Kutsal Kitabın cevabı

Tanrı’ya İsa’nın ismiyle dua etmeliyiz; çünkü Tanrı’ya yaklaşmamız için O’nun kabul ettiği tek yol budur. İsa şöyle demişti: “Yol, hakikat ve yaşam benim . . . . Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez” (Yuhanna 14:6). İsa sadık elçilerine ayrıca şunu da demişti: “Gerçek şu ki, Babadan benim adımla ne dilerseniz verecektir” (Yuhanna 16:23).

İsa’nın adıyla dua etmek için diğer nedenler:

  • İsa’yı ve Yehova Tanrı’yı yüceltiriz (Filipililer 2:9-11).

  • İsa’nın ölümünü, Tanrı’nın kurtuluşumuz için yaptığı bir düzenleme olarak gördüğümüzü gösteririz (Matta 20:28; Elçiler 4:12).

  • İsa’nın, Tanrı’yla insanlar arasındaki tek aracı olduğunu kabul etmiş oluruz (İbraniler 7:25).

  • Tanrı’nın onayını kazanabilmemiz için Başkâhin olarak hizmet eden İsa’nın rolüne saygı duyduğumuzu göstermiş oluruz (İbraniler 4:14-16).