İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

ON DOKUZUNCU BÖLÜM

Tanrı’nın Sevgisinden Ayrılmayın

Tanrı’nın Sevgisinden Ayrılmayın
  • Tanrı’yı sevmek ne demektir?

  • Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamak için ne yapabiliriz?

  • Yehova, sevgisinden ayrılmayanları nasıl ödüllendirecek?

Bu fırtınalı dönemde Yehova’yı sığınağınız yapacak mısınız?

1, 2. Bugün güvenli bir sığınağı nerede bulabiliriz?

FIRTINALI bir günde dışarıda yürüdüğünüzü düşünün. Gökyüzü gitgide kararıyor. Şimşekler çakıyor, gök gürlüyor, sonra bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başlıyor. Adımlarınızı hızlandırıyorsunuz, çaresizce korunaklı bir yer arıyorsunuz. İlerde, yol kenarında sığınacak bir yer görüyorsunuz. Dayanıklı, yağmur almayan ve tam aradığınız gibi bir yer. Böyle güvenli bir yer bulduğunuza ne kadar sevinirdiniz, değil mi?

2 Aslında böyle fırtınalı bir dönemde yaşıyoruz. Dünyanın durumu gitgide kötüleşiyor. Fakat bizi kalıcı bir zarara uğramaktan koruyabilecek güvenli bir sığınak var. Bu nedir? Kutsal Kitabın ne dediğine dikkat edin: “Yehova’ya derim ki, ‘Sen benim sığınağım, hisarımsın, Tanrım, ben Sana güvenirim’” (Mezmur 91:2).

3. Ne yaparsak Yehova bizim sığınağımız olabilir?

3 Düşünün! Evrenin Yaratıcısı ve Egemeni Yehova bizim sığınağımız olabilir. O bizim güvenliğimizi sağlayabilir. Çünkü bize zarar verebilecek herkesten ve her şeyden çok daha güçlüdür. Zarar görsek bile, Yehova bunun tüm etkilerini ortadan kaldırabilir. Ne yaparsak Yehova bizim sığınağımız olabilir? O’na güvenirsek. Ayrıca Kutsal Kitap bize “Tanrı’nın sevgisinden ayrılmayın” der (Yahuda 21). Evet, Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamalı, gökteki Babamızla aramızdaki sevgi dolu bağı korumalıyız. İşte o zaman Yehova’nın sığınağımız olduğundan emin olabiliriz. Peki böyle bir bağı nasıl geliştirebiliriz?

TANRI’NIN SEVGİSİNİ FARK EDİN VE BU SEVGİYE KARŞILIK VERİN

4, 5. Yehova’nın bize sevgisini gösterme yollarından bazıları nelerdir?

4 Yehova’nın sevgisinden ayrılmamak için, O’nun bize sevgisini nasıl gösterdiğini anlamamız gerekir. Bu kitabın yardımıyla Kutsal Kitaptan öğrendiklerinizi bir düşünün. Yaratıcımız Yehova bize yeryüzünü güzel bir yuva olarak verdi. Bu yuva için bol yiyecek ve su, doğal kaynaklar, ilginç hayvanlar yarattı ve onu güzel manzaralarla donattı. Tanrı, Sözü olan Kutsal Kitap aracılığıyla bize ismini ve niteliklerini bildirdi. Ayrıca Sözünde, sevgili oğlu İsa’yı yeryüzüne gönderdiğini ve bizim için acı çekip ölmesine izin verdiğini gösterdi (Yuhanna 3:16). Bu hediye bizim için ne anlam taşıyor? Bize şahane bir gelecek ümidi veriyor.

5 Gelecekle ilgili ümidimiz, Tanrı’nın başka bir düzenlemesine daha dayanıyor. Yehova gökte bir Krallık kurdu. Bu Krallığın kralı Mesih’tir. Bu yönetim yakında tüm acılara son verecek ve yeryüzünü cennet haline getirecek. Bir düşünün! Cennette sonsuza dek barış ve mutluluk içinde yaşayabiliriz (Mezmur 37:29). Bu arada Tanrı bize şu anda mümkün olan en iyi şekilde yaşayabilmemiz için rehberlik sağlıyor. Ayrıca bize, Kendisiyle sürekli rahatça iletişim kurma olanağı sağlayan dua ayrıcalığını verdi. Bunlar Yehova’nın genel olarak insanlığa ve birey olarak bize sevgisini gösterme yollarından sadece birkaçıdır.

