İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tanrı’nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?

Tanrı’nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?
  • Tanrı’nın insanlıkla ilgili amacı nedir?

  • Tanrı’ya nasıl meydan okundu?

  • Gelecekte yeryüzünde yaşam nasıl olacak?

1. Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili amacı nedir?

TANRI’NIN yeryüzüyle ilgili gerçekten harika bir amacı var. Yehova, dünyamızın mutlu ve sağlıklı insanlarla dolu olmasını istiyor. Kutsal Kitapta ‘Yehova Tanrı’nın Aden’de bir bahçe yaptığını, göze hoş gelen ve meyvesi yenilen tüm ağaçları yerden bitirdiğini’ okuruz. * Tanrı, ilk erkek ve kadın Âdem ile Havva’yı yarattıktan sonra onları bu güzel bahçeye yerleştirmiş, “Çocuklar sahibi olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun ve onu denetiminiz altına alın” demişti (Başlangıç 1:28; 2:8, 9, 15). Yani Tanrı’nın amacı, insanların çocuk sahibi olmaları, evleri olan cennet bahçesini tüm dünyayı kapsayacak şekilde büyütmeleri ve hayvanlara bakmalarıydı.

2. (a) Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili amacının gerçekleşeceğini nereden biliyoruz? (b) Kutsal Kitap insanların sonsuza dek yaşamasıyla ilgili ne söylüyor?

2 Sizce Yehova Tanrı’nın insanları cennet bir yeryüzünde yaşatma amacı gerçekleşecek mi? O “Ben söyledim, Ben yerine getireceğim” diyor (İşaya 46:9-11; 55:11). Evet, Yaratıcımız amaçladığı şeyi kesinlikle yapacaktır! O, dünyayı ‘boş yere yaratmadığını, üzerinde oturulsun diye ona şekil verdiğini’ söylüyor (İşaya 45:18). Acaba Tanrı yeryüzünde ne tür insanların yaşamasını istiyordu? Onlar orada ne kadar süre yaşayacaktı? Kutsal Kitapta bu sorular şöyle cevaplanıyor: “Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” (Mezmur 37:29; Vahiy 21:3, 4).

3. Şu an dünya ne durumda? Bu hangi soruları doğuruyor?

3 Bu sözlerin henüz gerçekleşmediği ortadadır. Bugün insanlar hastalanıyor ve ölüyor, hatta savaşıyor ve birbirlerini öldürüyorlar. Belli ki bir sorun var. Tanrı dünyamızın bu hale gelmesini amaçlamış olamaz! Peki neden böyle oldu? Tanrı’nın amacı neden gerçekleşmedi? İnsanlar tarafından yazılmış hiçbir tarih kitabı bize bunun yanıtını veremez, çünkü sorun gökte başladı.

BİR DÜŞMANIN ORTAYA ÇIKIŞI

4, 5. (a) Yılan aracılığıyla Havva’yla konuşan aslında kimdi? (b) Namuslu ve dürüst biri sonradan nasıl hırsız olabilir?

4 Kutsal Yazıların ilk kitabı, Aden bahçesinde ortaya çıkan ve Tanrı’ya karşı gelen birinden söz eder. O, “yılan” olarak tanımlanır, ancak burada kastedilen gerçek bir yılan değil, ruhi bir varlıktır. Kutsal Yazıların son kitabı onu “bütün dünyayı saptıran . . . . İblis ve Şeytan” olarak tanıtır. O aynı zamanda “eski yılan” olarak da adlandırılır (Başlangıç 3:1; Vahiy 12:9). İnsanların göremeyeceği bir yapıda olan bu güçlü melek, Havva’yla konuşmak için bir yılanı kukla gibi kullandı. Bu ruhi varlık büyük ihtimalle Tanrı’nın yeryüzünü insanlar için hazırlamasını izleyen melekler arasındaydı (Eyüp 38:4, 7).

