İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 ON YEDİNCİ BÖLÜM

“Yehova’nın Kuluyum!”

“Yehova’nın Kuluyum!”

1, 2. (a) Meryem’in ziyaretçisi ona nasıl sıra dışı bir şekilde hitap etti? (b) Meryem’in yaşadığı olay neden hayatının dönüm noktasıydı?

MERYEM evlerine gelen ziyaretçiye hayretle baktı. Ziyaretçi ona annesini ya da babasını sormamış, bizzat onu görmeye gelmişti! Bu adam Nasıralı olamazdı, Meryem bundan emindi. Böyle küçük şehirlerde yabancılar hemen belli olurdu. Üstelik bu kişi her yerde fark edilebilecek biriydi. O, Meryem’e hiç alışık olmadığı bir şekilde hitap etti. “Selam sana büyük lütuf gören kız, Yehova seninledir” dedi (Luka 1:26-28’i okuyun).

2 Kutsal Kitapta Meryem’in adı ilk kez yukarıda değindiğimiz olayda geçer ve bu aslında genç kızın hayatının dönüm noktasıdır. Meryem, Celile’nin Nasıra şehrinden Heli’nin kızıydı. Bir marangoz olan Yusuf’la nişanlıydı. Yusuf zengin değildi ama imanlı bir adamdı. Bu yüzden Meryem’in nasıl bir hayatı olacağı önceden belli gibiydi: Çalışıp didinerek kocası Yusuf’a destek olacak, birlikte bir aile kurup sade bir yaşam süreceklerdi. Fakat şimdi karşısına bu ziyaretçi çıkıp ona Tanrısının verdiği görevi bildirmişti. İşte bu sorumluluk Meryem’in hayatını değiştirecekti.

3, 4. (a) Meryem’i tanıyabilmek için hangi kalıpların dışına çıkmamız gerekir? (b) Dikkatimizi neye vermeliyiz?

3 Kutsal Kitapta Meryem hakkında fazla bilgi verilmediğini öğrenmek sizi şaşırtabilir. Tanrı’nın Sözü onun geçmişine çok fazla değinmez, kişiliğindense neredeyse hiç bahsetmez. Meryem’in görünüşü hakkında da hiç fikir vermez. Yine de Kutsal Kitabın Meryem’le ilgili söylediklerinden onun hakkında epeyce fikir edinebiliriz.

4 Meryem’i tanımak için öncelikle çeşitli dinlerde onunla ilgili öğretilen pek çok kalıplaşmış fikrin dışına çıkmamız gerekir. Bu yüzden onun sayısız tablo, duvar resmi ya da heykelde görülen “tasvirini” dikkate almayalım. Bu alçakgönüllü kadına “Tanrı’nın Annesi” ya da “Göklerin Kraliçesi” gibi yüce unvanlar veren karmaşık teoloji ve dogmaları da bir kenara bırakalım. Bunlar yerine bizzat Kutsal Kitabın onun hakkında neler gösterdiğine dikkat  edelim. Bu bize, Meryem’in imanı ve onu nasıl örnek alabileceğimizle ilgili eşsiz bir anlayış verecek.

Bir Meleğin Ziyareti

5. (a) Cebrail’in sözlerine verdiği tepkiden Meryem hakkında neler öğrenebiliriz? (b) Meryem’den hangi yaşamsal gerçeği öğrenebiliriz?

5 Meryem’in ziyaretçisi aslında bir insan değildi. O, Cebrail adlı melekti. Kendisine “büyük lütuf gören kız” diye seslendiğinde Meryem ‘büyük bir endişeye kapılarak’ bu sıra dışı sözlerin ne anlama geldiğini merak etti (Luka 1:29). Acaba kimden büyük lütuf görmüştü? Meryem’in insanlardan özel lütuf görmek gibi bir beklentisi yoktu. Meleğin söz ettiği aslında Yehova Tanrı’nın lütfuydu. Meryem için önemli olan da buydu. O, gururlu bir şekilde zaten Tanrı’nın lütfuna sahip olduğunu düşünmedi. Biz de asla kibirlenerek ‘Tanrı’nın lütfuna sahibim’ diye düşünmeyelim; aksine O’ndan lütuf görmek için uğraşalım. Böylece Meryem’in zaten kavramış olduğu şu yaşamsal gerçeği öğreniriz: Tanrı kibirlilere karşıdır; fakat alçakgönüllüleri sever ve destekler (Yak. 4:6).