6. Yehova’nın gösterdiği sevgiye nasıl karşılık verebilirsiniz?

6 Şu yaşamsal soru üzerinde düşünmeliyiz: “Yehova’nın sevgisine ben nasıl karşılık vereceğim?” Birçok kişi “Ben de Yehova’yı sevmeliyim” diyecektir. Siz de böyle düşünüyor musunuz? İsa “Tanrın Yehova’yı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün zihninle seveceksin” emrinin en büyük emir olduğunu söylemişti (Matta 22:37). Şüphesiz sizin de Yehova Tanrı’yı sevmek için birçok nedeniniz var. Fakat Yehova’yı bütün yüreğiniz, canınız ve zihninizle sevmeniz için O’na karşı sadece sevgi hissetmeniz yeterli mi?

7. Tanrı’yı sevmek sadece bir his midir? Açıklayın.

7 Kutsal Kitapta anlatıldığı gibi, Tanrı sevgisi sadece bir his değildir. Yehova’ya sevgi duymak şartsa da, bu duygu, gerçek Tanrı sevgisinin sadece başlangıcıdır. Bunu şöyle örnekleyebiliriz: Elma veren bir ağaç yetiştirmek için elma tohumu şarttır. Fakat, elma istediğinizde biri size elma tohumu verse bu sizin için yeterli olur muydu? Elbette hayır! Benzer şekilde, Yehova Tanrı’ya sevgi hissetmeye başlamanız da, tohum gibi sadece bir başlangıçtır. Kutsal Kitap “Tanrı sevgisi, O’nun emirlerine uymayı gerektirir ve O’nun emirleri ağır değildir” diye öğretir (1. Yuhanna 5:3). Öyleyse, bir duygu olarak başlayan Tanrı sevgisinin gelişmesi ve iyi meyveler vermesi gerekir. Yani bu sevgi davranışlarla gösterilmelidir (Matta 7:16-20’yi okuyun).

8, 9. Tanrı’ya sevgimizi ve minnettarlığımızı nasıl gösterebiliriz?

8 Tanrı’yı sevmek, O’nun emirlerine uyup ilkelerini uygulamakla gösterilir. Bunu yapmak çok zor değildir. Yehova’nın kanunları ağır değildir, iyi, mutlu ve doyum veren bir yaşam sürmemize yardımcı olmak için verilmiştir (İşaya 48:17, 18). Yehova’nın rehberliğiyle uyumlu bir yaşam sürdüğümüzde, bizim için yaptığı her şeyden ötürü gökteki Babamıza gerçekten minnettar olduğumuzu gösteririz. Ne yazık ki bugünün dünyasında çok az kişi böyle bir minnettarlık gösteriyor. Oysa biz nankör olmak istemeyiz. İsa’nın zamanında yaşamış bazı kişiler böyleydi. İsa bir keresinde on cüzamlıyı iyileştirmişti, fakat onlardan sadece biri geri dönüp İsa’ya teşekkür etmişti (Luka 17:12-17). Biz o dokuz nankör kişi gibi değil, minnettar kişi gibi olmak isteriz!

Peki Yehova’nın emirleri nelerdir? Bu kitapta onlardan bazılarını ele aldık. Şimdi birkaçını kısaca gözden geçirelim. Tanrı’nın emirlerine uymak, O’nun sevgisinden ayrılmamak için bize yardım edecek.

YEHOVA’YA HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN OLUN

10. Yehova Tanrı hakkında bilgi almaya devam etmenin neden önemli olduğunu açıklayın.

10 Yehova hakkında bilgi edinmek O’na yaklaşmanın çok önemli bir adımıdır. Bu, hep devam etmesi gereken bir süreçtir. Eğer çok soğuk bir gecede dışarıda ateşle ısınmaya çalışıyor olsaydınız, alevlerin zayıflayıp sönmesine izin verir miydiniz? Elbette hayır. Ateşi canlı tutmak için devamlı odun atardınız. Yaşamınız belki de buna bağlı olacaktı! Odunun ateşi beslemesi gibi, “Tanrı bilgisi” de Yehova’ya sevgimizi güçlü tutar (Özdeyişler 2:1-5).

