İçeriğe geç

Bazı Ayetlerin Açıklamaları

Dünya çapında en çok bilinen Kutsal Kitap ayetlerinin ve ayetlerde geçen bazı ifadelerin gerçek anlamını keşfedin. Bu kısımda ayetlerin bağlamları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Açıklayıcı dipnotların ve göndermelerin yardımıyla bu ayetler hakkında daha derin bir anlayışa sahip olabilirsiniz.

Başlangıç 1:1 – “Başlangıçta Allah Gökleri ve Yeri Yarattı”

Kutsal Kitabın bu giriş sözleri hangi iki önemli gerçeği ortaya koyar?

Çıkış 20:12 – “Annene Babana Saygı Göster”

Tanrı bu emrine bir de vaat ekleyerek kullarını buna uymak üzere harekete geçirecek ek bir neden vermiş oldu.

Yeşu 1:9 – “Güçlü ve Yürekli Ol”

Zor durumlar ve aşılması mümkün değilmiş gibi görünen engeller karşısında nasıl cesur ve güçlü olabilirsiniz?

Mezmur 23:4 – “Karanlık Ölüm Vadisinden Geçsem Bile”

Tanrı’ya tapınan kişiler hayatlarının en karanlık dönemlerinde bile O’nun yardımını nasıl görüyorlar?

Mezmur 46:10 – “Sakin Olun, Bilin ki, Tanrı Benim!”

Bu ayet kilisede sessiz olmak anlamına mı gelir?

Özdeyişler 3:5, 6 – “Kendi Aklına Bel Bağlama”

Tanrı’ya kendinizden daha çok güvendiğinizi nasıl gösterebilirsiniz?

İşaya 40:31 – “Yehova’ya Umut Bağlayanlar Güçlerini Tazeler”

Kutsal Yazılar neden Tanrı’dan güç alan birini, süzülen bir kartalla karşılaştırır?

İşaya 41:10 – “Korkma, Çünkü Ben Seninleyim”

Yehova vefalı kullarını mutlaka destekleyeceğinin güvencesini vermek için aynı düşünceyi üç farklı şekilde dile getiriyor.

İşaya 42:8 – “Ben RAB’bim”

Tanrı Kendisine hangi ismi verdi?

Yeremya 29:11 – “Sizin İçin Düşündüğüm Tasarıları Biliyorum”

Tanrı’nın her bir birey için belirli bir ‘tasarısı’ var mıdır?

Mika 6:8 – “Allahınla Alçak Gönüllü Olarak Yürü”

Bu ayet Tanrı’nın bizden beklediklerini üç anlamlı ifadeyle özetliyor.

Matta 6:33 – “Siz Öncelikle O’nun Egemenliğinin . . . . Ardından Gidin”

İsa Hıristiyanların geçinebilmek için bir işte çalışmasına gerek olmadığını mı söylemek istedi?

Matta 6:34 – “Yarın İçin Kaygılanmayın”

İsa gelecek için plan yapmanın yanlış olduğunu söylemek istemedi.

Matta 11:28-30 – “Bana Gelin. Sizleri Dinlendiririm”

İsa tüm sorunların ve haksızlıkların hemen sona ereceğini mi vaat etti?

Markos 1:15 – “Tanrı’nın Egemenliği Yaklaştı”

İsa bu sözleriyle Tanrı’nın Krallığının o zaman hüküm sürmeye başladığını mı kastetti?

Yuhanna 1:1 – “Başlangıçta Söz Vardı”

Bu ayet İsa Mesih’in bir insan olarak yeryüzünde yaşamasından önceki hayatıyla ilgili ayrıntılar verir.

Yuhanna 3:16 – “Tanrı Dünyayı O Kadar Çok Sevdi ki”

Yehova Tanrı her birimizi sevdiğini ve sonsuza dek yaşamamızı istediğini nasıl gösterdi?

Yuhanna 14:6 – “Yol, Gerçek ve Yaşam Ben’im”

Yehova’ya hizmet etmek isteyen bir kişi İsa’nın yaşamsal rolünü neden kabul etmelidir?

Yuhanna 14:27 – “Size Esenlik Bırakıyorum”

İsa gerçek takipçilerine ne tür bir barış verdi? Biz bu barışa nasıl sahip olabiliriz?

Yuhanna 16:33 – “Ben Dünyayı Yendim”

İsa’nın sözleri, takipçilerinin Tanrı’yı memnun etmeyi başarabilecekleri konusunda güvence verir.

Romalılar 5:8 – “Biz Daha Günahkârken, Mesih Bizim İçin Öldü”

İnsanlar olarak Tanrı’nın standartlarına aykırı düşünmeye ve davranmaya eğilimliyiz. Şimdi ve gelecekte sonsuza dek Tanrı ile nasıl iyi bir ilişkiye sahip olabiliriz?

Romalılar 10:13 – “Her Kim Rabbin İsmini Çağırırsa, Kurtulacaktır”

Tanrı ulusu, ırkı, sosyal konumu ne olursa olsun herkese kurtulma ve sonsuza dek yaşama fırsatı verir.

Romalılar 12:12 – “Umudunuzla Sevinin. Sıkıntıya Dayanın. Kendinizi Duaya Verin”

Hıristiyanlar zulme ve diğer zorluklara rağmen sadakatlerini nasıl koruyabilir?

Romalılar 15:13 – “Ümit Kaynağı Olan Tanrı, . . . . Sizi Tam Bir Sevinç ve Esenlikle Doldursun”

Sevinç ve barış nitelikleri, ümit ve kutsal ruhla nasıl bağlantılıdır?

Filipililer 4:6, 7 – “Hiç Kaygılanmayın”

Tanrı’ya tapınanlar aşırı kaygılandıklarında rahatlamak için ne yapabilirler?

Filipililer 4:13 - “Mesih Aracılığıyla Her Duruma Göğüs Gerecek Güce Sahibim”

Elçi Pavlus “her şeyi yapabilirim” derken ne demek istedi?

2. Timoteos 1:7 – “Tanrı Bize Korkaklık Ruhu Vermedi”

Tanrı, bir kişinin korkunun üstesinden gelmesine ve cesurca doğru olanı yapmasına nasıl yardım edebilir?

İbraniler 11:1 – ‘İman, Umut Edilenlere Güvenmektir’

Gerçek iman ne kadar güçlüdür ve ne kadar önemlidir?