Meryem gururlu bir şekilde zaten Tanrı’nın lütfuna sahip olduğunu düşünmedi

6. Melek Meryem’e hangi ayrıcalıktan söz etti?

6 Alçakgönüllülük Meryem için çok gerekli bir nitelik olacaktı. Çünkü melek Meryem’e olağanüstü bir ayrıcalığa sahip olacağını söyledi. Ona, bir çocuk doğuracağını ve bu çocuğun dünyadaki en önemli insan olacağını açıkladı. Şöyle dedi: “Yehova Tanrı, ona babası Davut’un tahtını verecek. Yakup evi üzerinde kral olarak sonsuza dek hüküm sürecek ve onun krallığı son bulmayacak” (Luka 1:32, 33). Şüphesiz Meryem Tanrı’nın bin yıldan uzun bir zaman önce Davut’a verdiği sözü biliyordu. Davut’un soyundan gelecek biri sonsuza dek hüküm sürecekti (2. Sam. 7:12, 13). Evet, Meryem’in oğlu, Tanrı’nın toplumunun yüzyıllardır beklediği Mesih olacaktı.

Cebrail Meryem’e olağanüstü bir ayrıcalığa sahip olacağını söyledi

7. (a) Meryem’in sorusu onun hakkında neyi gösterir? (b) Bugünün gençleri Meryem’den neler öğrenebilir?

7 Ayrıca melek Meryem’e, doğuracağı çocuğun “Yüce Tanrı’nın Oğlu” olarak adlandırılacağını söyledi. Tanrı’nın Oğlunun bir insandan doğması nasıl mümkün olabilirdi? Her şey bir yana Meryem’in nasıl çocuğu olabilirdi ki? Yusuf’la nişanlıydı ama henüz evli değildi. Meryem zihnindeki bu soruyu açıksözlülükle dile getirdi: “Nasıl olur? Benim hiçbir erkekle ilişkim olmadı ki!” (Luka 1:34). Meryem’in, bakire olduğunu söylemekten hiçbir rahatsızlık duymadığına dikkat edin. Tam tersine, o iffetine değer verdi. Oysa  günümüzde birçok genç bekâretinden bir an evvel kurtulmaya çalışıyor ve bunu yapmayanlarla alay ediyor. Gerçekten de dünya çok değişti. Fakat Yehova değişmedi (Mal. 3:6). Yehova, Meryem’in zamanında olduğu gibi bugün de Kendi ahlak standartlarına bağlı kalanları değerli görüyor (İbraniler 13:4’ü okuyun).

8. Kusurlu olan Meryem’in kusursuz bir çocuk doğurması nasıl mümkün olabilirdi?

8 Meryem, Tanrı’nın sadık bir hizmetçisi olmasına rağmen kusurlu bir insandı. Öyleyse nasıl kusursuz bir çocuk, yani Tanrı’nın Oğlunu doğurabilecekti? Cebrail şu açıklamayı yaptı: “Kutsal ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesinin gücü bir gölge gibi üzerinde olacak. Bu nedenle de, doğacak olana kutsal denecek. O, Tanrı’nın Oğlu olarak adlandırılacak” (Luka 1:35). “Kutsal” kelimesi “temiz” ve “pak” anlamına gelir. Tüm insanlar temiz olmayan, günahkâr durumdadır ve bu özellik ana babalardan çocuklara geçer. Fakat Meryem’in durumunda Yehova eşsiz bir mucize yapacaktı. Oğlunun gökteki hayatını Meryem’in rahmine nakledecekti. Sonra etkin gücünün, yani kutsal ruhunun bir ‘gölge gibi Meryem’in üzerinde olmasını’ sağlayarak çocuğu günahın tüm bozucu etkisinden koruyacaktı. Peki Meryem meleğin bildirdiği vaade inandı mı? Buna nasıl karşılık verdi?

Meryem’in Cebrail’e Verdiği Cevap

9. (a) Bazılarının Meryem’le ilgili şüpheleri neden yersizdir? (b) Cebrail Meryem’in imanını nasıl güçlendirdi?