Yehova’ya sevginiz bir ateş gibidir, canlı kalması için beslenmesi gerekir

11. İsa’nın öğretiminin, takipçileri üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

11 İsa, öğrencilerinin Yehova’ya ve değerli hakikat Sözüne duydukları sevginin canlı ve güçlü bir ateş gibi olmasını istemişti. Diriltildikten sonra, iki öğrencisine İbranice Kutsal Yazılarda bulunan ve kendi yaşamında gerçekleşmiş sözlerden bazılarını açıkladı. Bunun nasıl bir etkisi oldu? Öğrencileri sonradan “Yolda bizimle konuşurken ve Kutsal Yazıları açıklarken yüreğimiz ateş almamış mıydı?” dediler (Luka 24:32).

12, 13. (a) Bugün çoğu insanın Tanrı’ya ve O’nun Sözüne duyduğu sevgiye ne oldu? (b) Sevgimizin soğumasını nasıl önleyebiliriz?

12 Kutsal Kitabın neler öğrettiğini ilk kez öğrendiğinizde, sizin de yüreğiniz sevinç, gayret ve Tanrı sevgisiyle ‘ateş aldı mı?’ Şüphesiz öyle oldu. Başka birçok kişi de aynı duyguları hissetti. Şimdi zor olan, bu yoğun sevgiyi canlı tutmak ve büyütmektir. Bugünün dünyasından etkilenmek istemiyoruz. İsa zamanımızdan söz ederken “çoğu insanın sevgisi soğuyacak” demişti (Matta 24:12). Yehova’ya ve Kutsal Kitaptaki hakikatlere duyduğunuz sevginin soğumasını nasıl önleyebilirsiniz?

13 Yehova Tanrı ve İsa Mesih hakkında bilgi almaya devam edin (Yuhanna 17:3). Tanrı’nın Sözünden öğrendikleriniz üzerinde derin düşünün. Şu sorulara cevap vermeye çalışın: “Okuduğum kısım Yehova Tanrı hakkında ne öğretiyor? O’nu bütün yüreğim, zihnim ve canımla sevmek için hangi yeni nedenler görüyorum?” (1. Timoteos 4:15’i okuyun). Bu şekilde derin düşünmek, Yehova’ya sevginizin canlı kalmasını sağlayacak.

14. Dua, Yehova’ya sevgimizi canlı tutmamıza nasıl yardım edebilir?

14 Yehova’ya sevgimizin canlı kalmasını sağlamanın bir başka yolu düzenli olarak dua etmektir (1. Selanikliler 5:17). Bu kitabın 17. bölümünde duanın Tanrı’nın değerli bir hediyesi olduğunu öğrenmiştik. İnsan ilişkileri düzenli ve açık bir iletişimle gelişir. Benzer şekilde Yehova’yla ilişkimiz de O’na düzenli olarak dua ettiğimizde sıcak ve canlı kalır. Dualarımızın basmakalıp bir hal almasına asla izin vermeyelim. Yani gerçek bir duygu ve anlam taşımayan kalıplaşmış sözleri tekrarlamayalım. Bu çok önemlidir. Bir çocuk sevgi dolu babasıyla nasıl konuşursa biz de Yehova’yla öyle konuşmalıyız. Tanrı’yla elbette saygılı bir şekilde, fakat açıkça, dürüstçe ve yürekten konuşmak isteriz (Mezmur 62:8). Evet, Kutsal Kitabı kişisel olarak incelemek ve içtenlikle dua etmek, tapınmamızın çok önemli yönleridir. Bunlar Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamamıza yardım eder.

YEHOVA’YA TAPINMAKTAN SEVİNÇ DUYUN

15, 16. Krallığı duyurmayı bir ayrıcalık ve hazine olarak görmemiz neden yerinde olur?

