herhalde, mümkünse oradan taşınırsınız. Fakat taşındıktan sonra bile ciddi bir soru aklınızdan hiç çıkmaz: “Acaba zehirlenmiş olabilir miyim?”

Sahte din konusunda da durum buna benzer. Kutsal Kitap sahte dinin yanlış öğretiler ve uygulamalar nedeniyle kirli olduğunu söyler (2. Korintoslular 6:17). “Büyük Babil”den, yani sahte din dünya imparatorluğundan çıkmanız bu nedenle çok önemlidir (Vahiy 18:2, 4). Siz bunu yaptınız mı? Yaptıysanız, davranışınız gerçekten övgüye değer. Ancak sahte dinin içinde yer alan bir inançtan sadece ayrılmak yetmez. “Bende sahte dinin herhangi bir izi kaldı mı?” diye de düşünmelisiniz. Bununla ilgili birkaç örneğe bakalım.

DİNSEL RESİM VE HEYKELLER, ÖLÜLERDEN YARDIM İSTEMEK

3. (a) Kutsal Kitap dinsel nesneler kullanılması hakkında ne der? Neden bazıları Tanrı’nın görüşünü kabul etmekte zorlanabilir? (b) Size ait olan, sahte tapınmayla ilgili tüm nesneleri ne yapmalısınız?

3 Dinsel resim ve heykeller ya da ibadet köşeleri yıllardır bazı evlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sizin evinizde de bunlardan var mı? Eğer varsa, böyle görünür nesneler olmadan Tanrı’ya dua etmek size garip ya da yanlış gelebilir. Hatta bunlardan bazılarına özel bir bağlılık hissedebilirsiniz. Fakat nasıl ibadet etmemiz gerektiğini söyleyen bizzat Tanrı’dır. Kutsal Kitap Tanrı’nın dinsel nesneler kullanmamızı istemediğini öğretir (Çıkış 20:4, 5’i okuyun; Mezmur 115:4-8; İşaya 42:8; 1. Yuhanna 5:21). Öyleyse size ait olan, sahte tapınmayla ilgili her şeyi yok ederek hakiki tapınmadan yana tavır alabilirsiniz. Bu tür nesneleri Yehova’nın bakış açısından görmeli, onlardan ‘iğrenmelisiniz’ (Tekrar 27:15).

4. (a) Ölmüş atalara tapınmanın veya onlardan yardım isteme çabalarının boşuna olduğunu nasıl biliyoruz? (b) Yehova toplumunun ruhçuluğun herhangi bir türüne katılmasını neden yasaklamıştı?

4 Birçok sahte dinde ölmüş atalara tapınmak veya mezar ve türbe ziyaretleri yaparak ölülerden yardım istemek çok yaygındır. Birçok kişi Kutsal Kitap hakikatini öğrenmeden önce, ölülerin öbür dünya denilen görünmez bir yerde bilinçli halde yaşadığına inanıyordu. Onlar, ölülerin yaşayanlara yardım edebileceğini ya da zarar verebileceğini sanıyorlardı. Bazıları mezar ve türbelere gidip ölülerden yardım ister, orada dilek tutar, bez parçaları bağlar veya mum yakar. Ancak bu kitabın 6. bölümünde öğrendiğimiz gibi ölüler bir yerlerde bilinçli olarak varlıklarını sürdürmüyorlar. Dolayısıyla onlardan yardım isteme veya onlarla iletişim kurma çabaları boşunadır. Ölmüş birinden geliyormuş gibi görünen bir mesajın kaynağı aslında cinlerdir. Bu nedenle Yehova eski İsrail halkının ölülere danışmasını yasaklamıştı. Onların ruhçuluğun başka bir türüne katılması da yasaktı (Tekrar 18:10-12’i okuyun).

5. Eski inancınızda dinsel nesneler kullanmak veya ölülerden yardım istemek varsa ne yapabilirsiniz?

5 Belki eski inancınızda dinsel nesneler kullanmak, ölmüş atalara tapınmak veya onlardan yardım istemek vardı. Peki şimdi ne yapabilirsiniz? Tanrı’nın bunlar hakkındaki görüşünü gösteren Kutsal Kitap kayıtlarını okuyun ve üzerinde düşünün. Hakiki tapınmadan yana tavır alma arzunuz hakkında Yehova’ya her gün dua edin. Yehova’dan, O’nun gibi düşünmenize yardım etmesini isteyin (İşaya 55:9).

NOEL: İSA’NIN İLK TAKİPÇİLERİNİN KUTLAMADIĞI BİR BAYRAM

6, 7. (a) Noel’de hangi olayın kutlandığı düşünülür? İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçileri Noel’i kutluyor muydu? (b) İsa’nın ilk öğrencilerinin zamanında doğum günü kutlamaları neyle bağlantılıydı?