9 Aralarında Hıristiyan Âleminin ilahiyatçılarının da bulunduğu bazı şüpheci kişiler bakire bir kızın çocuk doğurabileceğine inanmakta güçlük çekiyor. Aldıkları eğitime rağmen onlar basit bir gerçeği kavrayamıyorlar. Cebrail’in belirttiği gibi “Tanrı’nın söylediği sözün gerçekleşmemesi olanaksızdır” (Luka 1:37). Meryem çok imanlı bir genç kadın olarak Cebrail’in söylediklerinin doğru olduğuna emindi. Fakat o her duyduğuna körü körüne inanan biri değildi. Her mantıklı insan gibi Meryem de imanının kanıtlara dayanmasını isterdi. Cebrail Meryem’e zaten sahip olduğu kanıtlardan daha fazlasını sunacaktı. Ona uzun zamandır kısır bir kadın olarak bilinen yaşça büyük akrabası Elizabet’ten bahsetti. Tanrı onun mucizevi şekilde gebe kalmasını sağlamıştı!

10. Meryem’in alacağı görev neden hiç kolay değildi?

10 Meryem şimdi ne yapacaktı? Kendisine bir görev verilmişti ve Tanrı’nın Cebrail aracılığıyla söylediği her şeyin gerçekleşeceğine dair kanıtlara da sahipti. Tabii bu ayrıcalıklı bir görev olsa da, Meryem için hiç kolay değildi. Her şeyden önce o Yusuf’la nişanlıydı. Acaba Yusuf, Meryem’in hamile olduğunu öğrendiğinde hâlâ onunla evlenmek isteyecek miydi? Ayrıca Meryem, alacağı görevin  fazlasıyla ağır bir sorumluluk olduğunu düşünmüş olabilir. Tanrı’nın yarattığı en değerli varlığı, O’nun sevgili Oğlunu karnında taşıyacaktı! Yardıma muhtaç bir bebekken onunla ilgilenmesi ve bu kötü dünyada onu koruması gerekecekti. Bu gerçekten ağır bir sorumluluktu!

11, 12. (a) Güçlü ve sadık erkekler bile Tanrı’nın verdiği zor görevler karşısında bazen nasıl tepki gösterdiler? (b) Meryem’in Cebrail’e verdiği cevap onun hakkında ne gösteriyor?

11 Kutsal Kitap bazen güçlü ve sadık erkeklerin bile Tanrı’nın verdiği görevleri kabul ederken tereddüt ettiğini gösterir. Musa, sözcüsü olabilecek kadar iyi konuşamadığını söyleyerek Tanrı’ya itiraz etmişti (Çık. 4:10). Yeremya “Ben çocuğum” diyerek Tanrı’nın ona verdiği görevi yerine getirmeye yeterli olmadığını öne sürmüştü (Yer. 1:6). Yunus ise kendisine bir görev verildiğinde kaçmıştı! (Yun. 1:3). Peki Meryem ne yaptı?

12 Onun alçakgönüllülüğünü ve itaatini yansıtan sözleri tüm imanlı insanlar için büyük bir önem taşıyor. O, Cebrail’e “Yehova’nın kuluyum! Hakkımda dediğin gibi olsun” dedi (Luka 1:38). “Kul” ya da köle kızlar, hizmetçiler arasında en düşük konumda olanlardı ve onların hayatı tamamen efendilerinin elindeydi. Meryem, Efendisi Yehova’nın önünde kendini böyle hissediyordu. O’nun ellerinde güvende olduğunu, Yehova’nın Kendisine vefalı olanlara vefa gösterdiğini biliyordu. Bu zor görevi yerine getirirken elinden gelenin en iyisini yaparsa, kendisine nimetler vereceğinden emindi (Mezm. 18:25).

Meryem vefalı Tanrısı Yehova’nın ellerinde güvende olduğunu biliyordu

13. Tanrı’nın zor, hatta imkânsız gibi görünen bir isteğini yapmak konusunda Meryem’den ne öğrenebiliriz?

13 Bazen Tanrı’nın yapmamızı istediği şey bize zor, hatta imkânsız görünebilir. Fakat Tanrı, Meryem gibi O’na güvenmemiz ve kendimizi O’nun ellerine bırakmamız için bize Sözünde bol bol neden verir (Özd. 3:5, 6). Peki biz O’na güvenecek miyiz? Güvenirsek bizi ödüllendirecek, böylece imanımızı daha da güçlendirmek üzere nedenimiz olacak.

