İçeriğe geç

Bazı Ayetlerin Açıklamaları

Dünya çapında en çok bilinen Kutsal Kitap ayetlerinin ve ayetlerde geçen bazı ifadelerin gerçek anlamını keşfedin. Bu kısımda ayetlerin bağlamları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Açıklayıcı dipnotların ve göndermelerin yardımıyla bu ayetler hakkında daha derin bir anlayışa sahip olabilirsiniz.

Başlangıç 1:1 – “Başlangıçta Allah Gökleri ve Yeri Yarattı”

Kutsal Kitabın bu giriş sözleri hangi iki önemli gerçeği ortaya koyar?

Çıkış 20:12 – “Annene Babana Saygı Göster”

Tanrı bu emrine bir de vaat ekleyerek kullarını buna uymak üzere harekete geçirecek ek bir neden vermiş oldu.

Yeşu 1:9 – “Güçlü ve Yürekli Ol”

Zor durumlar ve aşılması mümkün değilmiş gibi görünen engeller karşısında nasıl cesur ve güçlü olabilirsiniz?

Mezmur 23:4 – “Karanlık Ölüm Vadisinden Geçsem Bile”

Tanrı’ya tapınan kişiler hayatlarının en karanlık dönemlerinde bile O’nun yardımını nasıl görüyorlar?

Özdeyişler 3:5, 6 – “Kendi Aklına Bel Bağlama”

Tanrı’ya kendinizden daha çok güvendiğinizi nasıl gösterebilirsiniz?

İşaya 41:10 – “Korkma, Çünkü Ben Seninleyim”

Yehova vefalı kullarını mutlaka destekleyeceğinin güvencesini vermek için aynı düşünceyi üç farklı şekilde dile getiriyor.

İşaya 42:8 – “Ben RAB’bim”

Tanrı Kendisine hangi ismi verdi?

Yeremya 29:11 – “Sizin İçin Düşündüğüm Tasarıları Biliyorum”

Tanrı’nın her bir birey için belirli bir ‘tasarısı’ var mıdır?

Matta 6:33 – “Siz Öncelikle O’nun Egemenliğinin . . . . Ardından Gidin”

İsa Hıristiyanların geçinebilmek için bir işte çalışmasına gerek olmadığını mı söylemek istedi?

Matta 6:34 – “Yarın İçin Kaygılanmayın”

İsa gelecek için plan yapmanın yanlış olduğunu söylemek istemedi.

Markos 1:15 – “Tanrı’nın Egemenliği Yaklaştı”

İsa bu sözleriyle Tanrı’nın Krallığının o zaman hüküm sürmeye başladığını mı kastetti?

Yuhanna 1:1 – “Başlangıçta Söz Vardı”

Bu ayet İsa Mesih’in bir insan olarak yeryüzünde yaşamasından önceki hayatıyla ilgili ayrıntılar verir.

Yuhanna 3:16 – “Tanrı Dünyayı O Kadar Çok Sevdi ki”

Yehova Tanrı her birimizi sevdiğini ve sonsuza dek yaşamamızı istediğini nasıl gösterdi?

Yuhanna 14:6 – “Yol, Gerçek ve Yaşam Ben’im”

Yehova’ya hizmet etmek isteyen bir kişi İsa’nın yaşamsal rolünü neden kabul etmelidir?

Romalılar 5:8 – “Biz Daha Günahkârken, Mesih Bizim İçin Öldü”

İnsanlar olarak Tanrı’nın standartlarına aykırı düşünmeye ve davranmaya eğilimliyiz. Şimdi ve gelecekte sonsuza dek Tanrı ile nasıl iyi bir ilişkiye sahip olabiliriz?

Romalılar 10:13 – “Her Kim Rabbin İsmini Çağırırsa, Kurtulacaktır”

Tanrı ulusu, ırkı, sosyal konumu ne olursa olsun herkese kurtulma ve sonsuza dek yaşama fırsatı verir.

Filipililer 4:6, 7 – “Hiç Kaygılanmayın”

Tanrı’ya tapınanlar aşırı kaygılandıklarında rahatlamak için ne yapabilirler?