6 Bir kişinin ibadetini sahte dine ait bayramlar da kirletebilir. Örneğin Noel’i ele alalım. Noel’de İsa Mesih’in doğumunun kutlandığı düşünülür. Hıristiyan olduğunu iddia eden hemen hemen her inançta Noel kutlanır. Ancak, İsa’nın birinci yüzyıldaki öğrencilerinin böyle bir bayram kutladığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Bir kitapta “Mesih’in doğumundan sonraki iki yüzyıl boyunca, onun tam olarak hangi günde doğduğunu kimse bilmiyordu, bu konuyla ilgilenen de yoktu” deniyor (Sacred Origins of Profound Things).

7 İsa’nın öğrencileri onun doğduğu günü bilseler bile kutlamazlardı. Neden? Çünkü bir ansiklopedide dendiği gibi, ilk Hıristiyanlar “herhangi birinin doğum gününü kutlamayı putperest bir gelenek olarak görüyordu” (The World Book Encyclopedia). Kutsal Kitapta sadece iki kişinin doğum gününden söz edilir. Onlar da Yehova’ya tapınmayan iki hükümdardı (Başlangıç 40:20; Markos 6:21). Pagan tanrıların da doğum günleri kutlanırdı. Örneğin Romalılar, 24 Mayıs’ta tanrıça Diana’nın doğum gününü kutlardı. Ertesi gün de, güneş tanrısı Apollon’un doğum günü kutlanırdı. Dolayısıyla doğum günü kutlamaları İsa’nın öğretileriyle değil, puta tapınmayla bağlantılıydı.

8. Doğum günü kutlamaları ile batıl inançlar arasındaki bağlantıyı anlatın.

8 İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçilerinin onun doğum gününü kutlamamasının başka bir nedeni daha vardı. Onlar doğum günü kutlamalarının batıl inançlarla ilişkili olduğunu büyük ihtimalle biliyorlardı. Örneğin eskiden, birçok Yunanlı ve Romalı, her insanın doğumu sırasında yanında bir ruhun bulunduğuna ve bu ruhun o insanı ömrü boyunca koruduğuna inanıyordu. Bunun yanı sıra, bir kaynağa göre “Bu ruh ile o gün doğum günü olduğuna inanılan tanrı arasında da gizemli bir bağ vardı” (The Lore of Birthdays). Yehova, İsa ile batıl inançlar arasında bağlantı kuran herhangi bir kutlamadan asla memnun olmaz (İşaya 65:11, 12). Öyleyse neden birçok kişi Noel’i kutluyor?

NOEL’İN KÖKENİ NEDİR?

9. İsa’nın doğum günü olarak 25 Aralık tarihi nasıl seçildi?

9 İsa’nın yeryüzüne gelişinden ancak yüzyıllar sonra onun doğum günü 25 Aralık’ta kutlanmaya başlandı. Fakat bu tarih İsa’nın doğum günü değildi, o anlaşılan Ekim ayında doğmuştu. * Öyleyse neden 25 Aralık tarihi seçildi? Çünkü daha sonra, Hıristiyan olduğunu iddia eden bazı kişiler büyük olasılıkla “bu kutlamayı putperest Romalıların şenlikleriyle aynı güne rastlatma çabası” içine girdi. Bu şenlik “Güneş’in doğum günü”nü kutlamak için düzenleniyordu (AnaBritannica). Isı ve ışık kaynağı olan Güneş’in gücü kışın iyice zayıflamış gibi göründüğünden, paganlar onun uzaklara yaptığı yolculuklardan dönmesi için ayinler yapardı. Güneş’in dönüşüne başladığı günün 25 Aralık olduğu düşünülürdü. Paganların dinini değiştirmeye çalışan din adamları bu bayramı benimsediler ve “Hıristiyanlara ait bir bayram” gibi göstermeye çalıştılar. *

10. Eskiden neden bazı insanlar Noel’i kutlamıyordu?

10 Noel’in putperest bir kökenden geldiği uzun zamandır biliniyor. Kökeninin Kutsal Yazılara aykırı olması nedeniyle Noel 17. yüzyılda İngiltere’de ve bazı Amerikan kolonilerinde yasaklanmıştı. Öyle ki, Noel’de işe gitmeyip evde kalan biri ceza ödemeliydi. Ancak kısa süre içinde eski âdetler geri döndü ve bunlara bazı yeni âdetler de eklendi. Noel tekrar büyük bir bayram haline geldi. Birçok ülkede hâlâ böyledir. Oysa Tanrı’yı memnun etmek isteyenler, sahte dinle bağlantısı olduğu için Noel’i kutlamazlar. Onlar, kökeni putperestliğe dayanan hiçbir bayramı kutlamazlar. *

KÖKENİ ÖNEMLİ Mİ?