5 Peki, Yehova’nın yarattığı her şey kusursuz olduğuna göre İblis Şeytan’ı kim yarattı? Basitçe ifade etmek gerekirse, Tanrı’nın güçlü meleklerinden biri kendisini İblis haline getirdi. Böyle bir şey nasıl olabildi? Namuslu ve dürüst bir insan düşünelim. Böyle biri sonradan hırsız olabilir. Bu nasıl olur? Eğer yüreğinde yanlış bir arzunun gelişmesine izin verip, üzerinde düşünmeye devam ederse, bu yanlış arzu çok güçlenebilir. Sonra fırsat çıktığında, üzerinde düşündüğü şeyi gerçekleştirebilir (Yakup 1:13-15’i okuyun).

6. Tanrı’nın güçlü meleklerinden biri nasıl “İblis Şeytan” haline geldi?

6 İblis Şeytan’ın durumu da böyleydi. Tanrı Âdem ile Havva’ya çocuk sahibi olup yeryüzünü doldurmalarını söylerken o muhtemelen bunları duymuştu (Başlangıç 1:27, 28). “Bu insanlar Tanrı’ya değil bana tapınsa!” diye düşünmüş olmalı. Böylece yüreğinde yanlış bir arzu geliştirdi. Sonunda da bu düşüncesini eyleme geçirdi; Tanrı hakkında yalanlar söyleyerek Havva’yı aldattı (Başlangıç 3:1-5’i okuyun). Bu şekilde o “İblis Şeytan” haline geldi. Kutsal Kitabın yazıldığı dillerde “İblis” sözcüğü “iftiracı” (Yunanca), “Şeytan” sözcüğü de “karşı gelen” (İbranice) anlamına gelir.

7. (a) Âdem ile Havva neden öldü? (b) Neden Âdem’in tüm soyu yaşlanıp ölüyor?

7 İblis Şeytan yalana ve hileye başvurarak Âdem’le Havva’nın Tanrı’ya itaatsizlik etmesine yol açtı (Başlangıç 2:17; 3:6). Tanrı, sözünü dinlemezlerse öleceklerini söylemişti, gerçekten de sonları ölüm oldu (Başlangıç 3:17-19). Âdem günah işlediğinde kusurlu hale geldiğinden, tüm soyu ondan günahı miras aldı (Romalılar 5:12’yi okuyun). Bu durumu bir kek kalıbıyla örnekleyebiliriz. Eğer kalıp yere düşüp eğrilmişse içinde pişirilen keklerin şekli nasıl olur? Aynı bozukluk, yani kusur hepsinde görülecektir. Benzer şekilde, her insan da Âdem’den “kusurluluğu” miras aldı. Tüm insanların yaşlanıp ölmesinin nedeni budur (Romalılar 3:23).

8, 9. (a) Şeytan nasıl bir iddiada bulunmuş oldu? (b) Tanrı isyankârları neden hemen yok etmedi?

8 Şeytan, Âdem ile Havva’nın Tanrı’ya karşı günah işlemesine yol açmakla bir isyana önderlik etmiş oldu. O, Yehova’nın yönetme tarzına meydan okuyordu. Adeta şöyle diyordu: “Tanrı kötü bir yönetici. Yalan söylüyor ve yönettiği kişilerden bazı iyi şeyleri esirgiyor. İnsanların Tanrı’nın yönetimine ihtiyacı yok. Neyin iyi neyin kötü olduğuna kendileri karar verebilir. Ayrıca onları ben yönetirsem durumları çok daha iyi olur.” Acaba Tanrı hakaret niteliğindeki bu suçlamaya nasıl karşılık verecekti? Bazıları Tanrı’nın isyankârları hemen öldürerek meseleyi halletmesi gerektiğini düşünebilir. Fakat bu Şeytan’ın suçlamasına bir cevap olur muydu? Tanrı’nın yönetme tarzının doğruluğunu kanıtlar mıydı?