Elizabet’i Ziyaret

14, 15. (a) Meryem, Elizabet ile Zekeriya’yı ziyaret ettiğinde Yehova onun için ne yaptı? (b) Meryem’in Luka 1:46-55’teki sözleri onun hakkında ne gösterir?

14 Cebrail’in Elizabet hakkında söyledikleri Meryem için çok anlamlıydı. Dünyadaki hiçbir kadın onun durumunu daha iyi anlayamazdı. Meryem hiç vakit kaybetmeden Yahuda’nın dağlık bölgesindeki şehre gitti; bu herhalde üç dört günlük bir yolculuktu.  Elizabet ile kâhin Zekeriya’nın evine girdiğinde, Yehova bir kez daha Meryem’e imanını güçlendirmek için sağlam kanıtlar gösterdi. Elizabet Meryem’in selamını duyduğu anda karnındaki bebeğin sevinçle sıçradığını hissetti. Kutsal ruhla dolan Elizabet Meryem’den “Efendimin annesi” diye söz etti. Tanrı Elizabet’e Meryem’in oğlunun onun Efendisi, yani Mesih olacağını bildirmişti. Tanrı ilhamıyla konuşan Elizabet ayrıca “İman eden kadına ne mutlu” diyerek Meryem’i sadakati ve itaati nedeniyle övdü (Luka 1:39-45). Evet Yehova’nın Meryem’e verdiği tüm vaatler yerine gelecekti!

Meryem ile Elizabet’in arkadaşlığı her ikisine de çok şey kattı

15 Sonra Meryem konuşmaya başladı. Onun ifadeleri Tanrı’nın Sözünde özenle korunmuştur (Luka 1:46-55’i okuyun). Bu, Meryem’in Kutsal Kitapta kayıtlı en uzun konuşmasıdır ve onun hakkında  çok şey anlatır. Meryem, kendisine Mesih’in annesi olarak hizmet etme ayrıcalığı verdiği için Yehova’yı yüceltir. Bu sözlerinde onun minnettarlığını ve takdir dolu tutumunu görürüz. Ayrıca, Yehova’nın kibirlileri ve güçlüleri alçalttığını, Kendisine hizmet etmeyi seçen hor görülenlere ve fakirlere ise yardım ettiğini belirtir. Bu ifadelerinden de imanının ne kadar derin olduğunu anlarız. Aynı zamanda Meryem’in sözlerinden bilgisinin kapsamı hakkında fikir sahibi oluruz. Bir tahmine göre o, İbranice Kutsal Yazılara 20’den fazla kez değinmiştir! *

16, 17. (a) Meryem ve oğlu örnek almamız gereken hangi tutuma sahipti? (b) Meryem’in Elizabet’i ziyareti hangi gerçeği hatırlatır?

16 Meryem’in Tanrı’nın Sözü üzerinde derin düşündüğü açıktır. O yine de alçakgönüllülüğünü korudu ve düşüncelerini kendi sözleriyle dile getirmektense Kutsal Yazılardaki ifadeleri kullanmayı tercih etti. Karnında büyüyen çocuk da bir gün aynı alçakgönüllülüğü göstererek şöyle diyecekti: “Öğrettiklerim benim değil, beni gönderenindir” (Yuhn. 7:16). O halde şu sorular üzerinde düşünmemiz iyi olur: ‘Ben de Tanrı’nın Sözüne böylesine saygı duyuyor muyum? Yoksa kendi fikirlerimi mi tercih ediyorum?’ Meryem bu konuda kesinlikle doğru bir tutuma sahipti.

17 Meryem üç ay kadar Elizabet’in yanında kaldı, şüphesiz bu süre boyunca birbirlerini çok yüreklendirdiler (Luka 1:56). Bu ziyareti anlatan etkileyici kayıt, iyi arkadaşlıkların bize ne kadar değerli şeyler katabileceğini hatırlatır. Benzer şekilde biz de Tanrımız Yehova’yı gerçekten seven arkadaşlar edinirsek mutlaka ruhen gelişiriz ve Yehova’ya daha da çok yaklaşırız (Özd. 13:20). Meryem’e gelince, artık eve dönme zamanı gelmişti. Acaba hamile olduğunu öğrendiğinde Yusuf ne diyecekti?

Meryem ve Yusuf

18. (a) Meryem Yusuf’a neyi açıkladı? (b) Yusuf’un tepkisi ne oldu?

