İçeriğe geç

Bazı Ayetlerin Açıklamaları

Dünya çapında en çok bilinen Kutsal Kitap ayetlerinin ve ayetlerde geçen bazı ifadelerin gerçek anlamını keşfedin. Bu kısımda ayetlerin bağlamları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Açıklayıcı dipnotların ve göndermelerin yardımıyla bu ayetler hakkında daha derin bir anlayışa sahip olabilirsiniz.

Başlangıç 1:1 – “Başlangıçta Allah Gökleri ve Yeri Yarattı”

Kutsal Kitabın bu giriş sözleri hangi iki önemli gerçeği ortaya koyar?

Çıkış 20:12 – “Annene Babana Saygı Göster”

Tanrı bu emrine bir de vaat ekleyerek kullarını buna uymak üzere harekete geçirecek ek bir neden vermiş oldu.

Sayılar 6:24-26 – “RAB Sizi Kutsasın ve Korusun”

Harun’un hayırduasının kökeni nedir?

Yeşu 1:9 – “Güçlü ve Yürekli Ol”

Zor durumlar ve aşılması mümkün değilmiş gibi görünen engeller karşısında nasıl cesur ve güçlü olabilirsiniz?

Mezmur 23:4 – “Karanlık Ölüm Vadisinden Geçsem Bile”

Tanrı’ya tapınan kişiler hayatlarının en karanlık dönemlerinde bile O’nun yardımını nasıl görüyorlar?

Mezmur 37:4 – “RAB’den Zevk Al”

Bu mezmur hikmet kazanmamıza ve Tanrı’nın onayına sahip olmamıza nasıl yardım eder?

Mezmur 46:10 – “Sakin Olun, Bilin ki, Tanrı Benim!”

Bu ayet kilisede sessiz olmak anlamına mı gelir?

Özdeyişler 3:5, 6 – “Kendi Aklına Bel Bağlama”

Tanrı’ya kendinizden daha çok güvendiğinizi nasıl gösterebilirsiniz?

Özdeyişler 16:3 – “Yapacağın İşleri RAB’be Emanet Et”

İnsanların kararlar verirken rehberlik için neden Tanrı’ya yönelmesi gerekiyor?

Özdeyişler 22:6 – “Çocuğu Tutması Gereken Yola Göre Yetiştir”

Çocuğun tutması gereken “yol” nedir? Bu yol herkes için farklı mı?

Vaiz 3:11 – “O Her Şeyi Vaktinde ve Güzel Yaptı”

Tanrı’nın güzel işleri yarattığı şeylerden daha fazlasını içerir. Bu sizi nasıl etkiler?

İşaya 26:3 – “Düşüncelerinde Sarsılmaz Olanı Tam Bir Esenlik İçinde Korursun”

Mükemmel barışı elde etmek gerçekten mümkün mü? Düşüncelerinde sarsılmaz olmak ne anlama gelir?

İşaya 40:31 – “Yehova’ya Umut Bağlayanlar Güçlerini Tazeler”

Kutsal Yazılar neden Tanrı’dan güç alan birini, süzülen bir kartalla karşılaştırır?

İşaya 41:10 – “Korkma, Çünkü Ben Seninleyim”

Yehova vefalı kullarını mutlaka destekleyeceğinin güvencesini vermek için aynı düşünceyi üç farklı şekilde dile getiriyor.

İşaya 42:8 – “Ben RAB’bim”

Tanrı Kendisine hangi ismi verdi?

Yeremya 29:11 – “Sizin İçin Düşündüğüm Tasarıları Biliyorum”

Tanrı’nın her bir birey için belirli bir ‘tasarısı’ var mıdır?

Mika 6:8 – “Allahınla Alçak Gönüllü Olarak Yürü”

Bu ayet Tanrı’nın bizden beklediklerini üç anlamlı ifadeyle özetliyor.

Matta 6:33 – “Siz Öncelikle O’nun Egemenliğinin . . . . Ardından Gidin”

İsa Hıristiyanların geçinebilmek için bir işte çalışmasına gerek olmadığını mı söylemek istedi?

Matta 6:34 – “Yarın İçin Kaygılanmayın”

İsa gelecek için plan yapmanın yanlış olduğunu söylemek istemedi.

Matta 11:28-30 – “Bana Gelin. Sizleri Dinlendiririm”

İsa tüm sorunların ve haksızlıkların hemen sona ereceğini mi vaat etti?

Markos 1:15 – “Tanrı’nın Egemenliği Yaklaştı”

İsa bu sözleriyle Tanrı’nın Krallığının o zaman hüküm sürmeye başladığını mı kastetti?

Markos 11:24 – “Dua Ettiğiniz ve Dilediğiniz Her Şeyi Aldığınıza İman Edin”

İsa’nın iman ve duayla ilgili tavsiyeleri bugün zorluklarla başa çıkmamıza nasıl yardım edebilir?

Yuhanna 1:1 – “Başlangıçta Söz Vardı”

Bu ayet İsa Mesih’in bir insan olarak yeryüzünde yaşamasından önceki hayatıyla ilgili ayrıntılar verir.