9 Yehova kusursuz adaleti nedeniyle isyankârları hemen öldürmedi. O, Şeytan’ın suçlamasını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde cevaplamak ve onun bir yalancı olduğunu ispatlamak için zaman gerektiğine karar verdi. Bu nedenle, insanların bir süreliğine Şeytan’ın etkisi altında kendi kendilerini yönetmesine izin verdi. Yehova’nın bunu neden yaptığı ve bu meseleyi çözüme kavuşturmak için onca zaman geçmesine neden izin verdiği 11. bölümde ele alınacak. Ancak şimdi şu sorular üzerinde düşünelim: Âdem ve Havva, hiçbir iyiliğini görmedikleri Şeytan’a inanmakta haklı mıydı? Sahip oldukları her şeyi veren Yehova’nın insafsız bir yalancı olduğuna inanmaları doğru muydu? Siz olsaydınız ne yapardınız?

10. Yehova’nın tarafında yer aldığımızı nasıl gösterebiliriz?

10 Bu sorular üzerinde düşünmeliyiz, çünkü bugün her birimiz benzer kararlarla karşı karşıyayız. Evet, Yehova’nın tarafında yer alma ve böylece Şeytan’ın suçlamasına cevap verme fırsatımız var. Yehova’yı Yöneticimiz olarak kabul edebilir ve Şeytan’ın yalancı olduğunun gösterilmesinde pay sahibi olabiliriz (Mezmur 73:28; Özdeyişler 27:11’i okuyun). Bu dünyadaki milyarlarca insan içinde ne yazık ki sadece çok az kişinin seçimi bu yönde. Şimdi Kutsal Kitabın dünyanın yöneticisinin Şeytan olduğu hakkında ne öğrettiğine bakalım.

BU DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR?

Dünyadaki tüm krallıklar Şeytan’a ait olmasaydı o bunları İsa’ya teklif edebilir miydi?

11, 12. (a) Şeytan’ın İsa’ya teklifi bu dünyanın yöneticisinin kimliğini nasıl ortaya koyar? (b) Bu dünyanın yöneticisinin Şeytan olduğunu gösteren başka hangi kanıtlar var?

11 İsa bu dünyanın yöneticisinin Şeytan olduğundan emindi. Şeytan doğaüstü bir yolla İsa’ya “dünyanın bütün krallıklarını ve onların ihtişamını” gösterdi. Sonra da “Eğer yere kapanıp önümde bir tapınma hareketi yaparsan bütün bunları sana vereceğim” dedi (Matta 4:8, 9; Luka 4:5, 6). Düşünün, Şeytan gerçekten dünyadaki tüm krallıkların yöneticisi olmasaydı İsa’ya böyle bir teklifte bulunabilir miydi? İsa dünyadaki tüm yönetimlerin Şeytan’a ait olduğunu inkâr etmedi. Bu yönetimlerin arkasındaki güç Şeytan olmasaydı İsa bunu mutlaka açığa vururdu.

12 Olağanüstü evrenimizin Yaratıcısı ve Mutlak Gücün Sahibi elbette Yehova Tanrı’dır (Vahiy 4:11). Ancak Kutsal Kitabın hiçbir yerinde bu dünyayı Yehova Tanrı’nın yönettiği söylenmez. Aslına bakılırsa, İsa Şeytan’dan açıkça “bu dünyanın hükümdarı” olarak söz etmişti (Yuhanna 12:31; 14:30; 16:11). Hatta Kutsal Kitapta İblis Şeytan’dan “bu ortamın tanrısı” olarak bahsedilir (2. Korintoslular 4:3, 4). İsa’nın elçilerinden Yuhanna, Şeytan’dan söz ederek “Bütün dünya kötü olanın elinde bulunuyor” diye yazdı (1. Yuhanna 5:19).

