İçeriğe geç

İmanlarını Örnek Alın: Kutsal Kitaptaki Kişilere Yakından Bakış

Bu makale dizisinde Kutsal Kitapta adı geçen ve göze çarpar bir imana sahip olan erkek ve kadınların yaşadıkları anlatılıyor. * Bu kişilerin imanlarıyla bıraktıkları örnek, sizin de güçlü bir imana sahip olmanıza ve Tanrı’ya yaklaşmanıza yardım edebilir.

^ p. 2 Bu iman öykülerindeki sahneleri gözünüzde canlandırmanıza ve kendinizi olayların içinde hissetmenize yardım etmek için bu dizideki makaleler Kutsal Kitapta bulunmayan bazı ayrıntılar içeriyor. Bu ayrıntıların hem tarihsel kayıtlar ve arkeolojik bulgularla hem de Kutsal Kitap kaydıyla uyumlu olduklarından emin olmak için titiz bir araştırma yapılıyor.

Yaratılıştan Tufan’a Kadar

Habil​—“Bugün Hâlâ Konuşuyor”

Kutsal Kitapta hakkında çok az şey anlatılmasına rağmen Habil’den ne öğrenebiliriz?

Hanok: “Tanrı’yı Hoşnut Eden Biri”

Eğer sizin de ilgilenmeniz gereken bir aileniz varsa ya da doğru olduğunu bildiğiniz şeyler için mücadele eden biriyseniz Hanok’tan çok şey öğrenebilirsiniz.

Nuh “Tanrı’nın Yolunda Yürüdü”

Nuh ve karısı çocuklarını yetiştirirken hangi zorluklarla karşılaştı? Gemiyi inşa ederken nasıl imanlarını ortaya koydular?

Nuh: ‘Diğer Yedi Kişiyle Birlikte Korundu’

İnsanlık ailesinin yaşadığı en karanlık günlerde Nuh ve ailesi hayatta kalmayı nasıl başardı?

Tufan’dan Mısır’dan Çıkışa Kadar

İbrahim​—‘İman Eden Herkesin Babası’

İbrahim imanlı biri olduğunu nasıl gösterdi? İbrahim’in imanını hangi yollarla örnek almak istersiniz?

Sara: “Güzel Bir Kadınsın”

Sara’nın çarpıcı güzelliği Mısır’da Firavunun adamlarının dikkatini çeker. Sonra olaylar ilginç şekilde gelişir.

Tanrı Ona “Prenses” Adını Verdi

Bu yeni isim Sara için neden uygundu?

Rebeka: ‘Gitmek İsterim’

Rebeka’nın iman dışında birçok değerli niteliği daha vardı.

Yusuf: “Ne Olur, Gördüğüm Rüyayı Dinleyin”

Yusuf’un aile hayatı bugün üvey çocukları olan aileler için değerli bir ders içerir.

Yusuf: ‘Nasıl Böyle Büyük Bir Kötülük Yaparım?’

Yusuf, Potifar’ın karısının baştan çıkarma çabalarına nasıl direndi?

Yusuf: “Yorum Tanrı’ya Mahsus Değil mi?”

Yusuf Firavunun, başsakinin ve başekmekçinin rüyalarını nasıl cesurca yorumlayabildi? Bir mahkûmken hayatı bir günde nasıl değişti?

“Ben Tanrı mıyım?”

Kıskançlık, ihanet ya da nefret yüzünden ailenizdeki huzur hiç bozuldu mu? Kutsal Kitapta Yusuf’la ilgili anlatılanlar size yardım edebilir.

Eyüp: “Doğruluktan Ayrılmayacağım!”

Eyüp’le ilgili Kutsal Kitaptaki kayıt zorluklarla, kontrolümüz dışında gelişen olaylarla ya da başka iman sınavlarıyla karşılaştığımızda bize nasıl yardım edebilir?

Eyüp: Yehova Onun Acılarını Dindirdi

Eyüp’ün imanını örnek alalım. Şeytan’ı en çok öfkelendirecek ve sevgi dolu Babamızı en çok sevindirecek şey kesinlikle imanımızdır!

Miryam: “Yehova’ya İlahi Söyleyin”

Miryam peygamber, İsrailli kadınların Kızıldeniz’de bir zafer ilahisi söylemesine önderlik etti. O cesaret, iman ve alçakgönüllülük konusunda bize örnektir.

Mısır’dan Çıkıştan İsrail’in İlk Kralına Kadar

Rahab: ‘İşleri Sayesinde Aklandı’

Rahab’ın yaşadıkları Yehova’nın gözünde her birimizin değerli olduğunu nasıl gösterir? Onun imanından neler öğrenebiliriz?

Debora: Yehova’nın Toplumunu ‘Bir Ana Gibi Sahiplendi’

Kutsal Kitaptaki Debora ve Barak’la ilgili kayıttan iman ve cesaret hakkında ne öğrenebiliriz?

Rut​—“Sen Nereye Gidersen Oraya Gideceğim”

Rut ailesinden ve memleketinden ayrılmaya hazırdı. O’un Yehova’nın gözünde değerli kılan hangi nitelikleriydi?

Rut​—“Değerli Bir Kadın”

Rut ve Boaz’ın evliliği neden önemliydi? Rut ve Naomi’den aile hakkında ne öğrenebiliriz?