15 Tapınmamızın gereği olan kişisel Kutsal Kitap incelemesini ve duayı yalnızken yapabiliriz. Ancak şimdi, tapınmamızın herkesin görebileceği bir özelliği üzerinde duralım: Bu, başkalarıyla inançlarımız hakkında konuşmaktır. Kutsal Kitaptaki bazı hakikatleri insanlarla paylaştınız mı? Öyleyse, şahane bir ayrıcalık tattınız (Luka 1:74, 75). Yehova Tanrı hakkında öğrendiğimiz hakikatleri paylaştığımızda, İsa’nın tüm gerçek takipçilerine verilen çok önemli bir görevi yerine getirmiş oluruz. Bu görev, Tanrı’nın Krallığının iyi haberini duyurmaktır (Matta 24:14 ve 28:19, 20’yi okuyun).

16 Elçi Pavlus, hizmetini o kadar değerli gördü ki bir hazine olarak adlandırdı (2. Korintoslular 4:7). İnsanlarla Yehova Tanrı ve amaçları hakkında konuşmak yapabileceğiniz en iyi şeydir. Çünkü bu hizmeti var olan en iyi Efendiye sunuyoruz. Ayrıca bu başka hiçbir işin sağlayamayacağı nimetlerle sonuçlanır. Bu faaliyete katılmakla, dürüst kişilerin gökteki Babamıza yaklaşmasına ve sonsuz yaşam yolunda yürümeye başlamasına yardım etmiş oluruz. Bundan daha doyum verici bir şey olabilir mi? Üstelik Yehova ve Sözü hakkında şahitlikte bulunmak, bizzat sizin imanınızı artırır ve O’na sevginizi güçlendirir. Ayrıca Yehova çabalarınıza çok değer veriyor (İbraniler 6:10). Bu işle meşgul olmak Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamanıza yardım eder (1. Korintoslular 15:58’i okuyun).

17. İsa’nın takipçilerinin yerine getirdiği hizmet bugün neden acildir?

17 Krallığı duyurmanın acil bir iş olduğunu unutmamak önemlidir. Kutsal Kitap, “Tanrı’nın sözünü duyur . . . . acil bir iş olduğunun bilinciyle bunu yap” der (2. Timoteos 4:2). Bu iş, günümüzde neden bu kadar acildir? Tanrı’nın Sözü bize “Yehova’nın büyük günü yakın. O gün yakın, çok çabuk geliyor” der (Tsefanya 1:14). Evet, Yehova’nın tüm bu ortamı sona erdireceği zaman çok yakındır. Dolayısıyla insanların uyarılması gerek! Yehova’yı Egemenleri olarak seçme zamanının şimdi olduğunu bilmelidirler. Son “geç kalmayacak” (Habakkuk 2:3).

18. Yehova’ya ibadet ederken neden İsa’nın gerçek takipçileriyle bir araya gelmeliyiz?

18 Yehova, Kendisine İsa’nın gerçek takipçileriyle bir arada ibadet etmemizi istiyor. Bu nedenle Sözünde şöyle diyor: “Sevgi ve iyi işler için gayretlendirmek üzere birbirimize dikkat edelim. Dolayısıyla, bazılarının alışkanlık edindiği gibi, toplantılarımızı ihmal etmeyelim, tersine birbirimizi teşvik edelim ve günün yaklaştığını gördükçe bunu daha da çok yapalım” (İbraniler 10:24, 25). İbadetlerde iman kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde, sevgili Tanrımızı yüceltmek ve O’na tapınmak için harika fırsatlar buluruz. Ayrıca birbirimizi güçlendirir, teşvik ederiz.

19. Cemaatteki sevgi bağlarını güçlendirmek için neler yapabiliriz?

19 Yehova’ya tapınan diğer kişilerle bir araya geldikçe, cemaatteki sevgi ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkıda bulunmuş oluruz. Nasıl Yehova bizde iyi nitelikler arıyorsa, biz de birbirimizde iyi nitelikler aramalıyız. İman kardeşlerinizden kusursuzluk beklemeyin. Unutmayın ki, hepimiz ruhi büyümenin farklı aşamalarındayız. Hepimiz hatalar yapıyoruz (Koloseliler 3:13’ü okuyun). Yehova’yı yürekten seven kişilerle yakın dostluklar kurmaya çalışın. Böylece ruhen geliştiğinizi göreceksiniz. Evet, Yehova’ya iman kardeşlerinizle birlikte tapınmak, O’nun sevgisinden ayrılmamak için size yardım edecek. Acaba Yehova, Kendisine imanla tapınan ve bu şekilde sevgisinden ayrılmayan kişileri nasıl ödüllendirir?