ŞEYTAN’IN YÖNETİMİ SON BULACAK

13. Neden dünyadaki ortamın değişmesine ihtiyaç var?

13 Dünya her yıl daha tehlikeli bir yer haline geliyor. Her yer savaşan ordular, dürüst davranmayan politikacılar, ikiyüzlü din adamları ve acımasız suçlularla dolu. Dünya artık insan çabasıyla düzelemeyecek bir hale geldi. Kutsal Kitap Tanrı’nın, çok yakında bu kötü ortama son vereceğini gösteriyor. Armagedon savaşı diye adlandırılan bu Tanrısal müdahale, adil bir yeni dünyanın yolunu açacak (Vahiy 16:14-16).

14. (a) Tanrı bu kötü ortamı ortadan kaldırmak için hangi aracı kullanacak? (b) Tanrı, Krallığının hükümdarı olarak kimi seçti? Bu önceden nasıl bildirildi?

14 Yehova Tanrı, bu kötü ortamı ortadan kaldırmak için Kendi kontrolü altında bulunan, gökteki bir yönetimi kullanacak. Kutsal Kitap bu yönetimden Tanrı’nın Krallığı olarak söz eder. İsa öğrencilerine bu yönetim hakkında şöyle dua etmelerini öğretti: “Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin” (Matta 6:10). Tanrı bu gökteki Krallığın hükümdarı olarak İsa Mesih’i seçti. Kutsal Kitapta uzun zaman önce şöyle dendi: “Bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi; hükümdarlık onun omuzlarında olacak. Ve o . . . . Barış Hükümdarı diye adlandırılacak. . . . . Hükümdarlığına sınır olmayacak, barışı hiç son bulmayacak” (İşaya 9:6, 7). Bu kitabın ilerki bölümlerinde göreceğimiz gibi, Tanrı’nın Krallığı yakında bu dünyanın tüm yönetimlerini ortadan kaldıracak ve onların yerini alacak (Daniel 2:44’ü okuyun). Bu yönetim o zaman yeryüzünü cennete dönüştürecek.

YENİ BİR DÜNYA YAKIN!

15. ‘Yeni yer’ nedir?

15 Kutsal Kitap bize şöyle bir güvence verir: “Biz [Tanrı’nın] vaadine dayanarak, yeni gökler ve yeni bir yer bekliyoruz; onlar doğruluğun barınağı olacaktır” (2. Petrus 3:13; İşaya 65:17). Bazen Kutsal Kitap “yer” veya “yeryüzü” derken, dünyadaki insanları kasteder (Başlangıç 11:1). Dolayısıyla doğruluğun barınağı olacak ‘yeni yer’, Tanrı’nın onayını kazanmış insan toplumudur.

16. Tanrı’nın, onayladığı kişilere vereceği paha biçilmez armağan nedir? Bu armağanı almak için ne yapmalıyız?

16 İsa, Tanrı’nın onayladığı kişilerin gelecek yeni dünyada “sonsuz yaşam” armağanı alacağını vaat etti (Markos 10:30). Lütfen Kutsal Kitabınızdan Yuhanna 3:16 ile 17:3’ü açın ve sonsuz yaşam alabilmek için yapmamız gerekenler hakkında İsa’nın neler söylediğini okuyun. Bu harika armağanı Tanrı’dan almaya layık sayılan kişilerin cennet yeryüzünde tadacağı nimetleri Kutsal Kitaptan görelim.

17, 18. Dünyanın her yerinde barış ve güvenlik olacağını nereden biliyoruz?

17 Kötülük, savaşlar, suç ve şiddet ortadan kalkacak. “Artık kötüler olmayacak. . . . . Fakat yumuşak başlılar yeryüzünü mülk edinecek” (Mezmur 37:10, 11). Tanrı ‘yerin bir ucundan öbür ucuna savaşları bitireceğinden’ dünyamıza barış hâkim olacak (Mezmur 46:9; İşaya 2:4). O zaman “doğrular filizlenecek, Ay var oldukça barış hep çoğalacak”, yani barış sonsuza dek sürecek! (Mezmur 72:7).