11. (a) Bazılarının bayram kutlama nedeni nedir? (b) Düşünmemiz gereken en önemli şey nedir?

11 Bazıları Noel gibi bayramların putperestliğe dayandığını kabul ediyor. Ancak onları kutlamanın yanlış olmadığını düşünüyorlar. Ne de olsa çoğu insan bayram kutlarken bunun sahte bir inanış olup olmadığını düşünmüyor. Bu, ailelerin bir araya gelmesi için bir fırsat olarak da görülüyor. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer öyle ise, hakiki tapınmadan yana tavır almanızı zorlaştıran etken sahte dine duyduğunuz sevgi değil, büyük ihtimalle aile sevginizdir. Aileyi kuran Yehova Tanrı’nın, akrabalarınızla iyi bir ilişkinizin olmasını istediğinden emin olun (Efesoslular 3:14, 15). Fakat aile bağlarınızı Tanrı’nın uygun gördüğü yollarla güçlendirebilirsiniz. Elçi Pavlus, en başta düşünmemiz gereken şey hakkında “Her durumda Rabbi neyin hoşnut ettiğini saptayın” diye yazmıştı (Efesoslular 5:10).

Çamura düşmüş bir şekeri alıp yer misiniz?

12. Kökeni “kirli olan” âdet ve kutlamalardan neden uzak durmanız gerektiğini bir örnekle açıklayın.

12 Belki bir bayramın bugünkü kutlanışıyla kökeni arasında artık bir bağlantı kalmadığını düşünüyorsunuz. Öyleyse bu bayramın nereden geldiğinin bir önemi yok mudur? Bunu bir örnekle açıklayalım: Diyelim ki yol kenarında çamurun içinde bir şeker gördünüz. Onu alıp yer misiniz? Kirli olduğu için herhalde yemezsiniz. Bayramlar da o şeker gibi çekici görünebilir, ama geldikleri yer kirlidir. O halde hakiki tapınmadan yana tavır almak için İşaya peygamberinkine benzer bir bakış açısına sahip olmalıyız. O, Yehova’nın gerçek hizmetçilerine “Kirli olan hiçbir şeye dokunmayın” demişti (İşaya 52:11).

İNSAN İLİŞKİLERİMİZDE AYIRT EDİCİ OLALIM

13. Bayramlara katılmadığınızda ne tür zorluklar çıkabilir?

13 Bayramlara katılmamaya karar verdiğinizde bazı zorluklar çıkabilir. Örneğin iş arkadaşlarınız çalıştığınız yerdeki bayram kutlamalarına neden katılmadığınızı merak edebilir. Ya biri size böyle bir günde hediye vermek isterse ne olacak? O hediyeyi kabul etmek yanlış olur mu? Ya eşiniz inancınızı paylaşmıyorsa? Ayrıca bayram kutlamadıkları için çocuklarınızın kendilerini bir şeylerden mahrum hissetmemesini nasıl sağlayabilirsiniz?

14, 15. Biri bayramınızı kutlarsa ya da size hediye vermek isterse ne yapabilirsiniz?

14 Her durumu doğru şekilde ele alabilmek için ayırt edici olmak gerekir. Eğer biri iyi niyetli bir şekilde bayramınızı kutlarsa sadece nazikçe teşekkür edebilirsiniz. Peki ya her zaman gördüğünüz ya da birlikte çalıştığınız birine nasıl davranacaksınız? Bu durumda daha fazlasını söylemeye karar verebilirsiniz. Ancak her zaman düşünceli olun. Kutsal Kitap şöyle öğüt verir: “Sözleriniz her zaman tuzla lezzet verilmiş gibi, hoş ve çekici olsun; böylece herkese nasıl cevap vermeniz gerektiğini bilerek konuşun” (Koloseliler 4:6). Başkalarına saygısızlık etmemeye dikkat edin. Görüşünüzü nazikçe açıklayın. Hediye vermeye ve sevdiklerinizle bir araya gelmeye karşı olmadığınızı, bu tür faaliyetlere başka bir zaman katılmayı tercih ettiğinizi söyleyin.

15 Ya biri size hediye vermek isterse ne olacak? Bu durumda koşullar göz önünde bulundurulmalı. Hediye veren kişi “Bayram kutlamadığını biliyorum. Yine de bunu almanı istiyorum” diyebilir. O koşullarda hediye kabul etmenin, bayrama katılmak anlamına gelmeyeceğine karar verebilirsiniz. Elbette, eğer hediyeyi veren kişi inançlarınızı bilmiyorsa, ona bayram kutlamadığınızı söyleyebilirsiniz. Bunu yapmanız, hediyeyi kabul etmenizin ama sizin hediye vermemenizin nedenini açıklamanıza yardım edecek. Öte yandan, birinin niyeti inançlarınıza bağlı olmadığınızı ya da maddi kazanç uğruna inancınızdan ödün vereceğinizi kanıtlamak olabilir. Bu durumda hediyeyi kabul etmemek akıllıca olur.