“GERÇEK YAŞAMA” ERİŞMEYE ÇALIŞIN

20, 21. “Gerçek yaşam” nedir? Bu neden şahane bir ümittir?

20 Yehova sadık hizmetçilerini yaşamla ödüllendirir. Bu ne tür bir yaşamdır? Acaba şu anda gerçekten yaşıyor musunuz? Bu soruya verilecek cevap ortadadır: Tabii ki yaşıyoruz, çünkü nefes alıyoruz, yemek yiyoruz ve su içiyoruz. Hatta çok mutlu olduğumuz anlarda “İşte hayat bu!” dediğimiz bile oluyor. Ancak Kutsal Kitap gerçek yaşamın bu olmadığını gösteriyor.

Yehova cennette “gerçek yaşama” sahip olmanızı istiyor. Orada olacak mısınız?

21 Tanrı’nın Sözü bizi ‘gerçek yaşama sımsıkı bağlanmaya’ teşvik eder (1. Timoteos 6:19). Bu ayet ‘gerçek yaşamın’, gelecekte erişmeyi ümit ettiğimiz bir şey olduğunu gösterir. Evet, ancak kusursuz olduğumuzda tam anlamıyla hayatta olacağız. Çünkü Tanrı’nın başlangıçta amaçladığı şekilde yaşıyor olacağız. Cennet yeryüzünde, tam bir sağlık, barış ve mutluluk içinde yaşadığımızda, sonunda “gerçek”, yani sonsuz yaşamı tadıyor olacağız (1. Timoteos 6:12). Bu gerçekten de şahane bir ümit değil mi?

22. Nasıl ‘gerçek yaşama sımsıkı bağlanabilirsiniz’?

22 Nasıl ‘gerçek yaşama sımsıkı bağlanabiliriz’? Ayetin bağlamında Pavlus, İsa’nın takipçilerini ‘iyilik yapmaya’ ve ‘iyi işler açısından zengin olmaya’ teşvik eder (1. Timoteos 6:18). O halde asıl önemli olan, Kutsal Kitaptan öğrendiğimiz hakikatleri nasıl uyguladığımızdır. Peki Pavlus iyilik yapmakla ‘gerçek yaşamı’ hak edeceğimizi mi söylemek istedi? Hayır, çünkü böylesine harika bir ümide ancak Tanrı’nın “lütfu” sayesinde sahip olabiliriz (Romalılar 5:15). Fakat Yehova Kendisine sadakatle hizmet edenleri ödüllendirmekten zevk alır. O sizin “gerçek yaşama” erişmenizi istiyor. Tanrı’nın sevgisinden ayrılmayanlar böyle mutlu, huzurlu ve sonsuz bir yaşam bekleyebilir.

23. Tanrı’nın sevgisinden ayrılmamak neden yaşamsaldır?

23 Her birimiz “Ben Tanrı’ya, O’nun Kutsal Kitapta söylediği gibi tapınıyor muyum?” diye düşünmeliyiz. Eğer bu soruyu her gün düşünüp “evet” cevabını veriyorsak doğru yoldayız. Yehova’nın sığınağımız olduğundan emin olabiliriz. O Kendisine sadık insanları bu ortamın sıkıntılı son günlerinde koruyacak ve çok yakında kurulacak harika bir yeni ortama geçirecek. O dönemi görmek çok büyük bir sevinç olacak! Ayrıca bu son günlerde doğru seçimler yaptığımız için çok mutlu olacağız! Eğer şimdiden doğru seçimler yapıyorsanız, “gerçek yaşama”, yani Yehova Tanrı’nın amaçladığı yaşama sonsuza dek sahip olacaksınız!