Yuhanna 3:16 – “Tanrı Dünyayı O Kadar Çok Sevdi ki”

Yehova Tanrı her birimizi sevdiğini ve sonsuza dek yaşamamızı istediğini nasıl gösterdi?

Yuhanna 14:6 – “Yol, Gerçek ve Yaşam Ben’im”

Yehova’ya hizmet etmek isteyen bir kişi İsa’nın yaşamsal rolünü neden kabul etmelidir?

Yuhanna 14:27 – “Size Esenlik Bırakıyorum”

İsa gerçek takipçilerine ne tür bir barış verdi? Biz bu barışa nasıl sahip olabiliriz?

Yuhanna 15:13 – “Daha Büyük Bir Sevgi Yoktur”

İsa’nın takipçileri onun gösterdiği sevgiyi nasıl örnek alabilir?

Yuhanna 16:33 – “Ben Dünyayı Yendim”

İsa’nın sözleri, takipçilerinin Tanrı’yı memnun etmeyi başarabilecekleri konusunda güvence verir.

Elçiler 1:8 – “Güç Alacaksınız”

İsa takipçilerine hangi gücün verileceğini vaat etti ve bu güç sayesinde neler yapabildiler?

Romalılar 5:8 – “Biz Daha Günahkârken, Mesih Bizim İçin Öldü”

İnsanlar olarak Tanrı’nın standartlarına aykırı düşünmeye ve davranmaya eğilimliyiz. Şimdi ve gelecekte sonsuza dek Tanrı ile nasıl iyi bir ilişkiye sahip olabiliriz?

Romalılar 6:23 – “Günahın Karşılığı Ölümdür. Tanrı’nın Bağışı İse . . . . Sonsuz Yaşamdır”

Hiçbir günahkâr insan kurtuluşu hak edemez, ancak Tanrı’nın sonsuz yaşam armağanını alabiliriz. Bu nasıl mümkün olabilir?

Romalılar 10:13 – “Her Kim Rabbin İsmini Çağırırsa, Kurtulacaktır”

Tanrı ulusu, ırkı, sosyal konumu ne olursa olsun herkese kurtulma ve sonsuza dek yaşama fırsatı verir.

Romalılar 12:12 – “Umudunuzla Sevinin. Sıkıntıya Dayanın. Kendinizi Duaya Verin”

Hıristiyanlar zulme ve diğer zorluklara rağmen sadakatlerini nasıl koruyabilir?

Romalılar 15:13 – “Ümit Kaynağı Olan Tanrı, . . . . Sizi Tam Bir Sevinç ve Esenlikle Doldursun”

Sevinç ve barış nitelikleri, ümit ve kutsal ruhla nasıl bağlantılıdır?

1. Korintoslular 10:13 – “Tanrı Güvenilirdir”

Tanrı’nın güvenilir olması ayartıcı durumlarla karşılaştığımızda bize hangi yollarla yardım eder?

2. Korintoslular 12:9 – “İnayetim Sana Yeter”

Elçi Pavlus Tanrı’nın lütfundan nasıl bol bol yararlandı? Biz bu lütuftan nasıl yararlanabiliriz?

Efesoslular 3:20 – “Dileyebileceğimizden ya da Düşünebileceğimizden Çok Daha Üstün Olanı Yapabilen Tanrı”

Tanrı O’na hizmet edenlerin dualarını ve beklentilerini hangi yollarla gerçekleştirir?

Filipililer 4:6, 7 – “Hiç Kaygılanmayın”

Tanrı’ya tapınanlar aşırı kaygılandıklarında rahatlamak için ne yapabilirler?

Filipililer 4:8 – “Gerçek Olan Ne Varsa . . . . Onlar Üzerinde Düşünün”

Hıristiyanlar neler üzerinde düşünmeyi alışkanlık haline getirmeli?

Filipililer 4:13 - “Mesih Aracılığıyla Her Duruma Göğüs Gerecek Güce Sahibim”

Elçi Pavlus “her şeyi yapabilirim” derken ne demek istedi?

Koloseliler 3:23 – “Yaptığınız İş Her Ne Olursa Olsun, Tüm Yürekle . . . . Çalışın”

Bir Hıristiyanın işle ilgili tutumu Tanrı’yla arasındaki ilişkiyi nasıl etkiler?

2. Timoteos 1:7 – “Tanrı Bize Korkaklık Ruhu Vermedi”

Tanrı, bir kişinin korkunun üstesinden gelmesine ve cesurca doğru olanı yapmasına nasıl yardım edebilir?

İbraniler 11:1 – ‘İman, Umut Edilenlere Güvenmektir’

Gerçek iman ne kadar güçlüdür ve ne kadar önemlidir?

1. Petrus 5:6, 7 – “Kendinizi . . . . Alçaltın. Bütün Kaygılarınızı O’na Yükleyin”

Kaygılarımızı Tanrı’ya “yüklemek” ne anlama gelir ve bu bizi nasıl rahatlatabilir?

Vahiy 21:1 – “Yeni Bir Gök ve Yeni Bir Yer”

Kutsal Kitap bu ayetin anlamı hakkında hangi ipuçlarını sağlar?

Vahiy 21:4 – “Onların Gözlerinden Bütün Yaşları Silecek”

Bu ayette gelecekle ilgili harika bir vaat bulunuyor.