YA AİLE FERTLERİMİZ?

16. Bayramlarla ilgili konularda nasıl düşünceli davranabiliriz?

16 Aile fertlerimiz inançlarımızı paylaşmıyorsa ne olacak? Yine düşünceli olmalıyız. Akrabalarımızın uygulamak istediği her âdeti ve kutlamayı sorun haline getirmek gerekmez. Tersine, nasıl onların bizim görüşlerimize saygı duymasını istiyorsak, biz de onların görüşlerine saygı duymalıyız (Matta 7:12’yi okuyun). Bayrama katılmak anlamına gelecek davranışlardan kaçınalım. Ancak belirli bir kutlamayla doğrudan bağlantılı olmayan konularda makul olalım. Elbette her zaman, vicdanımızı rahatsız etmeyecek şekilde davranmalıyız (1. Timoteos 1:18, 19’u okuyun).

17. Bayram kutlamadıkları için çocuklarınızın kendilerini mahrum hissetmemesini nasıl sağlayabilirsiniz?

17 Bayram kutlamadıkları için çocuklarınızın kendilerini bir şeylerden mahrum hissetmemesini nasıl sağlayabilirsiniz? Bu, yılın diğer zamanlarında ne yaptığınıza bağlıdır. Bazı ana babalar çocuklarına başka zamanlarda hediye veriyor. Çocuklarınıza verebileceğiniz en güzel hediyeler zamanınız ve sevgi dolu ilginizdir.

HAKİKİ TAPINMANIN GEREKLERİNİ YAPALIM

Hakiki tapınma gerçek mutluluk verir

18. İbadetlere katılmak hakiki tapınmadan yana tavır almanıza nasıl yardım edebilir?

18 Tanrı’yı memnun etmek istiyorsanız sahte tapınmayı reddetmeli, hakiki tapınmadan yana tavır almalısınız. Bunun kapsamına neler girer? Kutsal Kitap şöyle açıklar: “Sevgi ve iyi işler için gayretlendirmek üzere birbirimize dikkat edelim. Dolayısıyla, bazılarının alışkanlık edindiği gibi, toplantılarımızı ihmal etmeyelim, tersine birbirimizi teşvik edelim ve günün yaklaştığını gördükçe bunu daha da çok yapalım” (İbraniler 10:24, 25). İbadetler Tanrı’ya O’nun onayladığı şekilde tapınmamızı sağlayan, mutluluk veren buluşmalardır (Mezmur 22:22; 122:1). Bu ibadetlerde İsa’nın imanlı takipçileri “teşvik alışverişinde” bulunur (Romalılar 1:12).

19. Kutsal Kitaptan öğrendikleriniz hakkında başkalarıyla konuşmanız neden önemlidir?

19 Hakiki tapınmadan yana tavır aldığınızı gösterebileceğiniz başka bir alan daha var. Bu, Yehova’nın Şahitleriyle Kutsal Kitabı inceleyerek öğrendikleriniz hakkında insanlarla konuşmaktır. Bugün dünyada meydana gelen kötülükler yüzünden adeta ah edip inleyen birçok insan var. Belki böyle duygular yaşayan kişilerden bazılarını tanıyorsunuz. Onlarla Kutsal Kitaba dayanan ümidiniz hakkında konuşmaya ne dersiniz? İsa’nın gerçek takipçileriyle bir araya gelin ve öğrendiğiniz harika Kutsal Kitap hakikatleri hakkında başkalarıyla konuşun. Bunları yaptıkça, sahte tapınma kaynaklı âdetleri uygulamak için duyduğunuz herhangi bir isteğin de yavaş yavaş yok olduğunu göreceksiniz. Hakiki tapınmadan yana tavır alırsanız emin olun çok mutlu olacaksınız ve pek çok nimet tadacaksınız (Malaki 3:10).

^ p. 9 Ek bölümündeki “İsa Aralık Ayında mı Doğdu?” başlığına bakabilirsiniz.

^ p. 9 25 Aralık tarihinin seçilmesinde Satürn Şenliği olan Saturnalia da rol oynadı. Roma dinindeki tarım tanrısını yüceltmek için yapılan bu şenlik 17-24 Aralık tarihlerinde kutlanırdı. Saturnalia boyunca ziyafetler ve eğlenceler düzenlenir, insanlar birbirine hediyeler verirdi.

^ p. 10 İsa’nın gerçek takipçilerinin yaygın olan başka bayramlar hakkındaki görüşünü öğrenmek için Ek bölümüne, “Bayramları ve Özel Günleri Kutlamalı mıyız?” başlığına bakabilirsiniz.