İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU: YARATICIMIZ İNSANLARI CEZALANDIRIYOR MU?

Bazıları Neden Böyle Düşünüyor?

Bazıları Neden Böyle Düşünüyor?

YARATICIMIZ insanları cezalandırıyor mu? Bazıları bu soruyu şaşırtıcı bulsa da, çok sayıda insan Tanrı’nın gerçekten zalim olduğunu ve bizi cezalandırdığını düşünüyor. Acaba neden?

Doğal afetlere tanık olmuş bazı kişiler şöyle soruyor: ‘Tanrı böyle acıların yaşanmasına neden izin veriyor? Bizimle ilgilenmiyor mu? Yoksa kullarını cezalandıran acımasız biri mi?’

Başka insanlar da Kutsal Kitapta okudukları bazı olaylar nedeniyle benzer sorular soruyor. Onlar Nuh Tufanı hakkındaki kaydı okuduklarında, ‘Sevgi dolu bir Yaratıcı o kadar insanı neden öldürdü? O zalim bir Tanrı mı?’ diye merak ediyor.

Sizin de zaman zaman kendinize benzer sorular sorduğunuz oluyor mu? Ya da böyle sorular soran kişilere cevap vermekte zorlanıyor musunuz? Her iki durumda da, aşağıdaki soruyu ele almak sizin için yararlı olabilir.

ZALİMLİKTEN NEDEN NEFRET EDİYORUZ?

Basitçe ifade etmek gerekirse, zalimlikten nefret etmemizin nedeni doğruyu ve yanlışı ayırt etme yetisine sahip olmamızdır. Bu bakımdan hayvanlardan oldukça farklıyız. Yaratıcımız bizi “Kendi benzeri olarak yarattı” (Başlangıç 1:27). Bu ne anlama gelir? O biz insanları Kendi niteliklerini ve ahlak standartlarını yansıtabilecek, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilecek şekilde yaratmıştır. Şunu düşünün: Eğer doğruyu ve yanlışı ayırt etme yetisini Tanrı’dan aldıysak ve zalimlikten nefret ediyorsak, Tanrı’nın da zalimlikten nefret ediyor olması gerekmez mi?

Kutsal Kitap benzer bir mantık izleyerek şöyle der: “Gökler yerden nasıl yüksekse, Benim yolum sizin yollarınızdan, Benim düşüncem sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir” (İşaya 55:9). Eğer Tanrı’nın zalim ya da acımasız olduğu sonucuna varırsak, Kutsal Kitabın dediğinin tam tersini, bizim yollarımızın O’nun yollarından daha yüksek olduğunu söylemiş olmaz mıyız? Böyle bir yargıya varmadan önce yeterince bilgi sahibi olmak kesinlikle daha akıllıcadır. Belki de ‘Tanrı zalim mi, değil mi?’ diye sormaktansa, neden bazı davranışlarının zalimce göründüğünü araştırmalıyız. Bu konuda doğru bir bakış açısına sahip olmak için öncelikle “zalim” sözcüğünün anlamına bakalım.

Bir kişiye zalim dediğimizde, aslında onun kötü niyetli olduğunu söylemiş oluruz. Zalim biri, başkalarının acı çektiğini görmekten zevk alır ya da onların çektiği sıkıntıları umursamaz. Örneğin, çocuğunu incitmekten zevk aldığı için cezalandıran bir baba zalimdir. Diğer yandan, çocuğunu eğitmek ya da korumak için ona ceza veren bir baba iyi niyetlidir. İnsanların davranışlarının ardındaki güdüleri her zaman bilemeyiz, bu nedenle onlar hakkında kolayca yanlış bir sonuca varabiliriz. Büyük ihtimalle sizin de böyle yanlış anlaşıldığınız zamanlar olmuştur.

Şimdi, bazılarının Tanrı’yı zalim olarak görmesinin iki nedenini ele alalım: (1) günümüzde gerçekleşen doğal afetler ve (2) Tanrı’nın insanları cezalandırdığını anlatan Kutsal Kitap kayıtları. Acaba bu konulardaki gerçekler Tanrı’nın zalim olduğunu gösterir mi?