İman, insanın hayatında çok güçlü bir etkiye sahiptir; şimdi dengeli bir yaşam sürdürmemizi sağlar ve gelecek için güvenilir bir ümit verir. Tanrı’ya inanmayan, inancını kaybeden ya da O’na olan inancını güçlendirmek isteyen herkese Kutsal Kitap yardım edebilir.