İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Tanrı’yı Gerçekten Bulabilir miyiz?

Tanrı’yı Gerçekten Bulabilir miyiz?

“Tanrı asla kavranamaz” (Birinci yüzyıl filozofu İskenderiyeli Philon).

“[Tanrı] hiçbirimizden uzak değildir” (Tarsuslu Saul, birinci yüzyılda Atina’daki filozoflara hitap ettiği konuşmasından).

BU SÖZLERDEN hangisi sizin görüşünüzü yansıtıyor? Elçi Pavlus olarak da bilinen Tarsuslu Saul’un sözleri birçok kişiyi etkiliyor ve rahatlatıyor (Elçiler 17:26, 27). Kutsal Kitap Yaratıcımızı tanıyabileceğimize dair bize güvence verir. Örneğin İsa peygamber bir duasında takipçilerinin Tanrı’yı tanıyabileceklerini ve O’ndan birçok nimet görebileceklerini söylemişti (Yuhanna 17:3).

Fakat Philon gibi filozoflar farklı bir görüşe sahipti. Tam anlamıyla kavranamayacağı için Tanrı’yı asla tanıyamayacağımızı iddia ediyorlardı. Peki gerçek nedir?

Kutsal Kitap Tanrı’yla ilgili bazı şeyleri anlamamızın zor olduğunu açıkça belirtir. Örneğin Yaratıcının yaşı hesaplanamaz, zekâsının üstünlüğü ölçülemez ve hikmetinin derinliği kavranamaz. Bunlar insan zekâsıyla anlaşılamayacak konulardır. Fakat Tanrı’nın böyle yönlerinin olması O’nu tanımamıza engel değildir. Hatta bu konular üzerinde derin düşünmek ‘Tanrı’ya yaklaşmamıza’ yardım eder (Yakup 4:8). Şimdi Tanrı’nın kavrayamayacağımız birkaç yönüne bakalım. Sonra da O’nun anlayabileceğimiz yönlerini ele alalım.

 Tanrı’nın Kavranamaz Yönleri Nelerdir?

SONSUZ VARLIĞI: Kutsal Kitap Tanrı’nın “ezelden ebede kadar” var olduğunu söyler (Mezmur 90:2). Başka sözlerle Yaratıcının başlangıcı ve sonu yoktur. İnsanlar O’nun ‘yıllarının sayısını araştıramaz’ (Eyüp 36:26).

Bunu bilmenin size ne yararı var? Tanrı Kendisini gerçekten tanıyanlara sonsuz yaşam vaat eder (Yuhanna 17:3). Eğer Yaratıcımız sonsuza dek yaşamayacak olsaydı, bu vaadi ne kadar güvenilir olurdu? Böyle bir vaadi ancak sonsuza dek var olan, “çağların Kralı” Tanrı gerçekleştirebilir (1. Timoteos 1:17).

ZEKÂSI: Kutsal Kitap Tanrı’nın “anlayışına akıl sır ermez” der, çünkü O’nun düşünceleri bizim düşüncelerimizden kat kat üstündür (İşaya 40:28; 55:9). Dolayısıyla Kutsal Kitaptaki şu soru çok yerindedir: “Yehova’nın düşünüşünü kim anlıyor ki O’na akıl verebilsin?” (1. Korintoslular 2:16).

Bunu bilmenin size ne yararı var? Tanrı aynı anda milyonlarca insanın duasını işitebilir (Mezmur 65:2). Hatta O yere düşen her bir serçenin bile farkındadır. Peki Tanrı’nın zihni sizi fark edemeyecek ya da dualarınızı işitemeyecek kadar meşgul olabilir mi? Hayır, çünkü O’nun zekâsının sınırı yoktur. Üstelik Kutsal Kitabın da söylediği gibi “siz serçelerden daha değerlisiniz” (Matta 10:29, 31).

İŞLERİ: Kutsal Kitap insanların ‘Tanrı’nın yaptığı işi baştan sona asla anlayamayacağını’ söyler (Vaiz 3:11). Dolayısıyla hiçbir zaman Tanrı hakkındaki her şeyi tam olarak bilemeyeceğiz. O’nun işlerinin ardındaki hikmeti keşfetmemiz imkânsızdır (Romalılar 11:33). Bununla birlikte Tanrı O’nu memnun etmek isteyen kullarına yapacağı işleri açıklamaya isteklidir (Amos 3:7).

Yaratıcının yaşı hesaplanamaz, zekâsının üstünlüğü ölçülemez ve hikmetinin derinliği kavranamaz

Bunu bilmenin size ne yararı var? Kutsal Kitabı okur ve incelerseniz, Tanrı ve O’nun işleri hakkında sürekli yeni şeyler öğreneceksiniz. Bu, sonsuz yaşam boyunca gökteki Babanıza giderek daha çok yaklaşacağınız anlamına gelir.

