İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

EK

Hüküm Günü Nedir?

Hüküm Günü Nedir?

HÜKÜM GÜNÜ denince zihninizde ne canlanıyor? Birçoklarına göre, milyarlarca kişi teker teker Tanrı’nın tahtının huzuruna getirilerek hesap verecek. Orada her bireye hüküm verilecek. Bazı insanlar ödül olarak gökteki cennete gidecek, diğerleri sonsuz işkenceye mahkûm edilecek. Evet, birçok kişi böyle düşünüyor. Oysa Kutsal Kitap bu dönemi tamamen farklı anlatır. Tanrı’nın Sözü hüküm gününü korkutucu bir zaman olarak değil, insanlığın başlangıçtaki kusursuz durumuna döneceği ümit dolu bir dönem olarak tarif eder.

Elçi Yuhanna Vahiy 20:11, 12’de hüküm günüyle ilgili şunları anlatıyor: “Büyük beyaz bir taht ve üzerinde oturanı gördüm. Yer ve gök O’nun önünden kaçtı, onlara yer yoktu. Tahtın önünde duran ölüleri gördüm, küçükler de büyükler de oradaydılar; kitaplar açıldı. Fakat başka bir kitap daha açıldı; bu hayat kitabıydı. Ölüler bu kitaplarda yazılanlara göre, kendi yaptıklarına bakılarak yargılandılar.” Tahtta oturan bu hâkim kimdir?

İnsanlığın yüce Hâkimi Yehova Tanrı’dır. Ancak O yargılama işine bir başkasını atadı. Pavlus’un, Elçiler 17:31’deki sözlerine göre, “Tanrı bir gün saptadı ve o gün, Kendi atadığı adam aracılığıyla dünyayı adaletle yargılamayı amaçladı.” Bu atanmış hâkim, diriltilmiş İsa Mesih’tir (Yuhanna 5:22). Peki Hüküm Günü ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

Vahiy kitabı Hüküm Gününün Armagedon savaşından sonra, Şeytan’ın kontrolündeki sistem tamamen yok edildiğinde başlayacağını gösteriyor * (Vahiy 16:14, 16; 19:19–20:3). Armagedon’dan sonra Şeytan ve cinleri bin yıllığına dipsiz derinliklere hapsedilecek. O süre boyunca, gökteki 144.000 ortak mirasçı “Mesih’le birlikte bin yıl kral olarak hüküm” sürecek ve insanlığı yargılayacak (Vahiy 14:1-3; 20:1-4; Romalılar 8:17). Hüküm Günü, yalnızca 24 saat sürecek bir dönem değildir. Bu Gün, bin yıl sürecek.

Bin yıllık dönemde İsa Mesih ‘dirileri ve ölüleri yargılayacak’ (2. Timoteos 4:1). Burada sözü edilen “diriler”, Armagedon’da sağ kalacak olan ‘büyük kalabalıktır’ (Vahiy 7:9-17). Elçi Yuhanna ayrıca hüküm için “tahtın önünde duran ölüler” görmüştü. “Mezarlarda olan herkes” İsa’nın vaat ettiği gibi dirilme sayesinde onun ‘sesini işitip çıkacak’ (Yuhanna 5:28, 29; Elçiler 24:15). Peki herkes neye göre yargılanacak?

Elçi Yuhanna’ya gösterilen görüntüye göre “kitaplar açıldı” ve “ölüler bu kitaplarda yazılanlara göre, kendi yaptıklarına bakılarak yargılandılar” (Vahiy 20:12). Bu kitaplarda onların eskiden yaptıkları mı kayıtlı? Hayır, hüküm o insanların ölmeden önce yaptıklarına göre verilmeyecek. Bunu nereden biliyoruz? Kutsal Kitap “Ölen kişi günahından beraat etmiştir” der (Romalılar 6:7). Yani diriltilen kişiler deyim yerindeyse temiz bir sicille hayata dönecek. Dolayısıyla o kitaplar, Yehova’nın bin yıl içinde açıklayabileceği yeni taleplerini simgeliyor olmalı. Hem Armagedon’da sağ kalanların hem de diriltilenlerin, sonsuza dek yaşamak için Tanrı’nın tüm emirlerine itaat etmesi gerekecek. Böylece herkes Hüküm Günü sırasında yaptıklarına göre yargılanacak.

Hüküm Gününde, Tanrı’nın isteğini öğrenme ve buna uyma fırsatı milyarlarca insana ilk kez sunulmuş olacak. Bu, çok büyük çapta bir eğitim işinin yapılacağı anlamına geliyor. Gerçekten de ‘dünyada yaşayanlar doğruluk öğrenecek’ (İşaya 26:9). Ancak, herkes Tanrı’nın isteğine uymaya istekli olmayacak. İşaya 26:10’da şöyle okuyoruz: “Kötü kişi lütuf görse de doğruluk öğrenmez. Doğruluk diyarında haksızlık eder; Yehova’nın haşmetini görmez.” Bu kötüler, Hüküm Günü sırasında, bir daha diriltilmemek üzere yok edilecekler (İşaya 65:20).

Hüküm Gününün sonunda hayatta kalanlar, kusursuz kişiler olarak tam anlamıyla ‘hayata gelmiş’ olacak (Vahiy 20:5). Böylece Hüküm Gününde insanlık başlangıçtaki kusursuz durumuna getirilmiş olacak (1. Korintoslular 15:24-28). Sonra, son bir sınav olacak. Şeytan serbest bırakılacak ve Yehova’nın izin vermesiyle, insanlığı son bir kez saptırmaya çalışacak (Vahiy 20:3, 7-10). Şeytan’a yenilmeyenler, Kutsal Kitaptaki “Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” vaadinin tamamen gerçekleştiğini görecekler (Mezmur 37:29). Evet, Hüküm Günü, Tanrı’ya sadık tüm insanlara nimetler getirecek!

^ p. 1 Armagedon hakkında daha fazla bilgi için Insight on the Scriptures kitabının 1. Cilt, 594, 595, 1037 ve 1038. sayfalarına, Uyanık Kalın! adlı yayının 12-19. sayfalarına ve Tek Gerçek Tanrı’ya Tapının kitabının 20. bölümüne bakabilirsiniz. Bu yayınlar Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanmıştır.