İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

İman

İman

Dindar olduğunu söyleyen bazı kişiler “iman” kavramını açıklamakta zorlanırlar. İman nedir ve iman geliştirmek neden önemlidir?

İman nedir?

İNSANLAR NE DİYOR?

Birçokları için iman, bir inancı kanıt görmeden de kabul etmektir. Örneğin, “Tanrı’ya inanıyorum” diyen dindar birini düşünelim. Ona, “Tanrı’ya neden inanıyorsun?” diye sorulursa muhtemelen “Ben böyle yetiştirildim” ya da “Bize böyle öğretildi” şeklinde cevaplar verir. Bu cevaplara bakılırsa, iman bir şeye gözü kapalı inanmakla hemen hemen aynı şeydir.

KUTSAL KİTAP NE ÖĞRETİYOR?

“İman, ümit edilen şeylerle ilgili güvenceli bir bekleyiş, görülmeyen gerçeklere dair kanıtların açıkça görülmesidir” (İbraniler 11:1). Bu ayette “güvenceli bir bekleyiş” olarak tercüme edilen orijinal dildeki ifadenin anlamı, insanın içindeki bir duygudan ya da bir hayalden çok daha kapsamlıdır. Kişinin güvenceli bir bekleyişe sahip olması için sağlam nedenleri olmalı. O halde iman, kanıtlara dayanarak ikna olma fikri içerir.

“O’nun [Tanrı’nın] görünmez nitelikleri, sonsuz gücü ve Tanrılığı, dünyanın yaratılışından bu yana açıkça görülüyor, yaratılan şeyler yoluyla algılanabiliyor” (Romalılar 1:20)

İman geliştirmek neden önemlidir?

KUTSAL KİTAP NE ÖĞRETİYOR?

“İman olmaksızın Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan kişi O’nun varlığına ve Kendisini ciddiyetle arayanları ödüllendirdiğine iman etmelidir” (İbraniler 11:6).

Makalenin başında belirtildiği gibi, birçok kişi sırf kendilerine öyle öğretildiği için Tanrı’ya inanıyor. Onlar “Biz böyle yetiştirildik” diyebilirler. Fakat Tanrı Kendisine ibadet edenlerin O’nun varlığına ve sevgisine gerçek bir güven duymalarını ister. Bu nedenle Kutsal Kitapta Tanrı’yı ‘ciddiyetle aramanın’ önemi vurgulanır. O’nu gerçekten tanımak ancak böyle mümkün olabilir.

“Tanrı’ya yaklaşın, size yaklaşacaktır” (Yakup 4:8)

 Nasıl gerçek bir iman geliştirebilirsiniz?

KUTSAL KİTAP NE ÖĞRETİYOR?

Romalılar 10:17 ayeti şöyle der: “İman işitilen şeyin sonucudur.” O halde Tanrı’ya iman etmek için ilk yapmamız gereken, Kutsal Kitabın O’nun hakkında gerçekten ne öğrettiğini ‘işitmek’, yani dinlemektir (2. Timoteos 3:16). Kutsal Kitabı incelemek şu tür önemli soruların gerçek cevaplarını bulmamıza yardım eder: Tanrı’nın varlığına dair hangi kanıtlar var? O’nu tanımak mümkün mü? Tanrı benimle gerçekten ilgileniyor mu? Gelecekte bizim için ne yapmayı amaçlıyor?

Çevremiz Tanrı’nın varlığının kanıtlarıyla doludur

Yehova’nın Şahitleri Kutsal Kitabı incelemeniz için size seve seve yardım edecektir. Web sitemiz jw.org’da belirtildiği gibi, “Biz insanlara Kutsal Kitap hakkında bilgi vermeyi çok seviyoruz, fakat hiç kimseyi Yehova’nın Şahidi olmaya zorlamıyoruz. Aksine herkesin neye inanacağını seçme hakkına sahip olduğunu bildiğimizden, sadece saygılı bir şekilde Kutsal Kitap hakkında bilgi veriyoruz.”

Sonuç olarak, Kutsal Kitapta okuduklarınızın doğruluğunu araştırarak kanıtları bizzat görmelisiniz ve imanınız bu kanıtlara dayanmalı. Kutsal Kitap, ‘kendilerine anlatılanların doğruluğunu her gün Kutsal Yazılardan dikkatle araştırarak sözü büyük istekle kabul eden’ kişilerden bahseder (Elçiler 17:11). Siz de onlar gibi yaparak gerçek imana sahip olabilirsiniz.

“Sonsuz yaşama kavuşmak için, tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımaları gerekir” (Yuhanna 17:3)