Tanrı’nın Anlayabileceğimiz Yönleri

Tanrı’nın bazı yönlerini kavrayamıyor olmamız, O’nu asla tanıyamayacağımız anlamına gelmez. Kutsal Kitapta Yaratıcıyı daha yakından tanımamıza yardım edecek birçok bilgi bulunur. Bazı örneklere bakalım.

İSMİ: Tanrı Kendisine bir isim verdiğini Kutsal Kitapta şöyle ifade eder: “Ben Yehova’yım. İsmim budur.” Kutsal Kitapta bu isim diğer herhangi bir isimden çok daha fazla, yaklaşık 7.000 kez geçer (İşaya 42:8).

Bunu bilmenin size ne yararı var? İsa bir keresinde şöyle dua etmişti: “Göklerdeki Babamız, ismin kutsal kılınsın” (Matta 6:9). Siz de dualarınızda Tanrı’nın ismini kullanabilirsiniz. Yehova Kendisine gereken saygıyı gösteren herkesin kurtulmasını ister (Romalılar 10:13).

MESKENİ: Kutsal Kitap yeryüzünü ve evreni kapsayan fiziksel bir âlemden ve meleklerle ruhi varlıkların yaşadığı ruhi bir âlemden söz eder (Yuhanna 8:23; 1. Korintoslular 15:44). Kutsal Kitapta “gökler” ifadesiyle genellikle ruhi âlem kastedilir. Yaratıcının “meskeni” de bu ‘göklerdedir’ (1. Krallar 8:43).

Bunu bilmenin size ne yararı var? Tanrı hakkında daha net bir anlayışa sahip olursunuz. Yaratıcı her  yerde ve her şeyde olan gizemli bir güç değildir. Yehova gerçek bir yerde yaşayan gerçek bir Varlıktır. “O’nun gözünden uzak hiçbir varlık yoktur” (İbraniler 4:13).

KİŞİLİĞİ: Kutsal Kitapta Yehova Tanrı’nın hayranlık uyandıran niteliklere sahip olduğunu okuruz. “Tanrı sevgidir” (1. Yuhanna 4:8). O asla yalan söylemez (Titus 1:2). Taraf tutmaz, merhametlidir, lütufkârdır ve çabuk öfkelenmez (Çıkış 34:6; Elçiler 10:34). Yaratıcımız O’na saygı duyan kullarıyla “dost” olmaya gerçekten isteklidir (Mezmur 25:14; Yakup 2:23).

Bunu bilmenin size ne yararı var? Siz de Yehova’nın dostu olabilirsiniz. Yehova’nın kişiliğini yakından tanıdıkça Kutsal Kitabı daha iyi anlayacaksınız.

TANRI’YI TANIYABİLİRSİNİZ

Kutsal Kitabın anlattıkları sayesinde Yehova hakkında net bir görüşe sahip oluruz. Tanrı kavranamaz Biri değildir ve aslında sizin O’nu tanımanızı istiyor. Sözü olan Kutsal Kitapta şu vaat bulunur: “Eğer onu ararsan, sana kendisini buldurur” (1. Tarihler 28:9, Kitabı Mukaddes). Kutsal Kitap kayıtlarını okuyup üzerinde derin düşünerek Tanrı’yı tanıyabilirsiniz. Bunu yaparsanız Kutsal Kitabın söylediği gibi O da “size yaklaşacaktır” (Yakup 4:8).

Kutsal Kitabı okur ve incelerseniz Tanrı ve O’nun işleri hakkında sürekli yeni şeyler öğreneceksiniz

Tabii şunu merak edebilirsiniz: ‘Yaratıcı hakkında her şeyi kavramam mümkün değilse O’nunla nasıl dost olabilirim?’ Şöyle düşünün: Bir cerrahla dost olabilmek için sizin de tıp okumuş olmanız mı gerekir? Elbette hayır. Tamamen farklı bir mesleğe sahip olsanız bile onunla dost olabilirsiniz. Asıl önemli olan onun kişiliğini, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını bilmenizdir. Benzer şekilde Kutsal Kitaptan Yehova’nın nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu öğrenebilirsiniz. O’nunla dostluk kurmak için ihtiyacınız olan şey de tam olarak budur.

Kutsal Kitapta Yaratıcı hakkında yüzeysel bir bilgiden çok daha fazlası vardır. Bu kitap O’nu tanımamız için ihtiyacımız olan tüm bilgiyi bize sağlar. Yehova Tanrı hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Yehova’nın Şahitleri arzu eden kişilerle Kutsal Kitabı ücretsiz olarak inceler. Yörenizde bulunan Şahitlerle bağlantıya geçebilir ya da www.jw.org web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.