18 Meryem büyük ihtimalle hamileliğini Yusuf’a açıklamak için karnı büyüyene kadar beklemedi. Yusuf’a her şeyi anlatması gerekiyordu. Fakat Tanrı’dan korkan bu dürüst adamın nasıl tepki göstereceğini düşünerek endişelenmiş olmalıydı. Yine de gidip bütün olanları ona anlattı. Yusuf’un içinin ne kadar sıkıldığını tahmin edebiliriz. Sevdiği kıza inanmak istiyordu; ancak görünen o ki kız ona sadık kalmamıştı. Kutsal Kitap Yusuf’un aklından neler geçtiğini ve nasıl bir mantık yürüttüğünü anlatmaz. Fakat Meryem’i ‘boşamaya’ karar verdiğini söyler, çünkü o zamanlar nişanlı  çiftlere evli gözüyle bakılırdı. Ancak kızın herkese rezil olmasını ve utanılacak duruma düşmesini istemediğinden onu gizlice boşamayı düşündü (Mat. 1:18, 19). İyi biri olan Yusuf’un bu olağandışı durum yüzünden ıstırap çektiğini görmek Meryem’e acı vermiş olmalı. Yine de Meryem ona gücenmedi.

19. Yehova en iyi çözüm yolunu bulması için Yusuf’a nasıl yardım etti?

19 Yehova, Yusuf’un en iyi çözüm yolunu bulması için ona şefkatle yardım etti. Tanrı’nın meleği bir rüyada ona Meryem’in hamileliğinin gerçekten mucizevi şekilde olduğunu bildirdi. Bu Yusuf’u çok rahatlatmış olmalı! Yusuf o zaman Meryem’in başından beri yaptığı şeyi yaptı ve Yehova’nın rehberliğiyle uyumlu hareket etti. Meryem’le evlendi ve Yehova’nın Oğluyla ilgilenmek gibi eşsiz bir sorumluluğa kendini hazırladı (Mat. 1:20-24).

20, 21. Evli kişiler ve evlenmeyi düşünenler Meryem ile Yusuf’tan neler öğrenebilir?

20 Evli kişiler ya da evlenmeyi düşünenler, 2.000 yıl önce yaşamış bu genç çifti örnek almaktan büyük yarar görebilirler. Yusuf genç karısının annelik görevini nasıl yerine getirdiğini izlerken, ‘İyi ki Yehova’nın meleği beni yönlendirmiş’ diye düşünmüş olmalı. O, büyük ihtimalle ciddi kararlar verirken Yehova’ya güvenmenin önemini anlamıştı (Mezm. 37:5; Özd. 18:13). Şüphesiz aile reisi olarak aldığı kararlarda hep dikkatli ve düşünceliydi.

21 Peki Meryem’in Yusuf’la evlenmeye istekli olmasından nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Yusuf ilk başta anlattıklarına pek anlam veremediyse de, Meryem onun vereceği kararı bekledi; ileride ailesinin reisi olacak adama güvenmeye devam etti. Meryem sabırlı olmanın önemini anladı; bu şimdi de İsa’nın takipçisi kadınlar için önemli bir derstir. Ayrıca Yusuf ve Meryem, yaşadıkları olaylardan dürüst ve açık bir iletişimin değerini anlamış olmalı (Özdeyişler 15:22’yi okuyun).

22. (a) Yusuf ve Meryem evliliklerini hangi temel üzerine kurdular? (b) Onları neler bekliyordu?

22 Bu genç çift, evliliklerini olabilecek en iyi temel üzerine kurdu. Yehova Tanrı’yı her şeyden çok sevdiler ve çocuklarıyla ilgilenen sorumluluk sahibi bir ana baba olarak O’nu memnun etmeye çalıştılar. Onları daha büyük nimetler bekliyordu; tabii nimetlerin yanı sıra daha büyük zorluklarla da karşılaşacaklardı. Bununla birlikte dünyada yaşamış en büyük adam olarak tanınacak kişiyi, yani İsa’yı onlar yetiştirecekti.

^ p. 15 Bu sözler arasında, Yehova’nın bir çocuk vererek ödüllendirdiği bir başka sadık kadın olan Hanna’nın ifadelerinin de bulunduğu anlaşılıyor. (6. bölümdeki “Dikkate Değer İki Dua” başlıklı çerçeveye bakın.)