İçeriğe geç

Tanrı Gerçekten Var mı?

Tanrı Gerçekten Var mı?

Kutsal Kitabın cevabı

Evet, Kutsal Kitap Tanrı’nın var olduğuna dair ikna edici kanıtlar sunar. Kutsal Kitap din hakkında öğrendiklerimize körü körüne inanmak yerine Tanrı’ya ‘akıl gücümüzü kullanarak’ iman etmemizi söyler (Romalılar 12:1; 1. Yuhanna 5:20). Şimdi Kutsal Kitaptan bazı kanıtlar görelim:

  • İçinde hayat barındıran düzen içindeki evrenimiz bir Yaratıcıya işaret eder. Kutsal Kitap şöyle der: “Elbette, her ev biri tarafından yapılır, fakat her şeyi yapan Tanrı’dır” (İbraniler 3:4). Bu basit bir düşünce gibi gelse de birçok eğitimli kişi bunun sağlam bir mantık olduğunu düşünüyor. *

  • İnsanlar olarak içimizde yaşamın anlamını ve amacını öğrenme arzusu var. Bu, fiziksel ihtiyaçlarımız karşılandığında bile geçmeyen bir açlıktır. Tanrı’yı tanıma ve O’na ibadet etme arzusunu da kapsayan bu manevi gereksinim Kutsal Kitapta ‘ruhi ihtiyaç’ olarak adlandırılır (Matta 5:3; Vahiy 4:11). Duyduğumuz bu ruhi ihtiyaç hem Tanrı’nın var olduğunu kanıtlar hem de O’nun bu ihtiyacımızı karşılamamızı isteyen sevgi dolu bir Yaratıcı olduğunu gösterir (Matta 4:4).

  • Kutsal Kitaptaki ayrıntılı peygamberlik sözleri yüzyıllar önce kaleme alınmış olmasına rağmen tam söylendiği şekilde gerçekleşmiştir. Bu sözlerin en küçük ayrıntısına kadar gerçekleşmesi bunların insanüstü bir kaynaktan geldiğini gösterir (2. Petrus 1:21).

  • Kutsal Kitap yazarları çağdaşlarının henüz bilmediği bilimsel gerçekleri biliyordu. Mesela antik dönemlerde birçok kişi dünyanın bir hayvanın, örneğin filin, yabandomuzunun ya da bir öküzün üzerinde durduğuna inanıyordu. Fakat Kutsal Kitap Tanrı’nın ‘hiçliğin üzerine dünyayı astığını’ söyler (Eyüp 26:7). Benzer şekilde dünyanın şeklini de ‘yuvarlak’ ya da “daire” ifadeleriyle tanımlar (İşaya 40:22; Kitabı Mukaddes). Gerçekten de Kutsal Kitabı kaleme alan kişiler çağının çok ilerisinde bilgiler vermiştir. Birçok kişiye göre bunun en mantıklı açıklaması bu sözlerin Tanrı’dan gelmesidir.

  • Kutsal Kitap birçok zor sorunun cevabını verir. Bu sorular tatmin edici şekilde cevaplanmadığında bir kişinin ateist olmasına neden olabilir. Örneğin, Tanrı sevgi doluysa ve her şeye gücü yetiyorsa neden dünyada bu kadar acı ve adaletsizlik yaşanıyor? Dinler neden iyilikten çok kötülüğe yol açıyor? (Titus 1:16).

^ p. 4 Örneğin astronom Allan Sandage bir defasında evren hakkında şöyle demişti: “Bu düzenin bir kaostan kaynaklanmasının hemen hemen olanaksız olduğunu düşünüyorum. Düzenleyici bir ilke olmalı. Bana göre Tanrı bir sırdır; fakat varoluş mucizesinin tek açıklaması O olduğundan, aslında hiçbir şey olmaması gerekirken her şeyin olmasını ‘Tanrı’ kavramı ile açıklayabiliyorum.”