Hanna Duasında Tanrı’ya Yüreğini Açtı

Hanna’nın Yehova’ya olan imanı, çok zor bir duruma dayanmasına yardım etti.

Samuel “Yehova’nın Hizmetinde Büyüyordu”

Samuel’in nasıl farklı bir çocukluk geçirdi? Kutsal Çadırdayken imanının güçlenmesine ne yardım etti?

Samuel Hayal Kırıklığına Rağmen Pes Etmedi

Hepimiz imanımızı sınayan sorunlar ve hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Samuel’in tahammülünden ne öğrenebiliriz?

İsrail’in İlk Kralından İsa’nın Doğumuna Kadar

Yonatan: “Yehova’nın Sağlayacağı Kurtuluşu Hiçbir Şey Engelleyemez”

Yonatan, silahlı askerlerden oluşan büyük bir birliğe iki kişilik bir saldırı düzenleyerek tarihi bir zafer kazandı.

Davut: “Savaş Yehova’nın Savaşıdır”

Davut’un Golyat’ı yenmesini sağlayan neydi? Onun hikâyesinden neler öğrenebiliriz?

Davut ve Yonatan: Birbirine Gönülden Bağlı İki Dost

Farklı yaşlara ve geçmişlere sahip iki kişi nasıl bu kadar yakın dost olabildi? Onları örnek almak gerçek dostluklar kurmanıza nasıl yardım edebilir?

Abigail Sağgörülü Davrandı

Abigail’in zor evliliğinden ne öğrenebiliriz?

İlya Pak Tapınmadan Yana Tavır Aldı

Kutsal Kitabın öğrettiklerine karşı çıkan kişilerle karşılaştığımızda İlya’yı nasıl örnek alabiliriz?

İlya Uyanık Kalıp Bekledi

İlya peygamber Yehova’nın vaadini yerine getirmesini beklerken nasıl dua ederek bekledi?

İlya Sıkıntılı Zamanında Tanrı’ya Sığındı

Hangi olaylar İlya’nın ölmeyi isteyecek kadar kendini kötü hissetmesine yol açtı?

İlya: O Haksızlıklara Tahammül Etti

Hiç haksızlığa uğradınız mı? Tanrı’nın adaleti sağlayacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyor musunuz? İlya peygamberi nasıl örnek alabileceğinizi bu makaleden öğrenebilirsiniz.

İlya: Sona Kadar Dayandı

İlya’nın iman ve tahammül konusunda bıraktığı örnek sıkıntılar yaşadığımızda imanımızı güçlendirmemize yardım edebilir.

Yunus Hatalarından Ders Aldı

Siz de bazen görevini kabul etmekten korkan Yunus gibi hissediyor musunuz? Onun yaşadıklarından Yehova’nın sabrı ve merhameti hakkında neler öğrenebiliriz?

Yunus Merhametli Olmayı Öğrendi

Yunus hakkındaki kayıt kendimizi dürüst şekilde değerlendirmemize nasıl yardım edebilir?

Ester Tanrı’nın Halkından Yana Tavır Aldı

Ester gibi özveri ve sevgi göstermek iman ve cesaret ister.

Ester Akıllı, Cesur ve Özverili Bir Kadındı

Ester Yehova ve halkı için nasıl özveri gösterdi?

İsa’nın Doğumundan Elçilerin Ölümüne Kadar

Meryem: “Yehova’nın Kuluyum!”

Meryem’in melek Cebrail’e söyledikleri onun imanı hakkında ne gösterir? O başka hangi güzel nitelikleri sergiledi?

Meryem ‘Yüreğinde Bunlara Anlam Vermeye Çalıştı’

Meryem’in Beytlehem’de yaşadıkları Yehova’nın vaatlerine duyduğu imanı güçlendirdi.

Meryem: O Yüreğini Delip Geçen Bir Acıya Dayandı

İsa’nın annesi Meryem’in örneği sevdiğiniz birini kaybetmenin verdiği acıya dayanmanıza yardım edebilir.

Yusuf Ailesine Kol Kanat Gerdi ve Pes Etmedi

Yusuf ailesini nasıl korudu? Meryem ve İsa’yı neden Mısır’a götürdü?

Marta: “İnanıyorum”

Marta kederli olduğu zaman bile nasıl büyük bir iman gösterdi?

Mecdelli Meryem: ‘Efendimizi Gördüm!’

Bu imanlı kadına başkalarıyla harika bir haberi paylaşma ayrıcalığı verildi.

Petrus Kuşku ve Korkuyla Mücadele Etti

Kuşku çok güçlü ve yıkıcı olabilir. Faka Petrus İsa’yı takip etmekle ilgili kuşku ve korkularını yendi.

Petrus Sınavlar Karşısında Vefalı Kaldı

Petrus’un imanı ve vefası, İsa tarafından düzeltildiğinde terbiyeyi kabul etmesine nasıl yardımcı oldu?

Petrus Efendisinden Bağışlamayı Öğrendi

İsa Petrus’a bağışlayıcılık hakkında ne öğretti? Petrus’u bağışladığını nasıl gösterdi?

Timoteos: “Benim Sadık ve Sevgili Çocuğum”

Timoteos’un utangaç bir gençten İsa’nın takipçisi etkili bir gözetmene dönüşmesine ne yardım etti?