18 Yehova’ya tapınanlar güvenlik içinde yaşayacak. Kutsal Kitabın yazıldığı zamanlarda, İsrailoğulları Tanrı’ya itaat ettikleri sürece güvenlik içinde yaşadılar (Levioğulları 25:18, 19). Cennette benzer bir güvenliği tatmak gerçekten harika olacak! (İşaya 32:18’i okuyun; Mika 4:4).

19. Tanrı’nın yeni dünyasında bolluk olacağını neden söyleyebiliriz?

19 Kıtlıklar olmayacak. Mezmur yazarı ‘yeryüzünde tahıl bolluğu olacağını, dağların tepesinin ekinlerle dolup taşacağını’ söyledi (Mezmur 72:16). Yehova Tanrı doğruluğu seven kişilere nimetler verecek ve “Yeryüzü ürününü esirgemeyecek” (Mezmur 67:6).

20. Tüm yeryüzünün cennet olacağını neden söyleyebiliriz?

20 Tüm yeryüzü cennet olacak. Bugün günahkâr insanların mahvettiği toprağın üzerinde o zaman güzel evler ve bahçeler olacak (İşaya 65:21-24’ü okuyun; Vahiy 11:18). Yeryüzünün cennete dönüştürülen kısımları zaman içinde genişleyecek ve tüm dünya Aden bahçesi gibi güzel ve verimli bir yer haline gelecek. Tanrı’nın ‘elini açıp her canlıyı arzusuna göre doyuracağından’ emin olabiliriz (Mezmur 145:16).

21. İnsanlarla hayvanların barış içinde yaşayacağını gösteren nedir?

21 İnsanlarla hayvanlar arasında barış olacak. Vahşi ve evcil hayvanlar birlikte otlayacak. Küçük bir çocuk bile bugün tehlikeli olan hayvanlardan o zaman korkmayacak (İşaya 11:6-9’u okuyun; 65:25).

22. Hastalıklar ne olacak?

22 Hastalıklar artık olmayacak. İsa yeryüzündeyken birçok kişiyi iyileştirdi. Tanrı’nın gökteki Krallığının hükümdarı olarak çok daha büyük çapta şifa verecek (Matta 9:35; Markos 1:40-42; Yuhanna 5:5-9). O zaman orada oturan hiç kimse “‘Hastayım’ demeyecek” (İşaya 33:24; 35:5, 6).

23. Dirilme bizi neden çok sevindirecek?

23 Ölen sevdiklerimiz yeniden hayata döndürülecek ve sonsuz yaşam fırsatına sahip olacak. Tanrı’nın belleğinde olan ölüm uykusundaki herkes diriltilecek. “Doğru olanlar da olmayanlar da diriltilecek” (Elçiler 24:15; Yuhanna 5:28, 29’u okuyun).

24. Yeryüzündeki cennette yaşama düşüncesi sizde nasıl duygular uyandırıyor?

24 Yüce Yaratıcımız Yehova Tanrı hakkında bilgi almayı ve O’na hizmet etmeyi seçenleri gerçekten olağanüstü bir gelecek bekliyor! İsa, yanındaki suçluya ölmeden önce “Sen benimle birlikte Cennette olacaksın” derken, yakında yeryüzünde kurulacak bu cennetten söz ediyordu (Luka 23:43). O halde, İsa Mesih hakkında daha fazla bilgi edinmemiz çok önemlidir, çünkü bu nimetlere erişmemiz onun aracılığıyla mümkün olacak.

^ p. 1 Tevrat’ta Aden bahçesini sulayan bu ırmaklardan biri Dicle, başka biri de Fırat olarak adlandırılır (Başlangıç 2:10, 14). Dolayısıyla Aden bahçesi Türkiye’nin doğusunda, Dicle ve Fırat Irmakları civarındaydı.